Zahtevki in poročila o sofinanciranju programov in projektov s področja družbenih dejavnosti za leto 2022

Zahtevki in poročila o sofinanciranju programov in projektov s področja družbenih dejavnosti za leto 2022.

Priloge:

Zahtevek za izplačilo sredstev – sofinanciranje humanitarnih in invalidskih organizacij 2022 (.doc datoteka)
Poročilo o realizaciji humanitarnih in invalidskih dejavnosti 2022 (.docx datoteka)
Zahtevek za izplačilo sredstev – sofinanciranje kulturnih dejavnosti 2022 (.doc datoteka)
Končno poročilo o porabi sredstev – kulturne dejavnosti 2022 (.docx datoteka)
Zahtevek za izplačilo sredstev – mladina 2022 (.doc datoteka)
Poročilo o realizaciji programov – mladina 2022 (.doc datoteka)
Zahtevek za izplačilo sredstev – šport 2022 (.docx datoteka)
Poročilo o izvedbi programov – šport 2022 (.docx datoteka)
Zahtevek za izplačilo sredstev – mednarodne prireditve 2022 (.docx datoteka)
Poročilo – mednarodne prireditve 2022 (.docx datoteka)
Poročilo – aktivna starost 2022 (.docx datoteka)
Zahtevek za izplačilo sredstev po javnem razpisu za sofinanciranje javnih prireditev v občini Cerkno v letu 2022 (.docx datoteka)

Objava rezultatov

Občina Cerkno na podlagi Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Občine Cerkno in Javnega razpisa za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Občine Cerkno v letu 2022, objavlja Seznam upravičencev za subvencioniranje stroškov najetih stanovanjskih kreditov.

Priloga:

Objava rezultatov (.docx datoteka)

Poročilo o uresničevanju letnega programa športa v občini Cerkno za leto 2021

Občinski svet Občine Cerkno je v letu 2018 sprejel Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Cerkno (Uradni list RS, št. 23/18 in 51/21). 18. 3. 2021 je bil sprejet Letni program športa v občini Cerkno za leto 2021, v katerem so bila opredeljena področja sofinanciranja.

Podrobneje na spodnji povezavi:

Poročilo o uresničevanju letnega programa športa v občini Cerkno za leto 2021 (.pdf datoteka)

Poročilo o uresničevanju letnega programa za kulturo v občini Cerkno za leto 2021

Predloženo poročilo za leto 2021 je poročilo o realizaciji letnega programa za kulturo v občini. Je nadaljevanje že ustaljenega poročanja o izvajanju štiriletnega Lokalnega programa za kulturo v občini Cerkno za obdobje 2015-2018 (v nadaljevanju kulturni program). Kulturni program, ki ga je Občinski svet Občine Cerkno (v nadaljevanju občina) sprejel dne 4. aprila 2015, je prvi programski dokument občine na področju kulture, ki podaja okvir prihodnje kulturne politike na lokalnem nivoju saj nekatere dolgoročne usmeritve presegajo štiriletno obdobje.

Podrobneje na spodnji povezavi:

Poročilo o uresničevanju letnega programa za kulturo v občini Cerkno za leto 2021 (.pdf datoteka)

Javni razpis za dodelitev državnih pomoči ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno v letu 2022 – prejemniki

V priponki objavljamo seznam prejemnikov in višino odobrenih sredstev.

Javni razpis – prejemniki in višina sredstev (.pdf datoteka)