Navodila za oddajo

Vlagatelj lahko odda vlogo:

  • osebno v sprejemni pisarni občine,
  • po pošti na naslov: Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, ali
  • po elektronski pošti na naslov: obcina@cerkno.si (z digitalnim podpisom).

Če vlagatelj poda vlogo po pošti ali elektronski pošti, je obvezna priloga vlogi tudi potrdilo o plačani upravni taksi (za vlogo, za katero je skladno z Zakonom o upravnih taksah zahtevano plačilo upravne takse).

Za vloge, oddane v sprejemni pisarni, se upravna taksa poravna z gotovino v sprejemni pisarni.