Obvestilo o odpremljenih odločbah o odmeri davka od premoženja za leto 2023

Obveščamo vas, da so bile v četrtek 28.09.2023 odpremljene odločbe o odmeri davka od premoženja za leto 2023.

Obveznost iz naslova PREMOŽENJA, v primeru, ko se slednja poravna v dveh obrokih, zapade v plačilo na sledeči način:

 1. obrok: 13.11.2023
 2. obrok: 12.01.2024

Obveznost iz naslova PREMOŽENJA, v primeru, ko se slednja poravna v štirih obrokih, zapade v plačilo na sledeči način:

 1. obrok: 13.11.2023
 2. obrok: 13.12.2023
 3. obrok: 12.01.2024
 4. obrok: 12.02.2024

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Cerkno

Na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21), 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 4. člena Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 69/2023) Občina Cerkno objavlja

JAVNI RAZPIS 

za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Cerkno.

Javni razpis – za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Cerkno (.pdf datoteka)
Javni razpis – razpisna dokumentacija in navodila (.docx datoteka)

Obvestilo o dodeljenih sredstvih preko razpisov in neposrednih pogodb s področja družbenih dejavnosti za leto 2023 – člani komisij, seznam prejemnikov in višina sredstev

Objavljamo sklepe o začetku postopkov javnih razpisov s področja družbenih in društvenih dejavnosti ter imenovanja strokovnih komisij za odpiranje, oceno in vrednotenje vlog, seznam prejemnikov in višino sredstev, dodeljenih po razpisih s področja družbenih dejavnosti za leto 2023, in sicer:

 • Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in invalidskih organizacij v občini Cerkno v letu 2023,
 • Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov drugih društev in organizacij v občini Cerkno v letu 2023,
 • Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov ter letovanj za otroke in mladino v občini Cerkno v letu 2023,
 • Javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev v občini Cerkno v letu 2023,
 • Javni razpis za sofinanciranje izvedbe programov, ki so namenjeni starejšim občanom v Občini Cerkno, za leto 2023,
 • Javni razpis za sofinanciranje programov v javnem interesu na področju športa v občini Cerkno v letu 2023,
 • Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v občini Cerkno v letu 2023,
 • Javni razpis za izbor večletnih tradicionalnih programov z mednarodno udeležbo, ki jih bo Občina Cerkno sofinancirala iz proračuna,
 • neposredno sklenjene pogodbe.

Sklep o začetku postopka javnega razpisa za izbor kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Občina Cerkno ter imenovanju komisije za odpiranje vlog ter strokovne komisije za ocenjevanje in vrednotenje vlog (.pdf datoteka)
Seznam prejemnikov in višina sredstev, dodeljenih po razpisih in neposrednih pogodbah s področja družbenih dejavnosti za leto 2023 (.pdf datoteka)

Začasno zaustavljen prevzem kosovnih odpadkov

Komunala Idrija obvešča, da je zaradi težav pri obdelavi kosovnih odpadkov, ki trenutno pestijo Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana, primorana zaustaviti prevzemanje kosovnih odpadkov. Trajanje omejitve prevzema je predvidevano do 15. oktobra 2023.

V tem obdobju prevzem kosovnih odpadkov v Zbirnih centrih Ljubevč in Cerkno ne bo mogoč. Vse dogovorjene storitve odvoza pa bodo potekale nemoteno in brez sprememb.

Sklic 9. (korespondenčne) seje Občinskega sveta Občine Cerkno

Številka: 900-0008/2023
Datum: 22. 9. 2023

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

9.(korespondenčno) sejo Občinskega sveta Občine Cerkno.

Predlagam naslednji dnevni red:

Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: mnenje k razrešitvi direktorice Mestne knjižnice in čitalnice Idrija (priloga 1.1).

Navodilo za glasovanje:
Glasuje se po elektronski pošti na naslov obcina@cerkno.si. Glasuje se tako, da se o predlogu sklepa glasuje ZA ali PROTI. Rok za glasovanje je do srede 27. 9. 2023 do 12h.

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo je v priloženi priponki.

Zahvala Vzajemni zdravstveni zavarovalnici

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica je vsem prvošolčkom, ki v šolskem letu 2023/24 obiskujejo prvi razred OŠ Cerkno in POŠ Šebrelje donirala Kolektivno nezgodno zavarovanje za celotno šolsko leto.

Za donacijo se iskreno zahvaljujemo.

Vabljeni na GoStartup akademijo

GoStartup akademija je intenziven program delavnic za podjetnike. Omogoča vam, da čim hitreje in s čim manj napakami dosežete preskok v razvoju. Z izkušenimi mentorji – podjetniki, boste poglobljeno razumeli kupce in na podlagi tega optimizirali produkte, storitve in procese. Vsebino delavnic lahko TAKOJ aplicirate na svoje podjetje.

Vabljeni ustanovitelji podjetij, starih od 12 do 36 mesecev, spin off-i in ekipe blizu lansiranja produkta na trg. Prednost imajo kandidati iz zahodne Slovenije.

🎯Ali tvoje podjetje želi razvijati produkte in jih tržiti v tujini?

🎯Te zanima, kako testirati tvoje ciljne tuje trge?

🎯Kako prepoznati prave potrebe kupcev, ki živijo na drugem koncu sveta?

🎯Se sprašuješ, kako postaviti trdne temelje financ v tvojem startupu?

🎯Želiš poglobiti tvoje znanje upravljanja z marketinškimi kanali?

🎯Bi ti poznavanje mreženjskih veščin koristilo pri pridobivanju pravih kontaktov za rast tvojega podjetja?

🎯Misliš, da bi tvoj pitch bil lahko še bolj prepričljiv?

🌟 Smo vzbudili tvoje zanimanje? Prijavi se v 𝗚𝗼𝗦𝘁𝗮𝗿𝘁𝘂𝗽 𝗮𝗸𝗮𝗱𝗲𝗺𝗶𝗷𝗼 – 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗨𝗣!🔥🔥🔥

🔗 več informacij: https://www.primorski-tp.si/gostartup-akademija/

Ne odlašaj, prijave so odprte do 27.9.2023 do 12.00 ⌛

Evropski teden mobilnosti 2023 v občini Cerkno

Vsak dan se na naših cestah kuhajo podnebne spremembe, prihaja do prometnih nesreč, se prižigajo rdeče luči zaradi naraščajočih številk obolelih in vrstijo neprespane noči zaradi hrupa. Za vsemi temi škodljivimi posledicami se skriva motoriziran promet, ki znižuje kakovost življenja in povečuje tveganja za številne neljube učinke. Vsemu temu bi se lahko izognili s premišljeno uporabo trajnostne mobilnosti, ki odpira vrata učinkovitejšemu, bolj zdravemu in predvsem bolj poštenemu načinu premikanja. Evropski teden mobilnosti je vsakoletna priložnost, da spremenimo svoje potovalne navade.

Avto že dolgo ni več v modi, to zdaj vemo že vsi. Zato vsako leto med 16. in 22. septembrom okrasimo ulice ter pozovemo k spremembi potovalnih navad. Letos pod sloganom: Varčne poti.

Kaj pomeni sporočilo »Varčne poti«?

Slovenska gospodinjstva za pokrivanje stroškov prevoza porabijo vse več denarja. Čeprav je ugotovitev skrb vzbujajoča, pa še zdaleč ne vključuje vseh stroškov motoriziranega prometa – na primer od stroška gradnje prostorsko potratne infrastrukture do stroškov nesreč, onesnaževanja in podnebnih sprememb.

Zaradi vseh teh razlogov Evropski teden mobilnosti letos v ospredje postavlja odločitev za racionalnejše načine potovanj. To so vsi tisti načini, ki sicer na prvi pogled ponujajo manj prestiža in udobja, a obenem zagotavljajo svetlejšo prihodnost. Izberimo torej varčnejše poti in se pogovarjajmo o tem, kakšna bi bila naša družba, če bi večino poti opravili z javnim prevozom ali se odločili za eno od oblik aktivne mobilnosti.

Kako varčne poti vplivajo na višjo kakovost življenja?

Različne oblike aktivne mobilnosti (na primer hoja ali kolesarjenje), uporaba javnega prevoza kot tudi sopotništvo in souporaba avtomobila pomenijo nižje stroške za posameznika, povzročajo pa tudi manj okoljske škode in prinašajo manj negativnih učinkov na zdravje. Večja uporaba varčnih načinov mobilnosti pomeni tudi številne pozitivne posledice – na primer manjše javnozdravstvene stroške zaradi manjšega števila nesreč in bolezni, več javnega prostora, namenjenega premikanju in druženju (avtomobil je najbolj potraten »uporabnik« prostora), kot tudi bolj zadovoljno skupnost.

Kako potratne so naše poti danes?

Za stroške prevozov je še leta 2000 slovensko gospodinjstvo v povprečju namenilo 16 % proračuna. Do leta 2015 se je ta odstotek povečal na 18,5 %, leta 2018 (najnovejši podatek) pa je narasel že na slabo petino proračuna gospodinjstva (19,6 %). Zanimivo je, da se je medtem odstotek sredstev, ki ga v povprečju namenimo hrani, zmanjšal (s 16,3 na 12 %).

Povezava med načinom opravljanja dnevnih poti in zadovoljstvom.

V današnjem vse bolj sedečem življenjskem slogu smo vse manj aktivni in posledično vse težje dosegamo zdrav obseg telesne dejavnosti. Eden ključnih razlogov za to je pretirana uporaba avtomobila, zaradi katere veliko časa preživimo sede, kar je prav tako skrb vzbujajoče. Pomanjkanje telesne dejavnosti vpliva na razvoj nenalezljivih bolezni (na primer bolezni srca in ožilja, sladkorna bolezen ali rakava obolenja). Pojav teh bolezni nam skrajšuje življenje, znižuje kakovost življenja, zmanjšuje produktivnost, obenem pa tudi povečuje javnozdravstvene stroške.

Varčne poti kot sredstvo za boj proti podnebnim spremembam.

Povečevanje obsega človeku, družbi in okolju prijaznih načinov potovanj je eden ključnih korakov na dolgi in zahtevni poti v bolj trajnostno prihodnost. Zato po vsem svetu sprejemajo proaktivne ukrepe za zmanjšanje negativnih vplivov opravljanja dnevnih poti z osebnim avtomobilom in za razvoj alternativ. S tega vidika je postalo zelo pomembno predvsem ozaveščanje ljudi o nujni in hkrati zavestni odločitvi za spremembo potovalnih navad.

Evropska unija načrtuje podnebno nevtralnost do leta 2050. Da bi nam to uspelo, bomo morali – med drugim – tudi popolnoma transformirati področje prometa. Naloga ne bo lahka, saj bomo morali doseči 90-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, obenem pa zagotoviti tudi cenovno dostopne rešitve za opravljanje dnevnih poti. Kot ena od rešitev se nam ponuja na primer prevoz z vlakom, ki je dokazano najbolj trajnosten potovalni način za daljše razdalje, medtem ko sta na krajših razdaljah do pet kilometrov, torej znotraj naselij, to hoja in kolesarjenje.

Boj za zeleno prihodnost bo potekal v mestih.

Mesta so odgovorna za 70 % svetovnih emisij ogljika in porabijo dve tretjini energije. Zato imajo ključno vlogo pri prehodu na trajnostno mobilnost – visoka gostota poseljenosti omogoča kratke razdalje med ljudmi in cilji poti, s tem pa enostavnejši prehod na varčnejše načine opravljanja poti. Kljub temu je večina mest na svetu še vedno močno odvisna od potovanj z osebnim avtomobilom, zaradi česar so odgovorna za večino globalnih emisij, povezanih s prometom; trenutno promet zahteva kar 30 % svetovne porabe energije.

Občina Cerkno letos v projektu sodeluje že šestič. Tudi tokrat smo z našimi javnimi zavodi, društvi in drugimi sodelujočimi pripravili privlačen program na temo trajnostne mobilnosti za vse generacije. Program zajema aktivnosti v sklopih: ORGANIZACIJA PRIREDITEV IN PREUREDITEV NA PROSTEM OB ZAPORAH ULIC IN TRGOV, AKTIVNO V VRTEC ALI ŠOLO IN SPODBUJANJE TRAJNOSTNE MOBILNOSTI.

Program:

SOBOTA, 16. 9. 2023, od 9.00 do 12.00

Kolesarski poligon za otroke in preventivna stojnica SPV

Otroška kolesarska tura (ŠD Pedal)

Varnost kolesarja in pešca v prometu (Policijska postaja Idrija/ Medobčinsko redarstvo Idrija-Cerkno) 

Potujoča igralnica

NEDELJA, 17. 9. 2023

Potujoča igralnica od 9.00 do 12.00

13. pohod po Bevkovi poti iz Cerkna v Zakojco ob 8.00 (več informacij na TIC Cerkno).

TOREK, 19. 9. 2023

Ura pravljic (Bevkova knjižnica Cerkno) ob 17.00

SREDA, 20. 9. 2023

Delavnica varne vožnje na grbinastem poligonu (ŠD Pedal) ob 17.00

ČETRTEK, 21. 9. 2023

Delavnica za  9. razred: “Varnost v prometu in e-skiro” (v okviru pouka na OŠ Cerkno)

Test hoje in meritve krvnega tlaka in sladkorja, zdrav krožnik (CKZ) ob  16.00

PETEK, 22. 9. 2023

Predstava za otroke z naslovom S Pikapoko na pot (dvorišče VCC) ob 17.00

Aktivnosti v soboto in nedeljo bodo potekale na zaprti Močnikovi ulici (razen pohoda).

Vse delovne dni v času ETM poteka tudi akcija teden brez avtomobila v sodelovanju s podjetjem ETA Cerkno in Občino Cerkno ter pešbus za osnovnošolske otroke od 2. razreda dalje v sodelovanju s prostovoljci in OŠ Cerkno.

Zaposleni Občine Cerkno v akciji Trajnostno v službo sodelujejo cel mesec september.

Kot koordinator izvajanja aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti si pridružujemo pravico do morebitne spremembe programa. O teh boste obveščeni preko spletne strani ter FB profila Občine Cerkno.

Pri pripravi in izvedbi programa sodelujejo: Občina Cerkno, SPV Cerkno, Športno društvo Pedal, Bevkova knjižnica Cerkno, Policija Idrija, Medobčinski inšpektorat občin Idrija-Cerkno, ETA Cerkno, Zavod Varna pot, Zavod VOZIM, LTO Laufar Cerkno, Planinsko društvo Cerkno, Center za krepitev zdravja ZD Idrija, OŠ Cerkno.

Aktivnosti se izvajajo v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE in so financirane s strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo in s sredstvi Sklada za podnebne spremembe.

Obvestilo o spremembi urnika Zbirnega centra Cerkno

Občina Cerkno obvešča svoje občane, da bo s 1. oktobrom 2023 zbiralnica odpadkov odprta po spremenjenem urniku, in sicer v četrtkih med 12. in 16. uro ter v soboto med 8. in 11. uro.

Vabilo na dan odprtih vrat domačije pisatelja Franceta Bevka

Vabljeni na dan odprtih vrat na domačijo pisatelja Franceta Bevka v Zakojci, ki bo potekal v nedeljo, 17. septembra 2023, od 10. do 16. ure.