Javni razpis za izbor programov in projektov ter letovanj za otroke in mladino, ki jih bo v letu 2024 sofinancirala Občina Cerkno

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ter letovanj za otroke in mladino, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 16/13) in Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2024 (Uradni list RS, št. 27/24), Občina Cerkno objavlja Javni razpis za izbor programov in projektov ter letovanj za otroke in mladino, ki jih bo v letu 2024 sofinancirala Občina Cerkno.

Priloge: