Sklic 9. (korespondenčne) seje Občinskega sveta Občine Cerkno

Številka: 900-0008/2023
Datum: 22. 9. 2023

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

9.(korespondenčno) sejo Občinskega sveta Občine Cerkno.

Predlagam naslednji dnevni red:

Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: mnenje k razrešitvi direktorice Mestne knjižnice in čitalnice Idrija (priloga 1.1).

Navodilo za glasovanje:
Glasuje se po elektronski pošti na naslov obcina@cerkno.si. Glasuje se tako, da se o predlogu sklepa glasuje ZA ali PROTI. Rok za glasovanje je do srede 27. 9. 2023 do 12h.

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo je v priloženi priponki.