Delavnica o uporabi pametnega telefona v Cerknem

Ponedeljek, 5. 2., in 12. 2. ob 16.30. uri v prostorih Večnamenskega centra Cerkno. Delavnica bo potekala 4 šolske ure. Prijave zbiramo na tel. št.: 05 37 43 911.

V Cerknem 47. Partizanske smučine

Smučarski center Cerkno je danes gostil 47. prireditev Partizanske smučine Cerkno ’45, ki ohranja spomin na prve organizirane smučarske tekme v Cerknem sredi okupirane Evrope. Danes to ni le spominski dogodek, ampak zlasti prireditev, ki ob smučarskih tekmovanjih povezuje in združuje različne generacije.

Tradicionalna prireditev poteka v spomin na dogodke januarja 1945, ko so v osvobojenem Cerknem sredi vojne vihre v tedanji okupirani Evropi potekale prve organizirane partizanske smučarske tekme v veleslalomu, patruljnih tekih in skokih.

“Ta zgodovinski dogodek ima vseslovenski in mednarodni pomen, saj so bile to edinstvene vojaške smučarske tekme v času druge svetovne vojne. To, da so se naši ljudje v času borbe za preživetje ter boja proti fašizmu in nacizmu odločili za organizacijo takega tekmovanja, je nekaj enkratnega in nekaj, kar nam mnogi zavidajo,” je poudaril predsednik organizacijskega odbora prireditve Miha Butara.

Na odprtju tekem je dopoldan zbrane pozdravil župan Občine Cerkno Gašper Uršič, nekdanji načelnik Generalštaba Slovenske vojske (SV) Andrej Osterman pa je v slavnostnem nagovoru poudaril pomen spominskega dogodka, zlasti pri povezovanju med civilno in vojaško sfero ter med generacijami.

“Vsi udeleženci tekmovanja imajo isti motiv: najprej sodelovati in potem tudi doseči čim boljši športni rezultat. To je tudi priložnost za povezovanje Slovenske vojske z veterani in drugimi udeleženci ter primer odličnega vojaško-civilnega sodelovanja,” je izpostavil Osterman.

Dogodka se je udeležilo 265 tekmovalcev, članov veteranskih in domoljubnih organizacij ter SV, ki so se pomerili v veleslalomu. Uvodoma so se po progi simbolno s slovensko zastavo spustili smučarji starodobniki, demonstracijska skupina Edmunda Čibeja Društva Gora s Predmeje ter novaški lok smučarji TD Novaki.

Tekmo so odprli člani Zveze združenj borcev (ZZB) za vrednote NOB Slovenije, ki so jim sledili pripadniki SV, Policijskega veteranskega združenja Sever, Združenja veteranov vojne za Slovenijo in Zveze slovenskih častnikov. Slednji so tekmovali v sklopu 18. prvenstva veteranov vojne za Slovenijo.

Pokale združenja Sever so ekipno odnesli domov tretjeuvrščena ekipa Ljubljane, drugouvrščena ekipa Celja in prvouvrščena iz Zasavja. Med veterani vojne za Slovenijo pa so se ekipno najbolje odrezali tretjeuvrščena Mežiška dolina, druga Zgornja Gorenjska in prva Idrija-Cerkno, ki je domov odnesla še prehodni pokal.

Na zaključni slovesnosti je zbrane nagovoril podpredsednik ZZB za vrednote NOB Ivan Svetlik, ki se je zahvalil tekmovalcem za ohranjanje tradicije in spomina na dogodke izpred 79 let. Butara pa je poudaril najpomembnejše vrednote, ki jih bodo z organizacijo ohranjali tudi v prihodnje: “Odločnost in pripravljenost slovenskega naroda, da se brani v času, ko mu je bilo najhuje, kot so se v času druge svetovne vojne naši partizani borili proti fašizmu in nacizmu ter zmagali skupaj s pripadniki protinacistične zavezniške koalicije. Prenos teh vrednot v današnji čas je zelo pomemben kot tudi povezovanje med generacijami.”

V prihajajočem tednu se bodo v veleslalomu pomerili tudi osnovnošolci z Idrijskega, Cerkljanskega ter Selške in Poljanske doline.

Vir

Zemljišča občinskih cest – Obvestilo in opozorilo

Občina Cerkno je bila v zadnjih dneh obveščena, da lastniki zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste, na dom prejemajo listine podjetja iz Ljubljane (ki se ukvarja z geodetskimi in nepremičninskimi storitvami), s katerimi imenovano podjetje želi prevzeti zastopanje lastnikov zemljišč v postopkih pridobitve odškodnine za zemljišča, kjer potekajo ceste.

Občina Cerkno v zadnjih letih pospešeno ureja pogodbena razmerja z lastniki zemljišč, po katerih potekajo občinske ceste, zato ne vidimo nobene potrebe po  tem, da bi lastniki zemljišč vstopali v pooblastilna razmerja po ponudbi podjetja. Občina Cerkno zemljišča po katerih potekajo ceste odkupuje po cenitvah, ki jih izdelajo pooblaščeni cenilci oz. po metodi določanja vrednosti nepremičnin glede na vrednost že odkupljenih primerljivih zemljišč. Za odkupe zemljišč vključenih v cestno telo smo v letu 2023 plačali 61.712 €, ter 3.164 € za odškodnine.

Občina Cerkno lastnike opozarja, da morajo biti še posebej pozorni na določbe, ki jih podjetje v drobnem tisku daje v podpis.

Na podlagi vsega navedenega lastnike zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste, naprošamo, da skrbno razmislijo o ponudbi podjetja oz. jim močno odsvetujemo, da z njimi sklenejo kakršenkoli dogovor o zastopanju.

Delavnica o uporabi pametnega telefona v Otaležu

Ponedeljek, 15. 1., in 29. 1. ob 16. uri v PGD Plužnje v Otaležu. Delavnica bo potekala 4 šolske ure. Prijave zbiramo na tel. št.: 041 286 681.

Označba porekla blaga »Idrijska čipka«

PRIOBITEV PRAVICE DO OZNAČEVANJA ČIPK Z OZNAČBO POREKLA BLAGA »IDRIJSKA ČIPKA«

Postopek ocenjevanja čipk, ki klekljaricam omogoča pridobitev pravice do označbe porekla blaga »Idrijska čipka«, bo potekal v marcu 2024.

Odbor za označbo porekla idrijske čipke vabi klekljarice, da čipke in vlogo za oddajo čipk v oceno predložijo do konca februarja 2024, osebno ali po pošti na naslov: Čipkarska šola Idrija, Prelovčeva 2, 5280 Idrija.

Ocenjevanje bo potekalo v skladu s pravili ocenjevanja, ki so objavljena v priročniku »Idrijska čipka geografska označba«. V njem so objavljeni tudi vzorci, po katerih je potrebno sklekljati čipke, ki se predložijo v oceno. Več informacij o postopku in vloga za oddajo čipk v oceno je dostopnih na spletni strani https://www.festivalidrijskecipke.si/geografska-oznacba-idrijska-cipka/pridobitev-dovoljenja/ , preko e-poštnega naslova metka@cipkarskasola.si ali na tel. št. 05 37 34 572. Vlogo lahko dvignete tudi osebo na sedežu Čipkarske šole Idrija.

Točka za digitalno podporo in svetovanje v Cerknem – Digitalni pomočnik

Vabljeni v torek, 9. 1., od 16. do 19. ure v prostore Večnamenskega centra Cerkno. Prijave sprejemajo na ICRA na telefonski številki 05 37 43 911.

Delavnica o uporabi pametnega telefona v Novakih

Četrtek, 4. 1., ob 16.30. uri v prostorih bivše OŠ v Novakih. Delavnica bo potekala 4 šolske ure. Prijave zbiramo na tel. št.: 05 37 43 911.

Spremenjen način sprejemanja odpadkov, ki vsebujejo azbest, v Zbiralnici odpadkov Cerkno

Uporabnike Zbiralnice odpadkov Cerkno (prej Zbirni center Cerkno) obveščamo, da bo s prihodnjim letom začel veljati spremenjen način sprejemanja odpadkov, ki vsebujejo azbest. Te vrste odpadkov bomo v zbiralnici sprejemali predvidoma štirikrat na leto, predvidoma na tri mesece. Planiramo, da bo v letu 2024 prvi termin v mesecu marcu. O točnih terminih bomo uporabnike sproti obveščali.

Uporabniki bodo še vedno lahko brezplačno v zbiralnico letno oddali do 500 kg tovrstnih odpadkov na gospodinjstvo.

Vključite se v Projekt PONI Goriška!

RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, kot nosilec projekta PONI GORIŠKA – Podjetno nad izzive, v okviru Severnoprimorske mrežne regionalne razvojne agencije,  z dnem objavlja prvi javni razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive – PONI GORIŠKA.

  1. Projekt predstavlja model podjetniškega usposabljanja, ki omogoča potencialnim podjetnikom, da v 4 mesecih razvijejo in uresničijo svojo podjetniško idejo. Gre za program, ki vključuje raznovrstna podjetniška usposabljanja, strokovno mentorstvo in praktično pomoč pri uresničevanju njihove poslovne vizije.
  2. Namen projekta (Podjetno nad izzive – PONI GORIŠKA) je spodbuditi razvoj podjetništva in podpreti udeležence pri doseganju uspeha na njihovi poslovni poti.
  3. V projekt se lahko vključijo posamezniki, ki imajo poslovno idejo, ne glede na starost, stopnjo izobrazbe ali trenutni status zaposlitve. 

Pogoji za vključitev v projekt:

  • poslovna ideja,
  • stalno ali začasno bivališče v eni izmed občin Goriške regije,
  • kandidat predhodno še ni bil vključen v katerikoli program Podjetno v svet podjetništva ali Podjetno v svet podjetništva za problemsko območje v kateri koli regiji,
  • ob pričetku vključitve ni ovir pri podpisu pogodbe o zaposlitvi,
  • izbran kandidat bo imel na dan vključenosti v projekt izpolnjene vse pogoje za podpis pogodbe o zaposlitvi na RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica,
  • kandidat ima poravnane vse zapadle obveznosti do države,
  • kandidat odda vlogo za vključitev v projekt samo v Goriški regiji.

V času trajanja projekta bodo udeleženci redno zaposleni pri RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, kar jim bo omogočilo popolno predanost poslovni ideji in sodelovanje pri uresničevanju svojih podjetniških ciljev.

Rok za oddajo vlog: 22.12.2023 do 12 ure (velja poštni žig tega dne).

Več o razpisu in prijavi najdete tukaj.

Delavnica o uporabi pametnega telefona v Podlanišču

Ponedeljek, 18. 12., ob 17. uri v prostorih Doma krajanov Kladje. Delavnica bo potekala 4 šolske ure. Prijave zbiramo na tel. št.: 031 796 688.