Javna razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za določitev natančne oblike in velikosti stavbnih zemljišč na posamični poselitvi za EUP KE 09/A9

Občina Cerkno naznanja javno razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za EUP KE 09/A9, ki ju je izdelalo podjetje LOCUS d.o.o., Prvomajska 118d, 5250 Solkan novembra 2021, dopolnjeno marec, julija in avgusta 2022.

Postopek lokacijske preveritve se nanaša na zemljišča s parcelnimi številkami 1626/4, 1598/1, 1597/2, vse k.o. 2350 Otalež.

Gradivo bo javno razgrnjeno od 22. 8. 2022 do vključno 6. 9. 2022.

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani na naslov Občine (Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno) ali elektronski naslov Občine Cerkno (obcina@cerkno.si v rubriki »Zadeva« navesti ključne besede »LP_03-pripombe«) posredujejo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu elaboratu lokacijske preveritve.

Rok za pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

Priloge:

Javno naznanilo o javni razgrnitvi (.pdf datoteka)
Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve (.pdf datoteka)
Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi ID 2911 – elaborat (.pdf datoteka)

Končno poročilo o prejetih sredstvih v letu 2020 po razpisih s področja družbenih dejavnosti

Končno poročilo o prejetih sredstvih v letu 2020 po razpisih s področja družbenih dejavnosti (.pdf datoteka)

Končno poročilo o prejetih sredstvih v letu 2021 po razpisih s področja družbenih dejavnosti

Končno poročilo o prejetih sredstvih v letu 2021 po razpisih s področja družbenih dejavnosti (.pdf datoteka)