Kako ostati ljudje v času digitalne preobrazbe

Predavanje o družbenih učinkih digitalnih tehnologij in o njenih pasteh, zaradi katerih ljudje mislijo, da so v središču sveta.

Četrtek, 16. 5., ob 17.30 v skupnostnem centru Pr’ Golitu, Mestni trg 15, Idrija.
Predavatelj: antropolog dr. Dan Podjed.

Vstop je prost, število mest pa omejeno, zato so potrebne prijave na 05 37 43 911.

Vsebina predavanja:

 • Kakšen človek nastaja v času digitalne preobrazbe?
 • Kako se odklopimo od digitalnih tehnologij in priklopimo na skupnost?
 • Zakaj ljudje nismo individuumi, temveč dividuumi?
 • Zakaj z naraščanjem števila prijateljev na Facebooku upada število dejanskih prijateljev?
 • Zakaj se premalo zavedamo, da sreče ne najdemo v sebi, temveč ob sebi?

Lepo vabljeni!

Začetek priprave Občinske celostne prometne strategije Občine Cerkno

V Občini Cerkno bomo zasnovali novo Občinsko celostno prometno strategijo (v nadaljevanju OCPS) s katero bo občina izboljšala načrtovanje prometne infrastrukture ter odprla več prostora za trajnostno mobilnost. Z različnimi ukrepi bomo naslovili izziv zmanjšanja osebnega motornega prometa in prispevali k spremembi potovalnih navad z izboljšanjem pogojev za hojo, kolesarjenje, uporabo javnega prevoza ter alternativnih oblik mobilnosti. Strategija bo pripomogla k ureditvi prometa, ki bo omogočal prijetnejšo izkušnjo in oblikovanje kakovostnega in občanom prijaznega javnega prostora.

OCPS je eden ključnih razvojnih dokumentov, ki celostno obravnava prometne izzive in razvojne potenciale Občine Cerkno ter odgovarja na potrebe občanov. V procesu izdelave bomo s tem namenom k sodelovanju poleg predstavnikov strokovne javnosti večkrat povabili tudi občane, da boste opozorili na izzive, s katerimi se srečujete na vsakodnevnih poteh, sooblikovali dolgoročno vizijo občine in prispevali svoje predloge. Organizirali bomo delavnice in javne razprave, zbirali mnenja preko anket in s skupnim pristopom oblikovali učinkovito strategijo, ki bo koristila vsem občanom.

Občina Cerkno je v procesu priprave Občinske celostne prometne strategije (OCPS) vzpostavila sodelovanje s sosednjima občinama Idrijo in Logatec, s katerima je oblikovala konzorcij za usklajevanje ukrepov skupnega interesa. Za pripravo OCPS je bil na javnem razpisu izbran konzorcij dveh podjetij, Idrijsko-Cerkljanske razvojne agencije d.o.o. in LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. Financiranje OCPS je zagotovljeno iz Kohezijskega sklada v okviru Programa evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027, s slovensko soudeležbo. Priprava občinske strategije bo potekala v letu 2024 do začetka leta 2025. S sprejetjem OCPS bo Občina Cerkno izpolnila tudi obvezen pogoj za kandidiranje na javne razpise za sofinanciranje bodočih ukrepov na področju trajnostne mobilnosti.

Sofinanciranje naložbe načrtuje Republika Slovenija s sredstvi evropske kohezijske politike (EKP 2021-2027).
Spletni portal Evropske kohezijske politike: https://evropskasredstva.si
Slovenska platforma za trajnostno mobilnost: https://www.sptm.si/

Anketa o zadovoljstvu uporabnikov

Komunala Idrija poziva vse uporabnice in uporabnike komunalnih storitev k izpolnitvi kratke ankete o zadovoljstvu z njihovimi komunalnimi storitvami. Odgovore bodo uporabili za oceno trenutnega stanja ter za načrtovanje izboljšav v prihodnje.

Do ankete lahko dostopate na naslednji povezavi: https://komunalaidrija.si/2024/04/11/anketa-o-zadovoljstvu-uporabnikov/.

Javni poziv za člane ocenjevalne komisije LAS s CILjem

Zainteresirane strokovnjake s področja razvoja podeželja, regionalnega razvoja, strateškega in projektnega načrtovanja in podobno vabimo k oddaji vloge za člana Ocenjevalne komisije v okviru uresničevanja ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS s CILjem za programsko obdobje do leta 2027. Izmed prijavljenih kandidatov bo upravni odbor LAS s CILjem imenoval tri člane in dva nadomestna člana.

Rok za oddajo vloge je do 31. 5. 2024.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na pisarno LAS preko e-pošte: info@las-sciljem.si ali po telefonu: 05 93 40 390, vsak delovnik med 9.00 in 11.00 uro.

Javni poziv za člane ocenjevalne komisije LAS s CILjem (.pdf datoteka)

Prijavni obrazec (Priloga 1) (.docx datoteka)

Primorska poje 2024

Osnovna šola Cerkno, 14.4.2024 ob 17.00

 • MePZ Slovenski dom Bazovica, Reka
 • MePZ Rečan Aldo Klodič, Liessa, Grmek
 • ŽeVS Rožmarinke, Pivka
 • PS Studenec, Pivka
 • PS Mirta Izola
 • MoPZ Provox, Renče

Medena delavnica z Janjo Likar

Spoznali bomo svet čebel in si ustvarili vsak svojo medeno liziko.

13. 4. 2024, 9.00 – 11.00 VC Cerkno

Točka za digitalno podporo in svetovanje v Cerknem – Digitalni pomočnik (9. 4.)

Vabljeni v torek, 9. 4., ob 16. uri v prostore Večnamenskega centra Cerkno. Svoj termin predhodno rezervirajte na telefonski številki 05 37 43 911.

Komisija za mladinska vprašanja

Ukinitev volišča Labinje

Obveščamo vas, da je Okrajna volilna komisija Idrija ukinila volišče v Labinjah 00111006 – LABINJE- mlekarna Labinje, Labinje 10, 5282 Cerkno ter ga priključila volišču 00111002 – CERKNO OŠ Cerkno (stranski vhod), Bevkova ulica 26, 5282 Cerkno.