Sprejem odpadkov, ki vsebujejo azbest, v zbiralnici odpadkov Cerkno

Obveščamo vas, da bo prvi letošnji termin za sprejem odpadkov, ki vsebujejo azbest v  soboto 6. aprila 2024 med 8. in 11. uro v Zbiralnici odpadkov Cerkno. Odpadki naj bodo zloženi na paletah in poviti s folijo.  

Brezplačno se v zbiralnici lahko letno odda do 500 kg tovrstnih odpadkov na gospodinjstvo.

Letni program kulture v Občini Cerkno za leto 2024

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20) ter 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP) je Občinski svet Občine Cerkno na svoji 12. redni seji, dne 21. 3. 2024 sprejel LETNI PROGRAM KULTURE ZA LETO 2024.

Letni program kulture v Občini Cerkno za leto 2024 (.pdf datoteka)

Letni program mladine v Občini Cerkno za leto 2024

Na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20) in Lokalnega programa za mlade Občine Cerkno za obdobje 2021-2025 je Občinski svet Občine Cerkno na svoji 12. redni seji, dne 21. 3. 2024 sprejel LETNI PROGRAM NA PODROČJU MLADINE ZA LETO 2024.

Letni program na področju mladine v Občini Cerkno za leto 2024 (.pdf datoteka)

Letni program športa v Občini Cerkno za leto 2024

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20) ter 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18-ZNOrg, 82/20 in 3/22-ZDeb) je Občinski svet Občine Cerkno na svoji 12. redni seji, dne 21. 3. 2024 sprejel LETNI PROGRAM ŠPORTA ZA LETO 2024.

Letni program športa v Občini Cerkno za leto 2024 (.pdf datoteka)

Ukinitev volišča Labinje

Obveščamo vas, da je Okrajna volilna komisija Idrija ukinila volišče v Labinjah 00111006 – LABINJE- mlekarna Labinje, Labinje 10, 5282 Cerkno ter ga priključila volišču 00111002 – CERKNO OŠ Cerkno (stranski vhod), Bevkova ulica 26, 5282 Cerkno.

Sklic 12. redne seje Občinskega sveta Občine Cerkno

Številka: 900-0002/2024

Datum: 14. 3. 2024

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

12. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v četrtek 21. marca 2024 ob 19:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 11. seji občinskega sveta dne 7. 3. 2023 ter poročilo o realizaciji sklepov
 3. Predstavitev namena in ciljev Občinske celostne prometne strategije županu in občinskemu svetu (priloga 3.1)
 4. Poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2023 (priloga 4.1)
 5. Soglasje k delovni uspešnost ravnatelja OŠ Cerkno (priloga 5.1)
 6. Soglasje k delovni uspešnost direktoric MKČI (priloga 6.1)
 7. Odlok o spremembah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Cerkno – druga obravnava (prilogi 7.1 in 7.2)
 8. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2024 – druga obravnava (priloge 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 in 8.7)
 9. Letni program mladine v Občini Cerkno za leto 2024 (priloga 9.1)
 10. Letni program športa v Občini Cerkno za leto 2024 (priloga 10.1)
 11. Letni program kulture v Občini Cerkno za leto 2024 (priloga 11.1)
 12. Pobude in vprašanja svetnikov

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:

 • člani sveta
 • novinarji

V VEDNOST:

 • Nadzorni odbor Občine Cerkno
 • Občinski svet Občine Idrija
 • Upravna enota Idrija
 • Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.

Prekuhavanje vode na sistemih v upravljanju Občine Cerkno (14. 3. 2024)

Ukrep obveznega prekuhavanja vode pred uporabo v prehranske namene do preklica še vedno velja na naslednjih vodooskrbnih sistemih v upravljanju občine: Trebenče, Jesenica, Orehek in Kojca.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

NAVODILA
Povzetek priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje RS

Potem ko voda zavre, priporočamo, naj vre 3 minute. Zaradi možnosti naknadnega onesnaženja prekuhane vode je najbolje, da ostane v isti posodi, v kateri smo jo prekuhali. Hranimo jo v hladilniku. Tako pripravljeno jo za pitje uporabljamo 24 ur.

Če je voda motna, moramo pred prekuhavanjem odstraniti večino delcev. To dosežemo z usedanjem in nato filtracijo skozi več plasti čiste, najbolje prelikane tkanine ali skozi čist papirnat filter (pivnik, filter za kavo).

V primeru izrednih razmer, kot so obilno deževje, okvara dezinfekcijske postaje, okvare in dela na omrežju, ipd. se ukrep obveznega prekuhavanja razglasi tudi na sistemih, kjer je urejena priprava vode oz. dezinfekcija, saj se takrat poveča možnost mikrobiološkega onesnaženja.

Delavnica o uporabi pametnega telefona v Cerknem (marec)

Vabljeni v ponedeljek, 18. 3., ob 16.30. uri v prostorih Večnamenskega centra Cerkno. Delavnica bo potekala 4 šolske ure. Prijave zbiramo na tel. št.: 05 37 43 911.

Motena vodooskrba – Zgornje Jazne (14. 3. 2024)

Uporabnike v Zgornjih Jaznah obveščamo, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v četrtek 14. marca 2024 med 8. in 14. uro motena oz. prekinjena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Zgodbe prostoferk ob dnevu žena

V Zlati mreži smo skupaj z Zavarovalnico Triglav, ki podpira naš projekt PROSTOFER, ob dnevu žena zasnovali serijo video vsebin, s katerimi se želimo pokloniti prostovoljkam, še posebno prostovoljnim voznicam – prostoferkam.

Podali smo se po Sloveniji in obiskali 7 občin, kjer opravljajo brezplačne prevoze za starejše tudi prostoferke. Te so nam iskreno zaupale svoje izkušnje, pa tudi svoj pogled na svet.

Majda Rojc iz Občine Cerkno pa dodaja: »Rada naredim nekaj dobrega. Občutek, da si nekomu nekaj dobrega naredil, je zelo lep.«

Celoten prispevek je objavljen na RTVSLO.si: https://www.rtvslo.si/zabava-in-slog/avtomobilnost/zgodbe-sedmih-prostoferk-ki-izboljsujejo-mobilnost-starejsih/700844

Pri Zlati mreži na FB: https://www.facebook.com/zlata.mreza/posts/pfbid0mg7LyvrkbkP8PyJ7gemkRVRRzRZV2ds1NnTXGN2GnUjjYD5LMHciVqjpjY6jzswLl

Kako postati prostoferka?
Brezplačni prevozi PROSTOFER so na voljo uporabnikom v 104 občinah po Sloveniji, zato se za vključitev v mrežo prostovoljcev vsi vozniki in voznice lahko obrnejo na občino, v kateri živijo in je vključena v ta projekt, ali pa izpolnijo prijavnico na spletni strani www.prostofer.si.

Priponka:
Izjava za javnost (.pdf datoteka)