Komisija za mladinska vprašanja

Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov občine Cerkno za leto 2024

Občina Cerkno na podlagi Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Občine Cerkno (Uradni list RS št. 92/21) objavlja Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov občine Cerkno za leto 2024.

Priloge:

Javni razpis za izbor dvoletnih tradicionalnih kulturnih programov z mednarodno udeležbo, ki jih bo Občina Cerkno sofinancirala iz proračuna

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP), v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23), in Odlokom o proračunu Občine Cerkno za leto 2024 (Uradni list RS, št. 27/24), Občina Cerkno objavlja Javni razpis za izbor dvoletnih tradicionalnih kulturnih programov z mednarodno udeležbo.

Priloge:

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialno humanitarnih dejavnosti, ki delujejo na območju Občine Cerkno v letu 2024

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju socialno humanitarnih dejavnosti v Občini Cerkno (Uradni list RS, št. 127/22) in Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2024, (Uradni list RS, št. 27/24), Občina Cerkno objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialno humanitarnih dejavnosti, ki delujejo na območju Občine Cerkno v letu 2024.

Priloge:

Javni razpis za sofinanciranje izvedbe programov, ki so namenjeni starejšim občanom v Občini Cerkno za leto 2024

Občina Cerkno na podlagi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2024 (Uradni list RS, št. 27/24) in 216. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23), objavlja Javni razpis za sofinanciranje izvedbe programov, ki so namenjeni starejšim občanom v Občini Cerkno za leto 2024.

Priloge:

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in organizacij v Občini Cerkno v letu 2024

Občina Cerkno na podlagi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2024 (Uradni list RS, št. 27/24) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23), objavlja Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in organizacij v Občini Cerkno v letu 2024.

Priloge:

Javni razpis za sofinanciranje programov v javnem interesu na področju športa v občini Cerkno v letu 2024

Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18-ZNOrg, 82/2020,  in 3/22-ZDeb), 10. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Cerkno (Uradni list RS, št. 23/18) in Letnega programa športa v občini Cerkno za leto 2024, Občina Cerkno objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov v javnem interesu na področju športa v občini Cerkno v letu 2024.

Priloge:

Javni razpis za izbor kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2024 sofinancirala Občina Cerkno

Na podlagi Pravilnika o izbiri in vrednotenju kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 49/15 in 31/16), Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2024 (Uradni list RS, št. 27/24) in Letnega programa za kulturo Občina Cerkno objavlja Javni razpis za izbor kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2024 sofinancirala Občina Cerkno.

Priloge:

Javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev v občini Cerkno v letu 2024

Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju javnih prireditev v občini Cerkno (Uradni list RS, št. 31/16, 16/18 in 22/24) in Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2024 (Uradni list, št. 27/24) objavlja Občina Cerkno Javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev v občini Cerkno v letu 2024.

Priloge:

Javni razpis za izbor programov in projektov ter letovanj za otroke in mladino, ki jih bo v letu 2024 sofinancirala Občina Cerkno

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ter letovanj za otroke in mladino, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 16/13) in Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2024 (Uradni list RS, št. 27/24), Občina Cerkno objavlja Javni razpis za izbor programov in projektov ter letovanj za otroke in mladino, ki jih bo v letu 2024 sofinancirala Občina Cerkno.

Priloge: