Javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev v Občini Cerkno v letu 2021

Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju javnih prireditev v občini Cerkno (Uradni list RS, št. 31/16 in 16/18) in Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2021 (Uradni list, št. 202/20) objavlja Občina Cerkno Javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev, ki jih bo sofinancirala v letu 2021.

Priloge:

Javni razpis – javne prireditve (.pdf datoteka)
Javni razpis – javne prireditve – dopolnjeni pravilnik (.pdf datoteka)
Predlog pogodbe (.pdf datoteka)
Pravilnik (.pdf datoteka)
Razpisna dokumentacija za sofinanciranje javnih prireditev (.doc datoteka)
Obrazec – zahtevek za izplačilo sredstev (.docx datoteka)
Ovojnica (.docx datoteka)

Javni razpis za izbor programov in projektov ter letovanj za otroke in mladino, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala Občina Cerkno

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ter letovanj za otroke in mladino, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 16/13) in Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2021 (Uradni list RS, št. 202/20), Občina Cerkno objavlja Javni razpis za izbor programov in projektov ter letovanj za otroke in mladino, ki jih bo sofinancirala v letu 2021.

Priloge:

Javni razpis – mladina (.pdf datoteka)
Pravilnik – mladina (.pdf datoteka)
Predlog pogodbe – mladina (.pdf datoteka)
Prijavni obrazec – mladina (.docx datoteka)
Ovojnica – mladina (.docx datoteka)

Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in invalidskih organizacij 2021

Na podlagi Pravilnika za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih in invalidskih organizacij, ki delujejo na območju Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) in Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2021, (Uradni list RS, št. 202/20), Občina Cerkno objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih in invalidskih organizacij, ki delujejo na območju Občine Cerkno v letu 2021.

Priloge:

Javni razpis – sofinanciranje dejavnosti humanitarnih in invalidskih organizacij (.pdf datoteka)
Predlog pogodbe (.pdf datoteka)
Prijavni obrazec (.docx datoteka)
Ovojnica (.docx datoteka)
Pravilnik (.doc datoteka)