Javni razpis za dodelitev državnih pomoči ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno v letu 2022

Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno za programsko obdobje 2016-2020 (Ur. list RS št. 31/2016) in Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2022 (Ur. list RS št. 207/2021) Občina Cerkno objavlja JAVNI RAZPIS za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno v letu 2022.

Priloge:

Javni razpis (.pdf datoteka)
Prijavni obrazec – ukrep 1.1 (.docx datoteka)
Prijavni obrazec – ukrep 1.2 (.docx datoteka)
Prijavni obrazec – ukrep 1.3 (.docx datoteka)
Prijavni obrazec – ukrep 2.1 (.docx datoteka)
Prijavni obrazec – ukrep 2.2 (.docx datoteka)
Prijavni obrazec – ukrep 3 (.docx datoteka)
Prijavni obrazec – ukrep 4 (.doc datoteka)

Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in invalidskih organizacij 2022

Na podlagi Pravilnika za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih in invalidskih organizacij, ki delujejo na območju Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) in Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2022, (Uradni list RS, št. 207/21), Občina Cerkno objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih in invalidskih organizacij, ki delujejo na območju Občine Cerkno v letu 2022.

Priloge:

Javni razpis – sofinanciranje dejavnosti humanitarnih in invalidskih organizacij (.pdf datoteka)
Predlog pogodbe (.pdf datoteka)
Prijavni obrazec (.docx datoteka)
Ovojnica (.docx datoteka)
Pravilnik (.doc datoteka)

Javni razpis za izbor programov in projektov ter letovanj za otroke in mladino, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Občina Cerkno

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ter letovanj za otroke in mladino, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 16/13) in Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2022 (Uradni list RS, št. 207/21), Občina Cerkno objavlja Javni razpis za izbor programov in projektov ter letovanj za otroke in mladino, ki jih bo sofinancirala v letu 2022.

Priloge:

Javni razpis – mladina (.pdf datoteka)
Pravilnik – mladina (.pdf datoteka)
Vzorec pogodbe – mladina (.pdf datoteka)
Prijavni obrazec – mladina (.docx datoteka)
Ovojnica – mladina (.docx datoteka)

Javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev v Občini Cerkno v letu 2022

Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju javnih prireditev v občini Cerkno (Uradni list RS, št. 31/16 in 16/18) in Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2022 (Uradni list, št. 207/21) objavlja Občina Cerkno Javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev, ki jih bo sofinancirala v letu 2022.

Priloge:

Javni razpis – javne prireditve (.pdf datoteka)
Javni razpis – javne prireditve – dopolnjeni pravilnik (.pdf datoteka)
Predlog pogodbe (.pdf datoteka)
Pravilnik (.pdf datoteka)
Razpisna dokumentacija za sofinanciranje javnih prireditev (.doc datoteka)
Obrazec – zahtevek za izplačilo sredstev (.docx datoteka)
Ovojnica (.docx datoteka)

Javni razpis za sofinanciranje izvedbe programov, ki so namenjeni starejšim občanom Občine Cerkno, za leto 2022

Občina Cerkno na podlagi tretjega odstavka 2. člena Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2022 (Uradni list RS, št. 207/21) in 216. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 21/22), objavlja Javni razpis za sofinanciranje izvedbe programov v letu 2022, ki so namenjeni starejšim občanom v Občini Cerkno.

Priloge:

Javni razpis – aktivna starost (.pdf datoteka)
Razpisna dokumentacija – aktivna starost (.docx datoteka)
Ovojnica – aktivna starost (.docx datoteka)

Javni razpis za izbor kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Občina Cerkno

Na podlagi Pravilnika o izbiri in vrednotenju kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 49/15 in 31/16), Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2022 (Uradni list RS, št. 207/21) in Letnega programa za kulturo Občina Cerkno objavlja Javni razpis za izbor kulturnih dejavnosti ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Občina Cerkno.

Priloge:

Javni razpis – kulturne dejavnosti (.pdf datoteka)
Pravilnik – kulturne dejavnosti (.pdf datoteka)
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izbiri in vrednotenju kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno (.pdf datoteka)
Predlog pogodbe – kulturne dejavnosti (.pdf datoteka)
Prijavni obrazec – kulturne dejavnosti (.doc datoteka)
Ovojnica – kulturne dejavnosti (.docx datoteka)
Evidenčni list opravljenega prostovoljskega dela – kulturne dejavnosti (.docx datoteka)

Javni razpis za sofinanciranje programov v javnem interesu na področju športa v občini Cerkno v letu 2022

Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18-ZNOrg), 10. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Cerkno (Uradni list RS, št. 23/18 ) in Letnega programa športa v občini Cerkno za leto 2022, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Cerkno na 33. seji dne 24. 2. 2022, Občina Cerkno objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov v javnem interesu na področju športa v občini Cerkno v letu 2022.

Priloge:

Javni razpis – sofinanciranje na področju športa (.pdf datoteka)
Odlok o športu (.docx datoteka)
Merila in kriteriji (.pdf datoteka)
Letni program športa (.pdf datoteka)
Prijavni obrazec (.docx datoteka)
Osnutek pogodbe (.pdf datoteka)
Navodila za izpolnjevanje razpisne dokumentacije (.pdf datoteka)
Ovojnica (.docx datoteka)