Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in organizacij v Občini Cerkno v letu 2024

Občina Cerkno na podlagi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2024 (Uradni list RS, št. 27/24) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23), objavlja Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in organizacij v Občini Cerkno v letu 2024.

Priloge: