Začetek priprave Občinske celostne prometne strategije Občine Cerkno

V Občini Cerkno bomo zasnovali novo Občinsko celostno prometno strategijo (v nadaljevanju OCPS) s katero bo občina izboljšala načrtovanje prometne infrastrukture ter odprla več prostora za trajnostno mobilnost. Z različnimi ukrepi bomo naslovili izziv zmanjšanja osebnega motornega prometa in prispevali k spremembi potovalnih navad z izboljšanjem pogojev za hojo, kolesarjenje, uporabo javnega prevoza ter alternativnih oblik mobilnosti. Strategija bo pripomogla k ureditvi prometa, ki bo omogočal prijetnejšo izkušnjo in oblikovanje kakovostnega in občanom prijaznega javnega prostora.

OCPS je eden ključnih razvojnih dokumentov, ki celostno obravnava prometne izzive in razvojne potenciale Občine Cerkno ter odgovarja na potrebe občanov. V procesu izdelave bomo s tem namenom k sodelovanju poleg predstavnikov strokovne javnosti večkrat povabili tudi občane, da boste opozorili na izzive, s katerimi se srečujete na vsakodnevnih poteh, sooblikovali dolgoročno vizijo občine in prispevali svoje predloge. Organizirali bomo delavnice in javne razprave, zbirali mnenja preko anket in s skupnim pristopom oblikovali učinkovito strategijo, ki bo koristila vsem občanom.

Občina Cerkno je v procesu priprave Občinske celostne prometne strategije (OCPS) vzpostavila sodelovanje s sosednjima občinama Idrijo in Logatec, s katerima je oblikovala konzorcij za usklajevanje ukrepov skupnega interesa. Za pripravo OCPS je bil na javnem razpisu izbran konzorcij dveh podjetij, Idrijsko-Cerkljanske razvojne agencije d.o.o. in LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. Financiranje OCPS je zagotovljeno iz Kohezijskega sklada v okviru Programa evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027, s slovensko soudeležbo. Priprava občinske strategije bo potekala v letu 2024 do začetka leta 2025. S sprejetjem OCPS bo Občina Cerkno izpolnila tudi obvezen pogoj za kandidiranje na javne razpise za sofinanciranje bodočih ukrepov na področju trajnostne mobilnosti.

Sofinanciranje naložbe načrtuje Republika Slovenija s sredstvi evropske kohezijske politike (EKP 2021-2027).
Spletni portal Evropske kohezijske politike: https://evropskasredstva.si
Slovenska platforma za trajnostno mobilnost: https://www.sptm.si/

Prekuhavanje vode na sistemih v upravljanju Občine Cerkno (26. 4. 2024)

Ukrep obveznega prekuhavanja vode pred uporabo v prehranske namene do preklica še vedno velja na naslednjih vodooskrbnih sistemih v upravljanju občine: Trebenče, Jesenica, Orehek in Kojca.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

NAVODILA
Povzetek priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje RS

Potem ko voda zavre, priporočamo, naj vre 3 minute. Zaradi možnosti naknadnega onesnaženja prekuhane vode je najbolje, da ostane v isti posodi, v kateri smo jo prekuhali. Hranimo jo v hladilniku. Tako pripravljeno jo za pitje uporabljamo 24 ur.

Če je voda motna, moramo pred prekuhavanjem odstraniti večino delcev. To dosežemo z usedanjem in nato filtracijo skozi več plasti čiste, najbolje prelikane tkanine ali skozi čist papirnat filter (pivnik, filter za kavo).

V primeru izrednih razmer, kot so obilno deževje, okvara dezinfekcijske postaje, okvare in dela na omrežju, ipd. se ukrep obveznega prekuhavanja razglasi tudi na sistemih, kjer je urejena priprava vode oz. dezinfekcija, saj se takrat poveča možnost mikrobiološkega onesnaženja.

Anketa o zadovoljstvu uporabnikov

Komunala Idrija poziva vse uporabnice in uporabnike komunalnih storitev k izpolnitvi kratke ankete o zadovoljstvu z njihovimi komunalnimi storitvami. Odgovore bodo uporabili za oceno trenutnega stanja ter za načrtovanje izboljšav v prihodnje.

Do ankete lahko dostopate na naslednji povezavi: https://komunalaidrija.si/2024/04/11/anketa-o-zadovoljstvu-uporabnikov/.

Javna razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za določitev natančne oblike in velikosti stavbnih zemljišč na posamični poselitvi za EUP KE 06/A438

Občina Cerkno naznanja javno razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za EUP KE 06/A438, ki ju je izdelalo podjetje URBI d.o.o., Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana januarja 2024, dopolnjeno aprila 2024.

Postopek lokacijske preveritve se nanaša na zemljišče s parcelno številko 936/3, k.o. 2344 Cerkno.

Gradivo bo javno razgrnjeno od 23. 4. 2024 do vključno 8. 5. 2024.

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani na naslov Občine (Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno) ali elektronski naslov Občine Cerkno (obcina@cerkno.si v rubriki »Zadeva« navesti ključne besede »LP_06-pripombe«) posredujejo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu elaboratu lokacijske preveritve.

Rok za pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

Priloge:

Javno naznanilo o javni razgrnitvi pobude in Elaborata lokacijske preveritve za določitev natančne oblike in velikosti stavbnih zemljišč na posamični poselitvi za EUP KE 06/A438 (.pdf datoteka)
Lokacijska preveritev PEUP KE 06/A 438 id 4063 – elaborat (.pdf datoteka)
Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve za PEUP KE 06/A348 (.pdf datoteka)

Javna razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za določitev natančne oblike in velikosti stavbnih zemljišč na posamični poselitvi za EUP KE 06/A306

Občina Cerkno naznanja javno razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za EUP KE 06/A306, ki ju je izdelalo podjetje ki ju je izdelalo podjetje LOCUS d.o.o., Prvomajska 118d, 5250 Solkan oktobra 2023, dopolnjeno aprila 2024.

Postopek lokacijske preveritve se nanaša na zemljišče s parcelno številko 168/8, k.o. 2341 Dolenji Novaki.

Gradivo bo javno razgrnjeno od 23. 4. 2024 do vključno 8. 5. 2024.

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani na naslov Občine (Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno) ali elektronski naslov Občine Cerkno (obcina@cerkno.si v rubriki »Zadeva« navesti ključne besede »LP_05-pripombe«) posredujejo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu elaboratu lokacijske preveritve.

Rok za pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

Priloge:

Javno naznanilo o javni razgrnitvi pobude in Elaborata lokacijske preveritve za določitev natančne oblike in velikosti stavbnih zemljišč na posamični poselitvi za EUP KE 06/A306 (.pdf datoteka)
OPN OC – Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi (izvorna enota urejanja prostora KE 06/A 306) – elaborat (.pdf datoteka)
Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve (.pdf datoteka)

Javni poziv za člane ocenjevalne komisije LAS s CILjem

Zainteresirane strokovnjake s področja razvoja podeželja, regionalnega razvoja, strateškega in projektnega načrtovanja in podobno vabimo k oddaji vloge za člana Ocenjevalne komisije v okviru uresničevanja ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS s CILjem za programsko obdobje do leta 2027. Izmed prijavljenih kandidatov bo upravni odbor LAS s CILjem imenoval tri člane in dva nadomestna člana.

Rok za oddajo vloge je do 31. 5. 2024.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na pisarno LAS preko e-pošte: info@las-sciljem.si ali po telefonu: 05 93 40 390, vsak delovnik med 9.00 in 11.00 uro.

Javni poziv za člane ocenjevalne komisije LAS s CILjem (.pdf datoteka)

Prijavni obrazec (Priloga 1) (.docx datoteka)

Motena vodooskrba – Spodnje Jazne (18. 4. 2024)

Uporabnike v Spodnjih Jaznah obveščamo, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v četrtek 18. aprila 2024 med 7. in 13. uro motena oz. prekinjena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Primorska poje 2024

Osnovna šola Cerkno, 14.4.2024 ob 17.00

  • MePZ Slovenski dom Bazovica, Reka
  • MePZ Rečan Aldo Klodič, Liessa, Grmek
  • ŽeVS Rožmarinke, Pivka
  • PS Studenec, Pivka
  • PS Mirta Izola
  • MoPZ Provox, Renče

Medena delavnica z Janjo Likar

Spoznali bomo svet čebel in si ustvarili vsak svojo medeno liziko.

13. 4. 2024, 9.00 – 11.00 VC Cerkno