Delavnica o uporabi pametnega telefona v Cerknem

Ponedeljek, 5. 2., in 12. 2. ob 16.30. uri v prostorih Večnamenskega centra Cerkno. Delavnica bo potekala 4 šolske ure. Prijave zbiramo na tel. št.: 05 37 43 911.

V Cerknem 47. Partizanske smučine

Smučarski center Cerkno je danes gostil 47. prireditev Partizanske smučine Cerkno ’45, ki ohranja spomin na prve organizirane smučarske tekme v Cerknem sredi okupirane Evrope. Danes to ni le spominski dogodek, ampak zlasti prireditev, ki ob smučarskih tekmovanjih povezuje in združuje različne generacije.

Tradicionalna prireditev poteka v spomin na dogodke januarja 1945, ko so v osvobojenem Cerknem sredi vojne vihre v tedanji okupirani Evropi potekale prve organizirane partizanske smučarske tekme v veleslalomu, patruljnih tekih in skokih.

“Ta zgodovinski dogodek ima vseslovenski in mednarodni pomen, saj so bile to edinstvene vojaške smučarske tekme v času druge svetovne vojne. To, da so se naši ljudje v času borbe za preživetje ter boja proti fašizmu in nacizmu odločili za organizacijo takega tekmovanja, je nekaj enkratnega in nekaj, kar nam mnogi zavidajo,” je poudaril predsednik organizacijskega odbora prireditve Miha Butara.

Na odprtju tekem je dopoldan zbrane pozdravil župan Občine Cerkno Gašper Uršič, nekdanji načelnik Generalštaba Slovenske vojske (SV) Andrej Osterman pa je v slavnostnem nagovoru poudaril pomen spominskega dogodka, zlasti pri povezovanju med civilno in vojaško sfero ter med generacijami.

“Vsi udeleženci tekmovanja imajo isti motiv: najprej sodelovati in potem tudi doseči čim boljši športni rezultat. To je tudi priložnost za povezovanje Slovenske vojske z veterani in drugimi udeleženci ter primer odličnega vojaško-civilnega sodelovanja,” je izpostavil Osterman.

Dogodka se je udeležilo 265 tekmovalcev, članov veteranskih in domoljubnih organizacij ter SV, ki so se pomerili v veleslalomu. Uvodoma so se po progi simbolno s slovensko zastavo spustili smučarji starodobniki, demonstracijska skupina Edmunda Čibeja Društva Gora s Predmeje ter novaški lok smučarji TD Novaki.

Tekmo so odprli člani Zveze združenj borcev (ZZB) za vrednote NOB Slovenije, ki so jim sledili pripadniki SV, Policijskega veteranskega združenja Sever, Združenja veteranov vojne za Slovenijo in Zveze slovenskih častnikov. Slednji so tekmovali v sklopu 18. prvenstva veteranov vojne za Slovenijo.

Pokale združenja Sever so ekipno odnesli domov tretjeuvrščena ekipa Ljubljane, drugouvrščena ekipa Celja in prvouvrščena iz Zasavja. Med veterani vojne za Slovenijo pa so se ekipno najbolje odrezali tretjeuvrščena Mežiška dolina, druga Zgornja Gorenjska in prva Idrija-Cerkno, ki je domov odnesla še prehodni pokal.

Na zaključni slovesnosti je zbrane nagovoril podpredsednik ZZB za vrednote NOB Ivan Svetlik, ki se je zahvalil tekmovalcem za ohranjanje tradicije in spomina na dogodke izpred 79 let. Butara pa je poudaril najpomembnejše vrednote, ki jih bodo z organizacijo ohranjali tudi v prihodnje: “Odločnost in pripravljenost slovenskega naroda, da se brani v času, ko mu je bilo najhuje, kot so se v času druge svetovne vojne naši partizani borili proti fašizmu in nacizmu ter zmagali skupaj s pripadniki protinacistične zavezniške koalicije. Prenos teh vrednot v današnji čas je zelo pomemben kot tudi povezovanje med generacijami.”

V prihajajočem tednu se bodo v veleslalomu pomerili tudi osnovnošolci z Idrijskega, Cerkljanskega ter Selške in Poljanske doline.

Vir

Namera za prodajo zemljišča 495/9 k. o. 2345 Zakriž

Občina Cerkno na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) – v nadaljevanju ZSPDSLS-1, objavlja Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo zemljišča.

Priponka:

Namera za prodajo zemljišča 495/9 k. o. 2345 Zakriž (.pdf datoteka)

Zemljišča občinskih cest – Obvestilo in opozorilo

Občina Cerkno je bila v zadnjih dneh obveščena, da lastniki zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste, na dom prejemajo listine podjetja iz Ljubljane (ki se ukvarja z geodetskimi in nepremičninskimi storitvami), s katerimi imenovano podjetje želi prevzeti zastopanje lastnikov zemljišč v postopkih pridobitve odškodnine za zemljišča, kjer potekajo ceste.

Občina Cerkno v zadnjih letih pospešeno ureja pogodbena razmerja z lastniki zemljišč, po katerih potekajo občinske ceste, zato ne vidimo nobene potrebe po  tem, da bi lastniki zemljišč vstopali v pooblastilna razmerja po ponudbi podjetja. Občina Cerkno zemljišča po katerih potekajo ceste odkupuje po cenitvah, ki jih izdelajo pooblaščeni cenilci oz. po metodi določanja vrednosti nepremičnin glede na vrednost že odkupljenih primerljivih zemljišč. Za odkupe zemljišč vključenih v cestno telo smo v letu 2023 plačali 61.712 €, ter 3.164 € za odškodnine.

Občina Cerkno lastnike opozarja, da morajo biti še posebej pozorni na določbe, ki jih podjetje v drobnem tisku daje v podpis.

Na podlagi vsega navedenega lastnike zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste, naprošamo, da skrbno razmislijo o ponudbi podjetja oz. jim močno odsvetujemo, da z njimi sklenejo kakršenkoli dogovor o zastopanju.

Namera za sklenitev neposredne pogodbe – parcela 806-9 k.o. Planina

Občina Cerkno na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) – v nadaljevanju ZSPDSLS-1, objavlja Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo zemljišča s parcelno številko 806/9 (površina 46 m2), k. o. 2343 Planina.

Priponka:

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo zemljišča – zemljišče s parcelno številko 806/9 (površina 46 m2), k. o. 2343 Planina (.pdf datoteka)

Delavnica o uporabi pametnega telefona v Otaležu

Ponedeljek, 15. 1., in 29. 1. ob 16. uri v PGD Plužnje v Otaležu. Delavnica bo potekala 4 šolske ure. Prijave zbiramo na tel. št.: 041 286 681.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe – najem brunarice (kolesarnice) v Cerknem

Na podlagi 52. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18, v nadaljevanju: zakon) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18, v nadaljevanju: uredba) Občina Cerkno objavlja naslednjo NAMERO
o sklenitvi neposredne pogodbe – najem brunarice na zemljišču s parcelno številko 40/6 k. o. 2344 Cerkno
.

Priponka:

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe – najem brunarice na zemljišču s parcelno številko 40/6 k. o. 2344 Cerkno (.pdf datoteka)

Označba porekla blaga »Idrijska čipka«

PRIOBITEV PRAVICE DO OZNAČEVANJA ČIPK Z OZNAČBO POREKLA BLAGA »IDRIJSKA ČIPKA«

Postopek ocenjevanja čipk, ki klekljaricam omogoča pridobitev pravice do označbe porekla blaga »Idrijska čipka«, bo potekal v marcu 2024.

Odbor za označbo porekla idrijske čipke vabi klekljarice, da čipke in vlogo za oddajo čipk v oceno predložijo do konca februarja 2024, osebno ali po pošti na naslov: Čipkarska šola Idrija, Prelovčeva 2, 5280 Idrija.

Ocenjevanje bo potekalo v skladu s pravili ocenjevanja, ki so objavljena v priročniku »Idrijska čipka geografska označba«. V njem so objavljeni tudi vzorci, po katerih je potrebno sklekljati čipke, ki se predložijo v oceno. Več informacij o postopku in vloga za oddajo čipk v oceno je dostopnih na spletni strani https://www.festivalidrijskecipke.si/geografska-oznacba-idrijska-cipka/pridobitev-dovoljenja/ , preko e-poštnega naslova metka@cipkarskasola.si ali na tel. št. 05 37 34 572. Vlogo lahko dvignete tudi osebo na sedežu Čipkarske šole Idrija.

Prijava sprememb podatkov za NUSZ za leto 2024

Občina Cerkno poziva vse zavezance za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  – NUSZ, da do 28. februarja 2024 na Občino Cerkno sporočijo spremembe, ki vplivajo na odmero NUSZ v letu 2024.

Spremembe so največkrat povezane s:

– spremembo zavezanca,
– spremembo lastništva po darilnih pogodbah ali sklepu o dedovanju.

Prav tako je potrebno na občino oddati tudi vlogo z dokazili za oprostitev plačila NUSZ za leto 2024.

Spremembo oz. prijavo nam sporočite:

– pisno na naslov Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, ali
– jo oddate v tajništvu Občine Cerkno.

Obrazec za sporočanje sprememb in Vlogo za oprostitev plačila NUSZ sta dostopna na spletni strani občine Cerkno https://www.cerkno.si ter v tajništvu občine.

Za dodatne informacije ter pojasnila se obrnite na tel. št. 05 37 34 647.

Če zavezanci nastalih sprememb ne boste sporočili, bomo za odmero uporabili podatke, s katerimi razpolaga občina.

Točka za digitalno podporo in svetovanje v Cerknem – Digitalni pomočnik

Vabljeni v torek, 9. 1., od 16. do 19. ure v prostore Večnamenskega centra Cerkno. Prijave sprejemajo na ICRA na telefonski številki 05 37 43 911.