Javna razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za določitev natančne oblike in velikosti stavbnih zemljišč na posamični poselitvi za EUP KE 06/A306

Občina Cerkno naznanja javno razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za EUP KE 06/A306, ki ju je izdelalo podjetje ki ju je izdelalo podjetje LOCUS d.o.o., Prvomajska 118d, 5250 Solkan oktobra 2023, dopolnjeno aprila 2024.

Postopek lokacijske preveritve se nanaša na zemljišče s parcelno številko 168/8, k.o. 2341 Dolenji Novaki.

Gradivo bo javno razgrnjeno od 23. 4. 2024 do vključno 8. 5. 2024.

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani na naslov Občine (Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno) ali elektronski naslov Občine Cerkno (obcina@cerkno.si v rubriki »Zadeva« navesti ključne besede »LP_05-pripombe«) posredujejo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu elaboratu lokacijske preveritve.

Rok za pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

Priloge:

Javno naznanilo o javni razgrnitvi pobude in Elaborata lokacijske preveritve za določitev natančne oblike in velikosti stavbnih zemljišč na posamični poselitvi za EUP KE 06/A306 (.pdf datoteka)
OPN OC – Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi (izvorna enota urejanja prostora KE 06/A 306) – elaborat (.pdf datoteka)
Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve (.pdf datoteka)