• Občina Cerkno
  • Občina Cerkno
  • Občina Cerkno
  • Občina Cerkno
NOVICE IN AKTUALNI DOGODKI

[KREPITEV SKUPNOSTI] Marko Juhant: Predaja štafetne palice iz starejše na mlajšo generacijo (sreda, 20. 10, ob 18:00)

četrtek, 14. oktober, 2021Občina Cerkno vabi v okviru projekta Krepitev skupnosti na četrto BREZPLAČNO SPLETNO PREDAVANJE z naslovom Predaja štafetne palice iz starejše na mlajšo generacijo, ki bo v sredo, 20. 10. 2021, ob 18.00 uri preko aplikacije ZOOM. Predavatelj: Marko Juhant Na predavanju bo govora o prenosu vrednot na mlajše generacije oziroma vlogi staršev in starih staršev, ki jo ne more nadomestiti ... Podrobneje

Javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Mestni muzej Idrija, Muzej za Idrijsko in Cerkljansko

četrtek, 14. oktober, 2021Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in 10. člena Odloka o uskladitvi delovanja javnega zavoda Mestni muzej Idrija, Muzej za Idrijsko in Cerkljansko z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 100/06 in 43/09) Občina Idrija objavlja Javni razpis za delovno mesto direktorja ... Podrobneje

ANKETA: Ureditev centra naselja Cerkno

torek, 12. oktober, 2021Občina Cerkno je pristopila k izdelavi načrta za ureditev centra naselja Cerkno. Cilj načrta je prenova oziroma vzpostavitev novih skupnih javnih površin, z upoštevanjem prometne ureditve (površin za pešce in kolesarje ter umirjanje motornega prometa), dodanimi programi in postavitvijo urbane opreme. Za izvedbo načrta in pričetek načrtovanja je bila, kot eno od izhodišč, predvidena javna tribuna, kjer bi se občani ... Podrobneje

Projektiranje ceste Hotavlje – Kopačnica

torek, 12. oktober, 2021Župana občin Gorenja vas – Poljane in Cerkno sta v petek z Direkcijo RS za ceste sopodpisala projektno nalogo za projektiranje ceste Hotavlje-Kopačnica-Podpleče-Planina, ki bo služila kot obvoz v času gradnje 4. razvojne osi na odseku Cerkno – Sovodenj – Trebija.  

Več novic in aktualnih dogodkov se nahaja na tej povezavi …