Javni razpis za izbor kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2024 sofinancirala Občina Cerkno

Na podlagi Pravilnika o izbiri in vrednotenju kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 49/15 in 31/16), Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2024 (Uradni list RS, št. 27/24) in Letnega programa za kulturo Občina Cerkno objavlja Javni razpis za izbor kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2024 sofinancirala Občina Cerkno.

Priloge: