Razgibano primorsko zavetje na robu Alp – predstavitev občine Cerkno

Cerkljanska je prvič omenjena v pisnih virih v drugi polovici 11. stoletja, sicer pa najstarejši sledovi poselitev segajo že v prazgodovino v čas ledenodobnega človeka. Najznamenitejša najdba na tem območju je zagotovo neandertalčeva piščal, najstarejše glasbilo na svetu, ki so ga odkrili v arheološkem najdišču Divje babe.

Območje je bilo naseljeno v obdobju Ilirov in Keltov, zaradi naravnih prehodov iz Poljanske in Selške doline proti Soški dolini je Rimljanom predstavljalo mrežo pomembnih tovornih poti, v 7. stoletju pa je čez Cerkljansko potekala selitev Slovanov s Škofjeloškega hribovja proti Soški dolini in Furlaniji. Od 11. do 14. stoletja je Cerkljanski vladal tolminski oglejski patriarhat, od leta 1420 do 1509 je Cerkno spadalo pod beneško upravo, nato pa je bilo do začetka 20. stoletja priključeno habsburškim posestvom v goriški grofiji. V času Avstro-Ogrske je bilo Cerkno trg, sedež okrajnega sodišča in davkarije. Leta 1920 je po potrjeni rapalski meji med Italijo in Jugoslavijo Cerkno pripadlo Italiji, po kapitulaciji Italije pa je bilo med 2. sv. vojno središče partizanskega osvobojenega ozemlja.

Samostojna Občina Cerkno je bila z odcepitvijo od prejšnje skupne Občine Idrija ustanovljena po volitvah 4. decembra 1994.

Kot del Severne Primorske leži v zahodnem delu Slovenije. Razteza se na 131,3 kvadratnih kilometrih, obdajajo pa jo sosednje občine Idrija, Gorenja vas-Poljane, Železniki in Tolmin.

Upravno, gospodarsko in kulturno središče občine je kraj Cerkno, ki ga naseljuje okrog 1600 prebivalcev. Cerkljanska, ki je izrazito zaključena regija, leži v prehodnem prostoru med primorskim in alpskim svetom v porečju Cerknice in Idrijce. Lega, razgibanost območja in ugodna klima, ki jo oblikujejo poslednji primorski vplivi, dajejo domačinom in obiskovalcem veliko možnosti za številne krajše sprehode v naravo po označenih pešpoteh ali za celodnevne planinske ture. Cerkljanska je poznana po živahnem kulturnem in družabnem utripu, nudi pa tudi številne zanimivosti, ki so vredne ogleda (Cerkljanski muzej, Partizanska bolnica Franja, Divje babe v Šebreljah, domačija pisatelja Franceta Bevka v Zakojci …). Do večjih mestnih središč (Ljubljana, Nova Gorica …) in pomembnejših slovenskih turističnih znamenitosti (Bled, Postojna) je oddaljena dobro uro vožnje z osebnim avtomobilom.

Število prebivalcev na dan 10. 11. 2014: 4891 s stalnim prebivališčem in 141 z začasnim prebivališčem v Občini Cerkno.

Več o Cerkljanski na spletni strani LTO Laufar Cerkno.