Nacionalna preventivna akcija Varno v šolo

(Ljubljana, 25. avgust 2023) Nacionalna preventivna akcija Varno v šolo se prične 28. avgusta in traja do 8. septembra. Koordinira jo Agencija za varnost prometa, ki skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo, Ministrstvom za notranje zadeve, Policijo, Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje, Zavodom RS za šolstvo, osnovnimi šolami, občinskimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Zvezo združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije, Inštitutom za politike prostora, društvi upokojencev in drugimi nevladnimi organizacijami, izvaja številne aktivnosti za večjo prometno varnost otrok.

Letošnji slogan ob začetku šolskega leta 2023/24 nosi plemenito sporočilo “Srce prometne varnosti smo vsi“. Osredotoča se na povezovanje skupnosti – učencev, učiteljev, staršev in skrbnikov ter vseh udeležencev v prometu – skozi simbol srca, ki simbolizira skrb in varnost. Tudi v luči nedavnih poplav in obnove po njih je pomen povezovanja skupnosti in prizadevanj, da bodo lahko vsi otroci na šolskih poteh varni, še toliko bolj izpostavljen. Sporočilo glede varnosti otrok bo odmevalo vse leto, ne le na prvi šolski dan. Z njim želita Agencija za varnost prometa in Policija s partnerji voznike in druge udeležence v prometu spomniti na pomembnost njihove vloge pri zagotavljanju varnosti otrok na poti v šolo, na obšolske aktivnosti, domov, k prijateljem, torej na vseh poteh, vse leto. Le z odgovorno in strpno udeležbo v prometu otrokom lahko zagotavljamo varnost na njihovih poteh.


V šolskem letu 2023/24 bo osnovne šole predvidoma obiskovalo 194.181 učencev, od tega 20.735 prvošolčkov. Srednješolcev pričakujejo v vseh srednjih šolah, v vseh srednješolskih programih in v vseh letnikih okrog 82.000, kar je okrog 3.000 dijakov več v šolskem letu 2022/2023.

Otroci, še posebej najmlajši, so v prometu slabše vidni, prav tako pa težko predvidijo nevarne situacije. Vozila kasneje opazijo in ne znajo dobro presoditi njihove oddaljenosti ter hitrosti, prav tako težje določijo smer, iz katere prihaja zvok vozila. Njihovo ravnanje usmerjajo predvsem radovednost, čustva in dogajanje okoli njih, manj pa razum, zato morajo biti vozniki nanje vselej pozorni in jim vedno prepustiti prednost na prehodih za pešce. Z akcijo, ki se prične v ponedeljek, bodo Agencija za varnost prometa in Policija s partnerji voznike znova aktivno ozaveščali o vračanju otrok v promet in na šolske poti, predvsem pa želijo vplivati na vedenje voznikov, povezano z nekaterimi najpogostejšimi tveganji za nastanek prometne nesreče.
Otroci kot pešce najpogosteje ogrožajo vozniki motornih vozil, ki so v približno 70 odstotkih povzročitelji prometnih nesreč. Trk avtomobila pri hitrosti 50 km/h v odraslega pešca je enak padcu z višine 9,8 m, posledice za otroke so hujše ali celo usodne že pri nižjih hitrostih.

AKTIVNOSTI OB ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA
Na prvi šolski dan, 1. 9., bodo aktivnosti Agencije za varnost prometa in Policije potekale z Ministrstvom za infrastrukturo, Ministrstvom za notranje zadeve, Zavodom RS za šolstvo, ter vodstvi šol.

Agencija za varnost prometa in Policija bosta obeležili tudi »Drugi šolski dan« 4. 9. 2023, skupaj z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje, Inštitutom za politike prostora, SPV MOL in vodstvom šole v Ljubljani. Tega dne bodo ključna sporočila usmerjena v varen aktiven prihod v šolo, torej peš, s kolesom ali navadnim skirojem. Predstavili bodo tudi nove vsebine kampanje »Za manj kot dva je avto doma«.

AKTIVNOSTI ZA VEČJO VARNOST OTROK V PROMETU

V širši okolici prenekatere šole se vsako leto v prvih dneh šole izvaja varovanje otrok na šolskih poteh. Varovanje otrok na zaznamovanih prehodih za pešce poteka na mestih, kjer je varnost otrok lahko ogrožena na njihovi šolski poti. Kot prostovoljci so vanj vključeni člani občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV), člani Zveze ZŠAM, društva gasilcev in upokojencev, učitelji predpisov in vožnje v avtošolah, starši ter drugi. Na prvi šolski dan bodo v bližini šol izvajali varstvo otrok, ki prihajajo v šolo oz. popoldne odhajajo iz nje tudi zaposleni na Agenciji za varnost prometa. Pri tovrstnem varstvu otrok v prometu bodo ozaveščali voznike tudi s posebnimi ozaveščevalnimi napisi (na temo hitrost, neuporabe mobilnega telefona, pozornost v prometu…).

Prostovoljci pomagajo učencem prečkati cesto na nevarnejših odsekih in s svojo prisotnostjo opozarjajo voznike na še previdnejšo vožnjo. Tako so začetki šolskega leta, ko so otroci po daljših počitnicah še vedno razigrani, mlajši pa kot začetniki ne poznajo vseh pasti prometa na šolski poti ter zaradi starosti ne zmorejo vseh zahtev sodobnega prometa, še vedno varni. Nekateri prostovoljci otroke spremljajo na šolskih prevozih, kjer jih podučijo o pravilnem ravnanju na avtobusu in jih opozarjajo na pravilno pripenjanje. Ob začetku šolskega leta priporočamo, da se izvedejo tudi učne ure z otroki in informiranje staršev (roditeljski sestanki), kjer se predstavi in obravnava tudi varnost otrok v prometu (načrti šolskih poti, pravila varnega sodelovanja v prometu, priporočila itd.).

Vse do 15. septembra se bodo odvijale tudi aktivnosti “Pasavček potuje po Sloveniji”, kjer bo maskota Pasavčka s sodelavci Agencije za varnost prometa, Policijo, občinskimi SPVji in ZŠAM obiskala 13 šol in ozaveščala o pravilnem prečkanju ceste, pomenu pravilnega pripenjanja varnostnega pasu, uporabe varnostne čelade in odsevnih teles.


VARNOST OTROK IN NADZOR POLICIJE

V tednu pred začetkom šolskega leta bodo policisti pregledali prometno signalizacijo na cestnih povezavah v bližini šol in na šolskih poteh in v primeru nepravilnosti o tem obvestili vzdrževalce cest. Z vodstvi nekaterih šol bodo skupaj pregledali načrte varnih poti v šolo in preverili, ali so upoštevane morebitne spremembe, rekonstrukcije ali zapore posameznih cest. Z lokalnimi skupnostmi in organizacijami, kot so avto-moto društva, združenje šoferjev in avtomehanikov, sveti za preventivno in vzgojo v cestnem prometu itd., pa bodo skupaj preverili možnosti varovanja otrok, zlasti v prvih dneh šole.

V prvih šolskih dneh bodo policisti obiskali nekatere osnovne šole in skupaj z ravnatelji ter mentorji prometne vzgoje na roditeljskih sestankih starše prvošolčkov seznanili z nevarnostmi, ki na cesti prežijo na najmlajše, jim svetovali, kako naj poskrbijo za varnost otrok v cestnem prometu in kakšne dolžnosti imajo kot starši z vidika varnosti cestnega prometa. Tudi za otroke bodo ponekod pripravili krajša predavanja o prometni varnosti ter jim tako pokazali, kako naj se varno vključujejo v cestni promet, bodisi kot pešci, kolesarji, vozniki e-skirojev ali vozniki mopedov.
V okolici šol bodo izvajali poostren nadzor prometa, ko bodo predvsem preverjali, ali vozniki vozijo prehitro, in na ta način umirjali promet na izpostavljenih mestih, kjer bi lahko prišlo do nevarnih situacij. Umirjanje prometa je še posebej pomembno v prvih dneh pouka, ko otroci prihajajo v šolo in se vračajo domov še povsem razigrani ter pod vtisom počitniških doživetij. V tem času bodo preverjali tudi:
· ali otroci nosijo rumene rutice in odsevna telesa,
· ali so kolesa, e-skiroji in mopedi, s katerimi se vozijo otroci in mladoletniki, ustrezno opremljeni in tehnično brezhibni ter pri vožnji uporabljajo čelado,
· ali starši pri prevozu otrok (pravilno) uporabljajo ustrezne zadrževalne sisteme,
· izvedli bodo tudi več poostrenih nadzorov tehnične urejenosti avtobusov in drugih vozil, s katerimi se prevažajo otroci v šolo.

KAKO NAJ V SKRBI ZA VARNOST ŠOLARJEV RAVNAJO VOZNIKI VSE LETO

Že v načelih cestnega prometa je zapisano, »da kadar so udeleženci cestnega prometa otroci, so drugi udeleženci dolžni nanje posebej paziti in jim pomagati«. To načelo povsem jasno določa, da smo vsi v prometu soodgovorni za varnost otrok. Zato je potrebno v prometu ravnati tako, da čim bolj izključimo dejanja, ki bi lahko ogrožala prometno varnost otrok. Otroci so razigrani in drugače dojemajo promet okoli sebe in so kot taki zelo nepredvidljivi v svojih ravnanjih. Zato moramo biti na cesti ob zaznavi otrok v bližini bistveno bolj pazljivi in pozorni, saj nikoli ne vemo, kako bo otrok reagiral.

Otrokom moramo omogočati varno mobilnost, za kar je potrebna skrbnost, odgovornost in zgled vseh udeležencev v prometu. Pri tem Agencija za varnost prometa in Policija posebej izpostavljata: »Vozniki, prilagodite hitrost vožnje, še posebej v naseljih, v okolici šol, vrtcev in igrišč, med vožnjo ne uporabljajte mobilnega telefona, ki odvrača vašo pozornost od dogajanja na cesti in ob njej, za volan sedite trezni! Vzdržujte primerno varnostno razdaljo in predvidevajte prometne situacije, kadar ste v bližini šol, vrtcev in v naseljih.«


DODATEK: STATISTIČNI PODATKI – VARNOST OTROK IN PRIMERJAVA Z EU

Evropski svet za varnost v prometu (ETSC) je septembra lani objavil poročilo Zmanjševanje števila smrtnih žrtev med otroki na evropskih cestah v obdobju 2011-2021. Poročilo je Slovenijo uvrstilo med najvarnejše na področju prometne varnosti otrok do 14. leta in izpostavilo, da je v Sloveniji leta 2011 umrlo šest otrok, leta 2021 trije, v letu 2018 pa niti eden. Poleg Slovenije samo še na Norveškem, Švedskem, Slovaškem in v Estoniji število umrlih otrok v prometu vsako posamezno leto v zadnjih desetih letih (2011-2021) ni nikdar preseglo deset žrtev. Povprečen upad števila smrtnih žrtev med otroki (0–14 let) v prometu je bil v obdobju 2011–2021 v Sloveniji krepko pod povprečjem EU, kar nas je uvrstilo v sam vrh najboljših držav, v družbi Avstrije, Belgije in Litve. V Sloveniji je znašal upad dobrih 10 odstotkov, v povprečju EU 27 pa je bil upad 5-odstoten.
Letos je bilo v prvi polovici leta, do 30. 6., v prometnih nesrečah udeleženih 228 otrok v starosti od 0 do 14 let, enako kot v istem obdobju lanskega leta. V tem obdobju sta letos življenje izgubila dva otroka, in sicer pešec in potnik v vozilu, lansko leto pa eden, kot kolesar. Precej nižje je število hudo telesno poškodovanih, saj jih je bilo letos 9, lansko leto pa 18. Lahko telesno poškodbenih je bilo letos 186, lani pa 169.

Podatki o posledicah prometnih nesreč z udeležbo otrok do 14 let, za šest let (2018-2023) za obdobje 1.1.-30.6.:

LETOBrez poškodbLažje poškodovaniHudo poškodovaniSmrt
201826215220
201930191151
202035127210
202130182132
202240169181
Povprečje 2018-202232,2176,817,80,8
20233118692

Spodnji grafi prikazujejo število smrtnih žrtev za obdobje 2013-2022 absolutno in v deležu ter hudo telesno poškodovane. Agencija za varnost prometa in Policija vedno znova poudarjata, da je izguba ali huda poškodba otroka v prometni nesreči tragedija, ki je ne bi smela doživeti nobena družina. Zato vse voznike in druge udeležence v prometu ponovno naprošata za strpno udeležbo v prometu z največjo možno mero odgovornosti.

Smrtne žrtve med otroki, 2013-2022, 0-7 let
Smrtne žrtve med otroki, 2013-2022, 0-7 let
Hudo telesno poškodovani otroci, 2013-2022, 0-7 let
Hudo telesno poškodovani otroci, 2013-2022, 0-7 let

Dodelitev sredstev za zagotovitev osnovnih življenjskih potrebščin prizadetim v avgustovskih poplavah

Vlada Republike Slovenije je dne 5. avgusta 2023 v duhu sočutja in solidarnosti sprejela pomembno odločitev glede prizadetih v nedavnih poplavah. V skladu s tem, je bilo Rdečemu križu Slovenije in Slovenskemu Karitasu dodeljenih po 5.000.000,00 evrov sredstev, s čimer se bo omogočila učinkovita in hitra oskrba z osnovnimi življenjskimi potrebščinami tistim, ki so bili najbolj prizadeti v poplavah 3., 4. in 5. avgusta 2023.

Ta humanitarna pomoč predstavlja prvi korak k takojšnjemu olajšanju bremena, ki ga je prinesla nepričakovana naravna nesreča. Dodeljena sredstva bodo namenjena neposredno prizadetim prebivalcem, z upoštevanjem različnih stopenj škode na njihovih domovih. Skladno s tem bodo sredstva dodeljevali Rdeči križ Slovenije in Slovenska Karitas.

Višina pomoči bo odvisna od škode, ki je nastala na stanovanjskih objektih, v katerih ljudje dejansko živijo:

 • Stopnja 1: Za trajno uničene hiše ali stanovanja, ki so praktično neobnovljiva, in zahtevajo nadomestno bivališče, bo višina pomoči znašala 3.000,00 evrov.
 • Stopnja 2: V primeru poplavljenih stanovanjskih etaž bo višina pomoči znašala 1.500,00 evrov.
 • Stopnja 3: Za poplavljene kletne prostore pa bo višina pomoči znašala 500,00 evrov.

Prosilci za pomoč morajo izpolniti vlogo in jo oddati najkasneje do 28. avgusta 2023. Vlogo lahko oddate osebno ali po pošti na:

 • Center Karitas Idrija, Ulica IX. Korpusa 17, 5280 Idrija ali
 • Rdeči križ Slovenije, OZ IDRIJA, Rožna ulica 15, 5280 Idrija

Obvezna priloga so foto dokazila: od 2 do 5 fotografij, s katerih je jasno razvidna škoda.

Vsakemu posameznemu prosilcu bo dodeljen znesek v skladu s prvim nujnim ukrepom za zagotovitev osnovnih življenjskih potrebščin. Po odobritvi vloge bo prejemniku izdan sklep s strani ene izmed organizacij, Slovenskega Karitasa ali Rdečega križa Slovenije.

Če se bo izkazalo, da višina odobrenih sredstev presega razpoložljiv znesek javnih sredstev iz vladnega sklepa, bodo v okviru transparentnosti in odgovornosti prizadevanja vlade usmerjena k zagotavljanju dodatnih sredstev. V primeru, da bodo namenska javna sredstva na podlagi ocene vlog ostala neporabljena, se bo odobrena višina pomoči sorazmerno povečala za prvo in drugo škodno stopnjo.

Vloga B za prvo humanitarno pomoč – javna sredstva (POPLAVE – 3., 4. in 5. avgust 2023) (.pdf datoteka)

Dodelitev sredstev oškodovancem za sanacijo po julijskih neurjih

V času od 12. julija do 2. avgusta 2023 so nas z izjemno intenzivnostjo prizadela močna neurja, dolgotrajni nalivi, močan veter, toča in hudourniki. V duhu medsebojne podpore je Vlada Republike Slovenije, dne 3. avgusta 2023, sprejela odločitev o dodelitvi sredstev za sofinanciranje nabave najnujnejših sredstev ter za izvedbo najnujnejših sanacijskih del na stanovanjskih objektih, ki so bili v tem obdobju prizadeti.

S tem je vlada določila posebna sredstva za pomoč, ki jih prejmejo: Rdeči križ Slovenije 500.000,00 evrov, Slovenski Karitas 500.000,00 evrov ter Evangeličanska humanitarna organizacija Podpornic 100.000,00 evrov.

Višina sredstev za posameznega prosilca je omejena glede na škodno stopnjo, ki je nastala na njihovih stanovanjskih objektih:

 • Stopnja 1: V primeru popolnoma uničenih stanovanj ali hiš, kjer ste lastnik ali solastnik, je višina sredstev od 8.000 do 15.000 evrov.
 • Stopnja 2: Za poškodovane strehe, ostrešja in prizadete stanovanjske prostore (pohištvo, bela tehnika, inštalacije, talne obloge itd.) bo višina sredstev znašala od 2.000 do 8.000 evrov.
 • Stopnja 3: Za sanacijo zalitih kletnih prostorov, poškodovane infrastrukture (peči, grelci, vodovod, uničena kurjava itd.) ter fasade, oken in vrat, je na voljo pomoč v višini od 1.000 do 2.000 evrov.
 • Stopnja 4: V primeru delno odkritih streh, uničenih zalog hrane ali kurjave ter poškodovanih sten in tal, je višina sredstev od 500 do 1.000 evrov.

Prosimo vse oškodovance, da svoje vloge za pomoč oddajo najkasneje do 28. avgusta 2023 na:

 • Center Karitas Idrija, Ulica IX. Korpusa 17, 5280 Idrija ali
 • Rdeči križ Slovenije, OZ IDRIJA, Rožna ulica 15, 5280 Idrija.

Vlogo lahko oddate osebno ali po pošti. Obvezna priloga so foto dokazila: od 2 do 5 fotografij, s katerih je jasno razvidna škoda.

Vsak posamezen upravičenec bo prejel pomoč na podlagi sklepa ene od omenjenih organizacij, pri čemer se upoštevajo tudi že prejeta sredstva iz naslova dobrodelnih organizacij.

Višina dodeljenih sredstev ne sme presegati vrednosti ocenjene škode, v kolikor je ta znana. V primeru, da bo vsota višine odobrenih sredstev presegala razpoložljiv znesek javnih sredstev iz vladnega sklepa, bo dodelitev sredstev ustrezno prilagojena. Prav tako pa se bo v primeru neuporabljenih javnih sredstev povečala odobrena višina pomoči za prvo in drugo škodno stopnjo.

Vloga A za prvo humanitarno pomoč – javna sredstva (NEURJA – med 12. 7. in 2. 8. 2023) (.pdf datoteka)

Rdeči križ Slovenije OZ Idrija vabi na krvodajalsko akcijo (24. avgusta 2023) v Cerknem

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Idrija vas vljudno vabi na krvodajalsko akcijo, ki bo potekala v telovadnici OŠ Cerkno v četrtek, 24. avgusta, in sicer med 7. in 13. uro.

Prosimo, pokličite in se naročite na darovanje krvi na eno izmed naštetih telefonskih številk: 051 389 270 ali 051 671 147 ali 030 716 796.

Krvodajalcem se zahvaljujejo za odziv, razumevanje ter upoštevanje vseh preventivnih zaščitnih ukrepov.

www.daruj-kri.si

Rdeči križ Slovenije OZ Idrija vabi na krvodajalsko akcijo (21. – 23. avgust 2023) v Idriji

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Idrija vas vljudno vabi na krvodajalsko akcijo, ki bo potekala v telovadnici OŠ Idrija od ponedeljka, 21. avgusta, do srede, 23. avgusta, in sicer med 7. in 13. uro.

Prosimo, pokličite in se naročite na darovanje krvi na eno izmed naštetih telefonskih številk: 051 389 270 ali 051 671 147 ali 030 716 796.

Krvodajalcem se zahvaljujejo za odziv, razumevanje ter upoštevanje vseh preventivnih zaščitnih ukrepov.

www.daruj-kri.si

Povabilo na razstavo Toplina lesa in volne v Cerkljanskem muzeju

V okviru četrtega Festivala lesa in rokodelstva LARFA ART CERKNO 2023 so s strani ICRA d.o.o. Idrija pripravili že četrto razstavo s predstavitvijo lokalnih izdelkov.

Letos so lesu dodali nov naravni material – volno. Na razstavi svoje izdelke razstavljajo lokalni podjetniki lesarji in rokodelke, članice rokodelske sekcije Društva rejcev drobnice Idrija-Cerkno.

Med njimi so KENDALES d.o.o. (Dolenje Novake), LESGAL d.o.o. (Sovodenj), Selak d.o.o. in Danilo Selak (Planina pri Cerknem), MASIVA Matej Makuc s.p. (Reka pri Cerknem), Anton Kavčič s.p. (Police), Mizarstvo Damijan Vončina (Gorenja Kanomlja).

Notranjo opremo iz lesa letos lepo dopolnjujejo izdelki iz volne, ki so jih izdelale Metka Prezelj (Ravne pri Cerknem), Tatjana Prezelj Kene (Cerkno), Mira Mlakar (Cerkno), Mira Mlakar (Sovodenj), Alenka Rupnik (Idrija), Sonja Mlakar (Idrija), Marta Simnovčič (Idrija), Tina Zadnik (Idrija), Darja Lampret (Tolmin), Darinka Bašič (Tolmin). Zasnovo predlogov za nekaj novih izdelkov iz volne je podal Jože Carli s.p., univ. industrijski oblikovalec iz Idrije.

Jože Carli je poskrbel tudi za postavitev razstave, ki bo v Cerkljanskem muzeju na ogled vse do nedelje, 27. avgusta (vse dni, razen ponedeljka). Ogled razstave je brezplačen.

Razstava že četrtič dokazuje, da imamo v okolju izjemne mojstre, mizarje in rokodelce, ki vrhunsko opravljajo svoje delo. Mi pa njihove rezultate z veseljem postavimo na ogled.

Pripravo razstave v okviru dogodka LARFA ART Cerkno 2023 podpira Občina Cerkno.

Lepo vabljeni.

Zbiranje prijav zaradi škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja z dežjem in vetrom med 12. in 13. julijem ter med 17. in 25. julijem 2023

Občina Cerkno obvešča, da bo na podlagi sklepov, ki jih  je izdalo Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, do vključno srede, 23. 8. 2023 do 11. ure, zbirala vloge oškodovancev, ki so utrpeli neposredno škodo na stvareh zaradi posledic močnega neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi  in poplavami.

Vloge nastale škode se oddajajo  na  spodaj priloženih predpisanih obrazcih in sicer  posebej za škode  nastale  v času od 12. 7. do 13. 7. 2023 ( sklep št. 844-25/2023-205 – DGZR z dne 20. 7. 2023)  in  posebej za škode nastale  v času od 17. 7. do 25. 7. 2023 (844-27/2023-85 – DGZR z dne 26. 7. 2023). 

Oškodovance prosimo, da na vlogi navedejo telefonsko številko in priložijo fotografije poškodovanega objekta ozr. zemljišča s katerih bodo razvidne poškodbe in nastala škoda. Vlogo je potrebno tudi lastnoročno podpisati (vlogo se podpiše na dveh mestih).

Oškodovanci lahko škodo prijavite tako, da izpolnite spodaj priložene obrazce, glede na to, katero škodo prijavljate:

Obrazci so na voljo tudi na sedežu Občine Cerkno.

Izpolnjene obrazce lahko:

 • pošljete po elektronski pošti na: obcina@cerkno.si, zadeva: Prijava škode – Neurje julij 2023
 • dostavite v tajništvo Občine Cerkno v času uradnih ur ali
 • pošljete po pošti na naslov: Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, z dopisom »Prijava škode – Neurje julij 2023«.   

Na podlagi prejetih vlog bo škodo ocenjevala občinska Komisija za ocenjevanje škode na stvareh.  Pristojna občinska komisija  ocenjuje škodo na kmetijskih zemljiščih (obrazec 1) in na stavbah/objektih (obrazec 3 – obrazec 5), škodo v gozdovih ocenjuje Zavod za gozdove Slovenije, na vodotokih Direkcija RS za vode, na kulturni dediščini Zavod za varstvo kulturne dediščine, v gospodarstvu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Zahvala župana gasilcem in vsem občanom

Mineva teden dni od uničujoče ujme na Cerkljanskem, ki je najbolj prizadela Cerkno in Novake. To sredo je močno razdejanje v številnih krajih dodatno povzročil še vetrolom. Ni nam bilo lahko, a zaupanje mi vliva dejstvo, da so takoj, ko je bilo mogoče, vsakokrat na pomoč prihiteli gasilci in številni občani, tudi s svojo mehanizacijo. Brez te takojšnje pomoči bi bila odprava posledic škode še dolgotrajnejša. V svojem imenu in imenu celotne občinske uprave se zahvaljujem vsem, ki ste poklonili svoj čas, vlagali res velike napore in se trudili, da se je življenje vrnilo v skoraj normalne tirnice. Čaka nas še veliko dela. Pomoč je že obljubila država, po svojih najboljših močeh pa se bomo trudili, da bomo svojo vlogo opravili tudi na občini.

Hvaležen sem, da smo si v teh napornih dneh znali pomagati in prisluhniti eden drugemu. Vse dobro in pazimo nase in eden na drugega tudi v prihodnje!

Gašper Uršič, župan

Tudi 4. Festival lesa in rokodelstva LARFA ART odpovedan

Festival lesa in rokodelstva, ki bi se danes in jutri moral odvijati v Cerknem, je zaradi stanja na območju občine Cerkno in neugodne vremenske napovedi ODPOVEDAN.

Dogodek bo prestavljen na nadomestni termin, o katerem bodo organizatorji obveščali v prihodnje. Izvedeni pa bosta današnji rokodelski delavnici Predenje na vreteno in Tkanje na tkalski okvir in tkalske deščice.

Od sobote dalje bo na ogled razstava TOPLINA LESA IN VOLNE v Cerkljanskem muzeju. Svoje izdelke bo razstavilo vsaj šest lokalnih podjetnikov lesarjev in vsaj deset rokodelk, ki ustvarjajo z volno.

Zaradi poškodovanosti vozila Prostofer prevozi vsaj mesec dni ne bodo mogoči

Z vozilom projekta Prostofer, s katerim smo od marca 2021 nudili brezplačne prevoze starejšim od 65 let, voženj vsaj do konca avgusta ne bo mogoče opravljati. Vozilo je bilo namreč prejšnji četrtek med neurjem poplavljeno in je utrpelo večjo škodo. Skupaj z Zavodom Zlata mreža, ki vodi ta trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt, opravljamo vse potrebno, da bi bilo voznikom – prostovoljnim šoferjem – in uporabnikom vozilo spet čim prej na voljo. Da so ga starejši, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nižje mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi, pogosto potrebovali, kažejo tudi naslednji podatki: v zadnjem letu je bilo preko Prostoferja opravljenih 162 prevozov, samo od 1. januarja dalje 89.

Vsem uporabnikom se zahvaljujemo za potrpežljivost in prosimo za razumevanje. O ponovni možnosti uporabe vas bomo obvestili, ko bo vozilo spet prevozno.