Služba za gospodarstvo, okolje in prostor z režijskim obratom

Občinska uprava