Povabilo na predstavitvene delavnice za prijavo na javni poziv LAS s CILjem

LAS s CILjem, ki zajema območje občin Cerkno, Idrija in Logatec, načrtuje v jeseni 2024, objavo javnega poziva za dodelitev nepovratnih sredstev za izvajanje projektov na območju LAS.

Namen javnih pozivov je izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS s CILjem po pristopu »od spodaj navzgor«, kar pomeni, da lahko zainteresirani prebivalci in pravne osebe z območja podajo predloge projektov s katerimi bodo dosegli cilje Strategije. Predlogi projektov se morajo nanašati na spodnje ukrepe:
– Vzpostavitev pogojev za ustvarjanje delovnih mest,
–  Aktivirati potenciale ranljivih skupin in druge aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja,
– Skrb za dediščino območja in razvoj turističnih vsebin,
– Ohraniti, varovati in primerno rabiti naravne vire.

Razpisana bodo sredstva v okvirni višini 360.000,00 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in 240.000,00 EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, pri čemer bo določena max. višina sofinanciranih sredstev za posamezen predlog projekta na 60.000,00 EUR.

LAS bo po objavi javnih pozivov izvedel predstavitev javnega poziva in zagotovil svetovanje in pomoč pri pripravi predlogov operacij in vlog na javni poziv.

Da bi možnosti sodelovanja na javnih pozivih približali čim širšemu krogu potencialnih prijaviteljev, pa bodo pred objavo javnega poziva izvedene predstavitvene delavnice z namenom:

  • predstavitve pravil prijave in izvedbe tovrstnih projektov,
  • pravočasnega in usmerjenega razmišljanja o prijavi,
  • ustvarjanja partnerstev in iskanja maksimalnih sinergij med idejami,
  • mreženja.

V ta namen vse zainteresirane vljudno vabimo na predstavitvene delavnice, ki bodo izvedene:

21. 5. 2024, ob 17. uri v dvorani Večnamenskega centra Cerkno,

23. 5. 2024, ob 17. uri v sejni sobi Občine Idrija in

27. 5. 2024, ob 17. uri v sejni sobi Občine Logatec.

Vse potrebne informacije o LAS s CILjem dobite na spletni strani https://las-sciljem.si/ ali na telefonski številki 05 93 40 390.

Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija, vodilni partner LAS s CILjem