Natečaj To sn dama

Občina Cerkno v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi objavlja

Natečaj TO SN DAMA za izbor najbolj urejenega naselja, vasi, zaselka ali ulice v občini Cerkno v letu 2024.

Namen natečaja je spodbujanje urejanja objektov in okolice, kar bo prispevalo k lepšemu in privlačnejšemu okolju.

Cilj natečaja je izboljšati kakovost življenja prebivalcev občine in obiskovalcev, prispevati k trajnostnemu razvoju v urejenem in zdravem bivalnem okolju, poskrbeti za večjo turistično privlačnost naših krajev ter za učinkovitejšo promocijo Občine Cerkno.

Natečaj spodbuja sodelovanje in povezovanje prebivalstva pri varovanju, ohranjanju in urejanju okolice, naravnih vrednot in kulturne dediščine.

Tri najbolje ocenjene prijave bo Občina Cerkno nagradila z darilnim bonom za nakup materiala in sadik za ureditev okolice v vrednosti: 1. mesto 1000 €, 2. mesto 500 € in 3. mesto 250 €.

Udeleženci natečaja so lahko vsi občani Občine Cerkno (povezani v natečajne skupine), vse vasi, naselja, zaselki in ulice. Prijavijo jih lahko krajevne skupnosti, ki zastopajo posamezne vasi, naselja, zaselke in ulice.

Priponke:

Natečaj To sn dama – vabilo (.pdf datoteka)
Natečaj To sn dama – obrazec za prijavo (.pdf datoteka)
Natečaj To sn dama – obrazložitev kriterijev za ocenjevanje (.pdf datoteka)

Od Fontane do Perle bo po Cerkljanskem potovala olimpijska bakla

Olimpijska bakla, ki te dni potuje po Sloveniji, bo iz Idrije jutri po 12. uri prispela tudi v Cerkno. 

S Starega trga pred fontano jo bodo nosilci bakle, med njimi kar okoli 60 posameznikov, predstavnikov društev, klubov, organizacij, pospremili do alpske Perle na vrhu Smučarskega centra Cerkno, kjer jo bo od zadnjih nosilcev, konjenikov, prevzel cerkljanski župan Gašper Uršič.

Kako bo tekla pot olimpijske bakle po Cerkljanskem, pa več v pogovoru, ki ga je Metka Rupnik pripravila z direktorjem Zavoda za turizem Cerkno Gregorjem Novakovićem. (Foto: Z enega prejšnjih popotovanj olimpijske bakle po Cerkljanskem.

Vir: Primorski val

Objava poročila o izvajanju letnega programa za kulturo v letu 2023

Predloženo poročilo za leto 2023 je poročilo o realizaciji letnega programa za kulturo v občini. Je nadaljevanje že ustaljenega poročanja o izvajanju štiriletnega Lokalnega programa za kulturo v občini Cerkno.

Poročilo o o izvajanju letnega programa za kulturo v letu 2023 (.pdf datoteka)

Objava poročila o izvajanju letnega programa za mladino v letu 2023

Predloženo poročilo za leto 2023 je poročilo o realizaciji letnega programa na področju mladine v občini Cerkno. Njegova pravna podlaga je štiriletni Lokalni program za mlade v občini Cerkno za obdobje 2021-2025, ki je tudi podlaga občinskemu svetu za sprejem izvedbenih načrtov v skladu s sprejetim občinskim proračunom.

Poročilo o o izvajanju letnega programa za mladino v letu 2023 (.pdf datoteka)

Objava poročila o izvajanju letnega programa za šport v letu 2023

Občinski svet Občine Cerkno je v letu 2018 sprejel Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Cerkno (Uradni list RS, št. 23/18 in 51/21).

18. 5. 2023 je bil sprejet Letni program športa v občini Cerkno za leto 2023, v katerem so bila opredeljena področja sofinanciranja. V priponki objavljamo Poročilo o izvajanju Letnega programa športa v občini Cerkno v letu 2023.

Poročilo o o izvajanju letnega programa za šport v letu 2023 (.pdf datoteka)

Nove cene komunalnih storitev

Občinski svet Občine Cerkno je dne 23. 5. 2024 potrdil nove cene komunalnih storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki so izračunane na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/2019), in veljajo od 1. 6. 2024. Ceniki so objavljeni na tej povezavi.

Povabilo k vpisu v Čipkarsko šolo Idrija za šolsko leto 2024/25

Klekljamo idrijsko čipko, ker…

… je lepo ustvarjati z rokami.

… razvijamo ročne spretnosti, vztrajnost in natančnost.

… se ob učenju družimo, klepetamo in zabavamo.

… je to zelo pomembno za ohranjanje slovenske kulturne dediščine.

… so učenke in učenci Čipkarske šole Idrija nosilci enote »Klekljanje čipk v Sloveniji«, ki je vpisana na UNESCO Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.

PROGRAM ČIPKARSKE ŠOLE IDRIJA ZA OTROKE IN MLADINO

 • Primeren je za otroke, ki so oziroma bodo v letu 2024 dopolnili starost 6 let ter za starejše otroke in mlade do 18. leta starosti.
 • Program se izvaja na osnovnih šolah v Idriji in podružnici Godovič, v Spodnji Idriji in podružnici Ledine, v Črnem Vrhu, Cerknem, na Colu, v Podkraju in v Vipavi.
 • Prijavite se z izpolnjeno pogodbo o vpisu, dobite jo:
 • pri učiteljici klekljanja ali
 • na sedežu Čipkarske šole Idrija, Prelovčeva 2 v Idriji, ob delavnikih med 7.00 in 15.00.
 • na spletni strani https://www.cipkarskasola.si/izobrazevanja/program-za-otroke-in-mladino/
 • Vpis poteka do 24. 6. 2024. Izpolnjene pogodbe o vpisu lahko oddate na sedežu šole, pošljete po pošti na naslov Čipkarska šola Idrija, Prelovčeva 2, 5280 Idrija ali na e-poštni naslov info@cipkarskasola.si  Učenci, ki že obiskujete čipkarsko šolo, lahko pogodbo dobite pri učiteljici klekljanja.

PROGRAM ČIPKARSKE ŠOLE IDRIJA ZA ODRASLE

 • Vpis poteka v drugi polovici avgusta.

Prijavo pošljite na e-naslov info@cipkarskasola.si ali pokličite na 05 37 34 570.

Več informacij lahko preberete na spletni strani https://www.cipkarskasola.si/izobrazevanja/cipkarska-sola-za-odrasle/

Za več informacij o izobraževanjih v Čipkarski šoli Idrija ter ponudbi storitev in  izdelkov z idrijsko čipko pišite na info@cipkarskasola.si ali pokličite na 05 37 34 570.

NA OSNOVI TRADICIJE, Z ZNANJEM, DO IZZIVOV PRIHODNOSTI!

Povabilo k vpisu v Čiparsko šolo Idrija v šolskem letu 2024/25 (.pdf datoteka)

Bratje, zapojmo!

Mestni muzej Idrija, Občina Cerkno in Zavod za turizem Cerkno pripravljajo dobrodelni koncert pevskih zborov v podporo Partizanski bolnici Franja.

Koncert »Bratje, zapojmo!« bo v soboto, 22. junija 2024 ob 15. uri na Glavnem trgu v Cerknem.

Franja je spomenik humanosti državnega in evropskega pomena, na katerega smo lahko upravičeno ponosni. Z obiskom koncerta boste pomagali pri obnovi spomenika in s tem ohranjanju njegovih sporočil.

Lepo vabljeni!

PROGRAM

Pozdravni nagovori:

 • Gašper Uršič, župan Občine Cerkno
 • Dr. Miha Kosmač, direktor Mestnega muzeja Idrija

Slavnostna govornica:

 • Dr. Nataša Pirc Musar, predsednica države

Sodelovali bodo:

 • Coro popolare della resistenza, Udine, Italija, vodi Roberto Frisano
 • Darko Nikolovski, Ljubljana
 • Marjetka Popovski s skupino, Izola
 • Moška vokalna skupina Zven, Cerkno, vodi Vanja Lampič
 • Partizanski pevski zbor, Ljubljana, vodi Jakob Barbo
 • Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, Trst, vodi Pia Cah
 • Ženska vokalna skupina Zimzelen, Nova Gorica
 • Ženski pevski zbor Cerklanke, Cerkno, vodi Vanja Lampič

Voditeljica:

 • Tjaša Jurman

Ideja o dobrodelnem koncertu se je rodila kmalu po ujmah, ki so Cerkno in Partizansko bolnico Franja prizadele julija 2023. Namen dogodka, ki ga skupaj pripravljamo Občina Cerkno, Mestni muzej Idrija in Zavod za turizem Cerkno, je dvojen: opozarjanje na pomen ohranjanja Partizanske bolnice Franja kot edinstvenega spomenika humanosti državnega in evropskega pomena ter zbiranje donatorskih sredstev za obnovo Partizanske bolnice Franja.
Živimo v svetu številnih konfliktov in vojnih spopadov, ki nas vsak dan znova opominjajo, kako dragocena vrednota je mir. Pred 80 leti je tudi na našem ozemlju divjala vojna. Slovenci so se skupaj z drugimi svobodoljubnimi narodi uprli okupatorjem in si priborili svobodo. Za ranjene in bolne tovariše so skrbeli v skritih bolnišnicah, ki so jih z veliko truda in iznajdljivosti zgradili v gozdovih in ob tem pogosto tvegali lastna življenja. Partizanska bolnica Franja je spomenik temu humanizmu. Gruča barak v soteski Pasice nosi izjemno simbolno sporočilo, ki govori o moči skupnosti, o solidarnosti in človečnosti, ki sta za vsako družbo ključnega pomena. Spomenik državnega in evropskega pomena, ki opozarja na pomen miru in strpnega sožitja med narodi ter na občečloveške vrednote, smo dolžni ohraniti.
Obnova Partizanske bolnice Franja, ki bo zapletena in dolgotrajna, bo terjala veliko truda, znanja in organizacije, pa tudi precejšnja finančna sredstva. Od julija 2023 ima Mestni muzej Idrija, upravljavec spomenika, odprt poseben podračun za zbiranje donatorskih sredstev, na katerem se je do 7. 5. 2024 zbralo 25.308 €. Zbrana sredstva bodo namenjena obnovi barak oziroma muzejski predstavitvi spomenika. Hvala vsem, ki ste že darovali. Prostovoljne prispevke bomo zbirali tudi na koncertu, za katerega smo si naslov izposodili od partizanske pesmarice, ki jo je avgusta 1944 izdala artilerija 9. korpusa. Partizanske in narodne pesmi so povezovale, tolažile in opogumljale ljudi različnih generacij, narodnosti, socialnih in poklicnih skupin, ki so se združili v skupnem boju za svobodo.

Zapora ulice Pot na Zavrte (27. 5. 2024)

Zaradi vzdrževalnih del bo v ponedeljek 27. maja 2024 med 7. in predvidoma 13. uro veljala popolna zapora ulice Pot na Zavrte za ves promet.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Dan zdravja 2024

ZD Idrija to soboto, 25. maja, v dopoldanskem času organizira prireditev Dan zdravja.