Anketa o zadovoljstvu uporabnikov

Komunala Idrija poziva vse uporabnice in uporabnike komunalnih storitev k izpolnitvi kratke ankete o zadovoljstvu z njihovimi komunalnimi storitvami. Odgovore bodo uporabili za oceno trenutnega stanja ter za načrtovanje izboljšav v prihodnje.

Do ankete lahko dostopate na naslednji povezavi: https://komunalaidrija.si/2024/04/11/anketa-o-zadovoljstvu-uporabnikov/.