Gorenjsko kolesarsko omrežje v celoti označeno tudi na terenu

Svetovalni organ gorenjske regije za razvoj kolesarstva (SORK), ki ga sestavljajo predstavniki treh razvojnih agencij (Regionalne razvojne agencije Gorenjske – BSC Kranj, Razvojne agencije Zgornje Gorenjske in Razvojne agencije Sora), predstavniki gorenjskih občin ter kolesarji, sporoča, da je GORENJSKO KOLESARSKO OMREŽJE (GKO) v celoti označeno tudi na terenu. Projekt je zasnovala skupina SORK, idejna vodja sta bila Andrej Zalokar (društvo Rekreatur) in Stevo Ščavničar (bivši direktor Razvojne agencije Zgornje Gorenjske).

Gre za skrbno izdelan preplet 640 kilometrov državnih in lokalnih kolesarskih povezav na Gorenjskem in v šestih sosednjih občinah. Pri določitvi so bili upoštevani mednarodni kriteriji prometne varnosti, atraktivnost pokrajine in dosegljivosti gostinskih in servisnih storitev, trase pa so bile potrjene s strani vseh 24 vključenih občin ter Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI). Omrežje je označeno z namenom usmerjanja kolesarjev, tako domačinov, kot tudi turistov.

Namen je, da na terenu označeno kolesarsko omrežje ustrezno promoviramo in predstavimo njegove potenciale tako za turizem kot za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Po želji se vsak kolesar lahko odloči za daljšo turo, ki povezuje več povezav v celovito traso, ali pa med številnimi priporočenimi cestami v omrežju, ki povezuje kraje, izberete kratko turo. Ponuja orientacijo, vpogled v možnosti, vam olajša pot ali vas morda celo spodbudi h kolesarjenju.

GKO lahko šele zdaj, ko so povezave na terenu fizično označene, začnemo razvijati s ciljem zaradi katerega smo ga vzpostavili t.j. urejena infrastruktura, ki turističnim in drugim deležnikom omogoča razvoj kolesarskega turizma in izboljšanje kolesarske infrastrukture na lokalnem in regionalnem nivoju. Na trasah, poleg kolesarjem prijaznih ponudnikov, želimo spodbujati postavitev kolesarskih števcev, počivališč, polnilnic za E-kolesa in vsega ostalega, kar v urejeno kolesarsko omrežje, ki bo primerljivo s tistimi iz kolesarsko razvitih držav, sodi.

Gorenjska je prva regija v državi, ki je enotno označila tako državno kot tudi lokalno omrežje. V SORK-u si prizadevamo, da se po vzoru označitve GKO, z rdečimi usmerjevalnimi tablami označijo tudi ostale lokalne kolesarske povezave na Gorenjskem. S tem namenom pripravljamo »Smernice za označevanje lokalnih kolesarskih povezav«.

Označitev omrežja na terenu so poleg Ministrstva RS za infrastrukturo, Direkcije RS za infrastrukturo financirale občine: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas-Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Mestna občina Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica, Cerkno, Kamnik, Komenda, Logatec, Medvode in Vodice, koordinacijo pa je izvajala Razvojna agencija Zgornje Gorenjske.

Sestavili:

Nina Kobal, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske in Barbara Špehar, BSC Kranj – Regionalna razvojna agencija Gorenjske, Andrej Zalokar – društvo Rekreatur

Kontaktne informacije: info@sork.si

Več o projektu: www.gko.si

novice-2023-gko-bb

Očistimo Cerkljansko

Vabljeni v soboto, 22. aprila, od 9. ure dalje na posameznih zbirnih mestih, kjer bomo skupaj očistili Cerkljansko.

Letak – Očistimo Cerkljansko (.pdf datoteka)

Osnovna šola Cerkno ponovno med dobitniki najvišjih nagrad na področju šolske literarne publicistike v državi

Ob koncu preteklega meseca so pod okriljem Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti v Osrednji knjižnici v Celju potekali 36. Roševi dnevi 2023. Na letošnji prireditvi, ki je potekala pod naslovom »Mi mladi smo kjut«, so bili razglašeni tudi dobitniki nagrad najboljših osnovnošolskih glasil. Strokovna komisija se je letos odločila, da nagradi kar tri osnovnošolska literarna dela, ki so prispela s strani Osnovne šole Cerkno. Med te sodijo: šolsko glasilo »Mlada rast«, ki je v lanskem letu obeležilo visok 60-letni jubilej, publikacija »Haiku Slovenija 2022 – Mesta«, ki je nastala pod okriljem svetovnega natečaja otroške haiku poezije JAL Fundacije na Japonskemter zbirka pravljic »V svetu čarobnih pravljic«, ki so jo vrsto let ustvarjali učenci nižjih razredov. Pod prvi dve publikaciji se kot mentorica in literarna urednica podpisuje učiteljica slovenščine Mojca Lipužič Moravec, likovno podobo glasil pa je zasnovala učiteljica likovne umetnosti Ana Koren. Zelo zanimiva šolska publikacija pravljic pa je nastala pod mentorstvom razredne učiteljice Danijele Vidmar.

Strokovna komisija v sestavi dr. Davida Bedrača, Mihe Mohorja in Tatjane Vidmar je v razpravah o prispelih glasilih upoštevala več kriterijev. Zanimalo jo je, kako poteka delo mentorja v odnosu do učencev, ki sodelujejo v uredniškem odboru. Zapisali so, da je zelo pomembna mentorjeva srčnost in zavzetost, a mora biti zgolj »tihi usmerjevalec«, poglavitni delež pa morajo prevzeti učenci. Pri tem je tudi pomembno, kako je glasilo zasnovano – katere žanre zajema, katere starostne skupine učencev objavljajo v njem. Zelo je zaželeno, da so zastopani pisci vseh razredov, kar pa mora biti na koncu spet prepleteno in zajeto v smiselno celoto. Osrednji kriterij pa je bila seveda kvaliteta objavljenih literarnih besedil, njihova izrazna moč, morebitni presežki, nadgradnje, izvirnost in inovativnost.

V svoji oceni je strokovna komisija zapisala:

Visoko estetsko vrednost gotovo dosegajo tri izdaje OŠ Cerkno, ki jih komisija nagrajuje in izpostavlja kar v kompletu.

HAIKU SLOVENIJA 2022 – MESTA

Prva izdaja med njimi je zbornik haikujev (Haiku Slovenija 2022 – Mesta), s katerim niso le potrdili svoje kontinuirane ustvarjalnosti na zavidanja vredni visoki ravni, temveč so predhodne dosežke še nadgradili, regionalni koncept pa razvili na širše, državno in celo svetovno polje. Zbornik haikujev je namreč nastal kot zbir haikujev, s katerimi so učenci sodelovali na svetovnem natečaju haikujev (World Children´s Haiku Contest). Slednji so sistematično razporejeni v neko organsko in logično celoto, mnogi med njimi pa navdušujejo s svojo ekspresionistično močjo in vitalnostjo izraza. OŠ Cerkno je tako prevzela koordinacijo otroške haiku poezije za vso Slovenijo, kar šolo še dodatno utrjuje pri njeni vlogi in odnosu do kulture.

MLADA RAST ŽE 60 LET

V tem kompletu je tudi Mlada rast že 60 let, glasilo, ki mu ni kaj očitati. Je pestro in vsebinsko zelo bogato ter tudi oblikovalsko zelo premišljeno. Besedila v njem so raznolika, notranja struktura pa temelji na dosledni razporejenosti po razredih. Preseneča žanrska barvitost, zaznavna pa je tudi prava mera mentorskega vložka, ki se nikjer niso vpletali preveč, da se je s tem ohranila primarnost otroškega izraza, po drugi strani pa je čutiti ravno dovolj spodbude pa tudi mentorske ostrine in končne selekcije.

V SVETU ČAROBNIH PRAVLJIC

Tretja publikacija v tem kompletu je zbornik V svetu čarobnih pravljic, ki ga mentorsko podpisuje Danijela Vidmar, gre pa za izbor pravljic, ki so nastajale med učenci 3. in 4. razredov. Pohvalno je, da so dela ustvarjali med poukom, izjemno zanimivo pa je tudi, da so v zbornik zajete pravljice mladih piscev vse od leta 2007. Na takšen način učence učimo tudi določenega potrpljenja, vztrajnosti in zavedanja, da je pisanje lahko tudi dolgotrajen in zahteven proces. Na koncu ne moremo mimo pohvale zagnane mentorice, ki stoji za vsemi naštetimi literarnimi projekti, to je Mojca Lipužič Moravec, ki ji iskreno čestitamo!

Publikacije so dostopne tudi v elektronski obliki:

Mlada rast – 60 let

https://online.anyflip.com/atfdc/ysxg/mobile/

V svetu čarobnih pravljic

https://view.publitas.com/os/pravljice/page/1

HAIKU Slovenija 2022

https://view.publitas.com/os/haiku-brez-dodatnih-robov/page/1

Objava na spletni strani JSKD

https://www.jskd.si/literatura/natecaji_literatura/rosevi_dnevi/2023/uvod_glasila_rosevi_23.htm

Motena vodooskrba – Orehek (18. 4. 2023)

Uporabnike priključene na vodovod Orehek obveščamo, da bo zaradi del na vodovodnem omrežju v četrtek 20. aprila 2023 med 7. in 12. uro motena oz. prekinjena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v Občini Cerkno (od 17. 4. 2023 do 31. 5. 2023)

Številka: 3522-0002/2023-2
Datum: 17. 4. 2023

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno na podlagi 87. člena Stanovanjski zakona (Uradni list RS, št.
69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 –
ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO, 90/21 in 18/23 – ZDU-1O) in Pravilnika o dodeljevanju
neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14 in 153/21) objavlja JAVNI RAZPIS za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v Občini Cerkno (od 17. 4. 2023 do 31. 5. 2023).

Priponke:
Javni razpis (.pdf datoteka)
Javni razpis – neprofitno stanovanje – prijava (.pdf datoteka)
Javni razpis – neprofitno stanovanje – prijava (.doc datoteka)

Motena vodooskrba – Poče (17. 4. 2023)

Uporabnike priključene na vodovod Poče obveščamo, da bo zaradi del na vodovodnem omrežju v sredo 19. aprila 2023 med 7. in 12. uro motena oz. prekinjena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Tržnica z lokalnim Cerkno

Vir fotografije: Tržnica z lokalnim Cerkno (Facebook)

Vabljeni na tržnico lokalnih produktov, ki bo v soboto, 15. aprila, med 8. in 12. uro pred tehnično trgovino – KGZ Idrija, Pot na Zavrte 26, Cerkno.

Sodelujoči:

  • MOHORIČEVA DOMAČIJA iz Čekovnika – NOVO V PONUDBI ! salame, bržole, želodci, klobase, …
  • KMETIJA PR` KENDU Kendov sir (navaden, z dodatki), mehki sir (navaden, z dodatki), sir za žar, jogurti (sadni, navadni), kislo mleko, sadne skute, skuta, mleko,…
  • ČEBELARSTVO CVETKA BEVK sortni med
  • FINA KAVA, MARTINA ČUK s.p. sveže pražena kava, topli kavni napitki
  • PIVOVARNA ZAJC lokalno pivo Zajc
  • VINSKA KLET ŠTOK teran, teranov liker, sok teranovka, malvazija
  • ROKODELSKA SEKCIJA Društva rejcev drobnice Idrija-Cerkno
  • JOŽEFA PETERNEL, o.d.d. ročno pleteni izdelki iz lokalne volne nogavice, copati z usnjemi podplatom, puloverji,..
  • MIRA MLAKAR, o.d.d. ročno tkani in kvačkani izdelki lokalna volna, ročno tkani šali, otroške odejice, otroški copatki, kvačkani podstavki,…

HVALA za vsak vaš lokalni nakup. ICRA d.o.o. Idrija, KGZ Idrija z.o.o., Občina Cerkno.

Delavnica tesanja lesa na primeru postavljenega enojnega kozolca

V okviru Šole prenove bo tokrat prvič potekala delavnica tesanja, nekoč enega ključnih in zahtevnejših graditeljskih znanj. Vodila jo bosta odlična tesarska mojstra iz Poljanske doline, ki še poznata stare ročne tehnike tesanja.

Na dvorišču kmetij Na Lanišah v vasi Podlanišče stoji mogočen dvojni kozolec, toplar, značilen za kmetije na cerkljanskem. Masivni kamniti stebri nosijo leseno konstrukcijo kozolca, ki sta ga lastnika obnovila, a mu namenilo novo funkcijo. Prav za potrebe dejavnosti, sta se odločila, da dodata še enojni  kozolec, kjer bo tudi potekal praktični del delavnice. Na primeru tesanja elementov enojnega kozolca se bodo preizkusili tudi udeleženci delavnice.

Na uvodnih predavanjih, prvi dan delavnice, bodo predavatelji predstavili etnološko stavbno dediščino cerkljanskega, arhitekturo kozolca, značilnosti lesa in njegove škodljivce ter načine vzdrževanja in obnove kozolcev na Gorenjskem in Dolenjskem.

Program Delavnice tesanja lesa (.pdf datoteka)

Motena vodooskrba – Travnik (13. 4. 2023)

Uporabnike priključene na vodovod na Travniku obveščamo, da bo zaradi del na vodovodnem omrežju v četrtek 13. aprila 2023 med 7. in 14. uro motena oz. prekinjena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Primorska poje v nedeljo 16. aprila v OŠ Cerkno

Vabljeni to nedeljo, 16. aprila, ob 17.uri v Osnovno šolo Cerkno na PRIMORSKA POJE.

MePZ Encijan, Pula
MoPZ Slavnik, Hrpelje
VS Liška dekleta, Ig
Oktet Castrum, Ajdovščina
ŽePZ Večernica, Ajdovščina
MePZ Lipa, Šempas