Javna razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za določitev natančne oblike in velikosti stavbnih zemljišč na posamični poselitvi za EUP KE 06/A438

Občina Cerkno naznanja javno razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za EUP KE 06/A438, ki ju je izdelalo podjetje URBI d.o.o., Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana januarja 2024, dopolnjeno aprila 2024.

Postopek lokacijske preveritve se nanaša na zemljišče s parcelno številko 936/3, k.o. 2344 Cerkno.

Gradivo bo javno razgrnjeno od 23. 4. 2024 do vključno 8. 5. 2024.

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani na naslov Občine (Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno) ali elektronski naslov Občine Cerkno (obcina@cerkno.si v rubriki »Zadeva« navesti ključne besede »LP_06-pripombe«) posredujejo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu elaboratu lokacijske preveritve.

Rok za pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

Priloge:

Javno naznanilo o javni razgrnitvi pobude in Elaborata lokacijske preveritve za določitev natančne oblike in velikosti stavbnih zemljišč na posamični poselitvi za EUP KE 06/A438 (.pdf datoteka)
Lokacijska preveritev PEUP KE 06/A 438 id 4063 – elaborat (.pdf datoteka)
Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve za PEUP KE 06/A348 (.pdf datoteka)