Javni razpis za sofinanciranje programov v javnem interesu na področju športa v občini Cerkno v letu 2024

Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18-ZNOrg, 82/2020,  in 3/22-ZDeb), 10. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Cerkno (Uradni list RS, št. 23/18) in Letnega programa športa v občini Cerkno za leto 2024, Občina Cerkno objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov v javnem interesu na področju športa v občini Cerkno v letu 2024.

Priloge: