Vodja Sektorja za zmanjševanje posledic naravnih nesreč Vivoda danes na ogledu v Cerknem

Na obisku v Cerknem se je danes mudil Ervin Vivoda, vodja Sektorja za zmanjševanje posledic naravnih nesreč na Direktoratu za vode, ki sodi v sklop Ministrstva za naravne vire in prostor. V spremstvu župana Gašperja Uršiča ter predstavnikov sektorja za območje Soče na Direktoratu za vode, vodjo Igorjem Podobnikom ter Brankom Košuto, si je ogledal razdejanje, ki ga je neurje povzročilo ob reki Cerknici ter na pritoku Čerinščica.

Župan Gašper Uršič je ocenil, da je bil terenski obisk pomemben za pripravo prvih ocen škode. Za prihodnji teden so že dorekli še en obisk, pri katerem »si bomo lahko že bolj detajlno ogledali teren, predvsem pa se nadejamo sodelovanja pri sanacijskih ukrepih na področju naravnih nesreč«.

Ervin Vivoda je ob obisku ocenil, da je sicer lokalno omejena ujma povzročila »nepopisno veliko škode« na infrastrukturi. V prihodnje bo potekal proces ocenjevanja škode in če bo ta, vključno s škodo v drugih občinah, presegla limit, določen z Zakonom o odpravi posledic državnih nesreč, ki je 0,3 promila prihodkov državnega proračuna (približno 4 milijone evrov za letošnje leto), bo vlada ministrstvu naložila pripravo programa za odpravljanje nastalih posledic, sredstva za sanacijo pa zagotovila v prihodnjih letih.

Ogledal si je trenutne nujne ukrepe za zagotovitev pretočnosti vodotokov in prevoznosti cest, pri katerih pri izvajanju sodelujeta direkciji za vode ter za infrastrukturo skupaj z občino. »V nadaljevanju bodo sledili ocenjevanje nastale neposredne škode in izdelava projektne dokumentacije za sanacijo, ker so poškodbe takega obsega, da brez ustrezne tehnične rešitve del ni mogoče izvesti kar tako.« Dodal je še, da bodo oglede opravili tudi prihodnji teden, še posebej na danes nedostopnem območju Partizanske bolnice Franja.

Na ogledu terena je bil tokrat tudi Igor Spasojevič, vodja javne službe v podjetju Hidrotehnik, ki sanira nastalo škodo po neurju. Povedal je, da pri čiščenju vodotokov od Dolenjih Novakov proti Cerknemu sodeluje 12 delavcev s še petimi bageristi ter osmimi vozniki tovornjakov. Če ne bo dodatnih vremenskih neprilik, ocenjuje, da bi lahko najnujnejša dela za zagotovitev pretočnosti vodotokov opravili v tednu dni.

Po hudem neurju prejšnji teden Cerkljansko včeraj prizadel še vetrolom

Po hudem neurju pretekli teden je Cerkljansko včeraj zvečer prizadel še vetrolom, ki je podiral drevesa in odkrival strehe. Posredovale so vse razpoložljive gasilske ekipe, ki so zvečer zaradi varnosti gasilcev prekinile z intervencijami. Nadaljujejo jih od jutra dalje, ko so bile aktivirane vse ekipe prostovoljnih gasilskih društev Gasilske zveze Cerkno. Te ostajajo aktivnih tudi danes na najbolj prizadetih območjih: v Novakih, Šebreljah, Plužnjah ter na Želinu.

Državno cesto proti Želinu so interventno odprli že včeraj zvečer, za ves promet pa jo bodo predvidoma lahko odprli danes dopoldan. Gasilske ekipe so intervencijo sečnje in spravila poškodovanih dreves na poti v Novake včeraj prekinile, saj je bila prenevarna in so jo nadaljevale zjutraj. Cesta Novaki–Cerkno še ni prevozna, gasilci s pomočjo sekačev in gradbene mehanizacije cesto čistijo z obeh dostopnih mest – tako iz Novakov kot iz Cerknega. Zaprt ostaja odsek lokalne ceste Rajda–Mrovljev grič, obvoz je v obeh primerih možen preko Kopačnice in Podpleč. Cesta Straža–Otalež–Jazne je prevozna, vendar je na cesti še vedno veliko vejevja.

Brez elektrike so ostali v delu Novakov, Ravnah, Šebreljah ter na Cerkljanskem vrhu. Delavci Elektra Primorska se trudijo na terenu težave čim prej odpraviti.

Včeraj je bilo na terenu okrog 100 gasilcev, danes dopoldan pa 66, ki pomagajo s cestišč odstranjevati podrto drevje in prekrivati strehe objektov. Teh je na Cerkljanskem trenutno 27.

Če občani potrebujejo pomoč pri odkritih objektih ali zaprtih cestah zaradi podrtih dreves, naj to sporočijo na številko 112. Prisotni opozarjajo, naj se na najbolj prizadetih območjih občani ne gibljejo v gozdu ter ne uporabljajo gozdnih cest zaradi nevarnosti padanja podrtih dreves.

Prosimo za razumevanje in potrpežljivost, saj se vse razpoložljive enote trudijo stanje na terenu čim prej sanirati.

Ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko ob obisku Partizanske bolnice Franja napovedala sanacijo, ki utegne biti kompleksnejša kot leta 2007

Ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko s sodelavci je danes po četrtkovi ujmi obiskala Cerkljanski muzej in Partizansko bolnico Franja in izpostavila, da sanacija enega najpomembnejših spomenikov kulturne dediščine na Slovenskem ni vprašanje.

Popolnoma uničene so tri barake, ena pa poškodovana. »Z Zavodom za varstvo kulturne dediščine ter s pristojnim muzejem smo se dogovorili, da bomo k sanaciji pristopali celostno skupaj z obema občinama, Idrijo in Cerkno.« Izpostavila je, da je zelo močan odziv najširše javnosti, saj ima Partizanska bolnica Franja za širšo skupnost poseben pomen. Gre namreč za spomenik, ki je sredi najhujše vojne predstavljal upanje in solidarnost. Zato so se na ministrstvu za kulturo takoj odzvali in se skupaj s pristojnimi ministrstvi in vlado zavezali, da bo PB Franja obnovljena po vseh standardih. Že po prvih pregledih strokovnih služb se bojijo, da bo sanacija »obsežna in celo kompleksnejša kot leta 2007«, vendar, kot je poudarila, kadar gre za tako pomemben spomenik, ne sme biti za obnovo nobenih ovir.

Direktor Mestnega muzeja Idrija dr. Miha Kosmač je povedal, da bo velik izziv stabilizacija terena, saj bodo šele potem bodo lahko začeli z nujnimi sanacijskimi ukrepi, pri čemer računajo na pomoč ministrstva za kulturo in Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Najprej jih čaka priprava sanacijskega načrta, na osnovi katerega bodo lahko pripravili časovnico in določili nadaljnje ukrepe. Javnost že obveščajo o nadaljnjem zaprtju spomenika, letošnja sezona pa je po njegovih besedah zagotovo izgubljena.

Poveljnik Civilne zaščite Občine Cerkno Stanko Močnik je povedal, da so bili prvi ukrepi, sprejeti na ravni občine, sanacija oziroma delno čiščenje glavnega zadrževalnika nad spomenikom. Danes je ob njem potekala sečnja dreves, z dvema bagroma bodo poskušali očistiti vsaj del naplavin od skupno 30.000 kubikov materiala, da preprečijo nadaljnjo škodo na objektu in na vodotoku.

Župan Občine Cerkno Gašper Uršič je povedal, da so se z ministrico pogovarjali o možnem naboru ukrepov za sanacijo PB Franja, ob tem pa dodal, da je na občinski ravni prioriteta zagotovitev prevoznosti državne ceste Cerkno–Novaki, ki še ostaja zaprta, ter zagotavljanje pretočnosti vodotoka Cerknica, na katerem trenutno poteka odstranjevanje naplavin.

Direktor MMI Miha Kosmač o zalednih ukrepih in zaprtju Franje (.mp3 datoteka)
Ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko (.mp3 datoteka)
Poveljnik CZ Občine Cerkno Stanko Močnik o zaščitnih ukrepih (.mp3 datoteka)
Župan Gašper Uršič o višini škode (.mp3 datoteka)

Medved v Cerknem obljubil hitro pomoč pri sanaciji škode po neurju

Državni sekretar na ministrstvu za obrambo Rudi Medved se je danes mudil na Cerkljanskem, kjer si je ogledal škodo po četrtkovem neurju. Ob tem je zagotovil čimprejšnjo pomoč države. Ta bo najprej pokrila stroške intervencij. Beseda je tekla tudi o sanaciji poškodovane Bolnice Franja, kjer se bo v sanacijo interventno vključila Slovenska vojska.

Minister Uroš Brežan na ogledu posledic hudourniških poplav v Cerknem

Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan si je v spremstvu mag. Neže Kodre, direktorice Direkcije Republike Slovenije za vode, cerkljanskega župana Gašperja Uršiča, predsednika Državnega sveta Marka Lotriča ter direktorja Muzeja Idrije Miha Kosmača ogledal posledice včerajšnjih hudourniških poplav v Cerknem.

Minister Brežan je ob tem povedal: »Vpričo podnebnih sprememb imamo tudi v naši državi vedno več ekstremnih vremenskih pojavov. Ob takšnih dogodkih postane vidno, kako pomembna je dobra in kvalitetno vzdrževana vodna infrastruktura. Ena pomembnih nalog države je, da zagotavlja dovolj sredstev zanjo. Verjamem, da bomo zmogli napor in sredstva zagotavljali tudi v prihodnje, saj je razvidno, da je vsak evro, ki je vložen v preventivo in urejanje vodotokov, dobro izrabljen. V okviru vlade bomo tudi tokrat občinam zagotovili sredstva za intervencijo.

Direktorica direkcije za vode mag. Neža Kodre: »V preteklih dneh so Slovenijo preplavila večja neurja. Na direkciji smo razglasili povečano stopnjo ogroženosti na posameznih območjih. Na sektorju območja Drave, Savinje, srednje Save in Soče smo v okviru koncesijske pogodbe aktivirali pooblaščene osebe za interventna dela, ki pregledujejo in popisujejo prizadeta območja. V občini Cerkno se v okviru interventnih ukrepov izvaja odstranjevanje naplavin in plavja za zagotavljanje pretočnosti strug ter nujne utrditve brežin na Cerknici nad Cerknim, ter pritokih Maška, Čerinščica in Trševka ter v povirju Cerknice. V naslednjih dneh se bo nadaljevalo z zbiranjem podatkov o stanju vodne infrastrukture in vodnih zemljišč, ocenjevanjem škode, ter izvajanjem interventnih del. Sama ocena škode še ni znana. Po ogledu vseh kritičnih območij bomo podali natančnejše podatke o lokacijah in višini intervencijskih del.

V skladu z določili Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč je skrb za odpravo posledic naravnih nesreč pomemben segment dela ministrstva za naravne vire in prostor. Naloga občin je, da prijavijo škodo in predloge projektov, na podlagi katerih bomo pripravili sanacijski program, ki ga potem potrjuje vlada. Ključno je delo za preprečevanje poplav z rednim vzdrževanjem vodotokov in izvajanjem protipoplavnih ukrepov, za kar bo v bodoče potrebno zagotoviti primeren obseg sredstev. V zadnjih desetih letih je v povprečju v Sloveniji približno 150 milijonov evrov škode zaradi poplav.

Stanje v Cerknem se umirja, gasilci sanirajo posledice

V Cerknem so se danes popoldne oglasile sirene za splošno nevarnost. Zaradi velike količine padlega dežja je voda v centru mesta drla po cestah in s seboj odnašala betonska korita za rože in zabojnik za kosovne odpadke, zalilo je tudi parkirišče pošte.

Na uredništvo smo prejeli tudi informacijo, da je meteorna voda drla tudi skozi sotesko Pasice, kjer se nahaja Partizanska bolnica Franja. Direktor muzeja Idrija Miha Kosmač posledic, ki jih je pustilo neurje, še ni želel komentirati, saj pregleda na terenu še niso opravili, razmere za ogled so bile danes še prenevarne, opravili ga bodo navsezgodaj zjutraj.

V občini Cerkno so obilne padavine že v popoldanskih urah povzročile poplavljanje pritličnih prostorov pošte v Cerknem, kjer so popoldne prečrpavali vodo. Zalilo je tudi stanovanjski objekt v kraju Gorenji Novaki. Na Bukovem pa so gasilci že sanirali poškodovano ostrešje stanovanjskega objekta.

Izjavo o stanju nam je podal vodja intervencije Primož Eržen iz PGD Cerkno.

Izjava Primož Eržen

Stanje bomo spremljali v živo zato ostanite z nami. Naši poslušalci pa so na naši Facebook strani že delili tudi posnetke, kakšno je stanje pri njih.

Kakovost življenja v Alpah – povejte nam svoje mnenje!

Življenje v Alpah je imelo vedno prednosti in slabosti. Dejavniki, ki prispevajo k slabšim življenjskim razmeram v Alpah, so vsekakor gorski relief, razpršena poselitev, ukinjanje storitev, npr. ambulant, trgovin, šol, in nezadovoljiv javni prevoz. Slovensko Ministrstvo za naravne vire in prostor je kot predsedujoči Alpski konvenciji v letih 2023–2024 prepoznalo to problematiko območja in zato 10. poročilo o stanju Alp namenja kakovosti življenja. Koncept kakovosti življenja razumemo kot življenjske in materialne razmere, ki jih prebivalci potrebujejo za preživetje in blaginjo na določenem območju, ter subjektivno dojemanje teh razmer. Namen poročila je z zaznavanjem in upoštevanjem prostorskih razlik poglobiti zanje o kakovosti življenja ljudi v Alpah. Poročilo bo pripravila Univerza v Ljubljani ob podpori Stalnega sekretariata Alpske konvencije in ad-hoc mednarodne delovne skupine, ki jo je prav za ta namen ustanovila Alpska konvencija.

Kot eno izmed tehnik zbiranja informacij smo izbrali tudi anketni vprašalnik, saj smo mnenja, da je nujno, da ugotovimo, kaj prebivalci mislijo o kakovosti življenja, in se osredotočimo na njihove potrebe, povezane s tem. Anketo bomo diseminirali po različnih kanalih v alpskih državah, večinoma s pomočjo članov delovne skupine in drugih deležnikov z območja, npr. lokalnih skupnosti. Na podlagi zbranih podatkov bomo pripravili analizo za alpski prostor in priporočila, namenjena odločevalcem na lokalni, regionalni in državni ravni za sprejetje ukrepov v podporo izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev Alp. Za več informacij, prosimo, glejte spletno stran Alpske konvencije: povezava. Vabimo vse, stare 15 let in več, da sodelujete v anketi, ki je na spletnem naslovu: https://1ka.arnes.si/slo na voljo do 31. julija 2023. Že vnaprej se vam lepo zahvaljujemo za sodelovanje in vaš osebni prispevek k pripravi poročila.

Dostopen preko QR kode:

https://1ka.arnes.si/slo
https://1ka.arnes.si/slo

Ukrepi zoper ambrozijo

Od leta 2010 je z Odredbo o ukrepih za zatiranje  škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Uradni list RS, št. 63/10; Odredba) določeno, da morajo imetniki zemljišč na katerem raste škodljiva rastlina le-to odstranjevati vključno s koreninami ali odstraniti njihov nadzemni del tako, da se škodljiva rastlina v tej rastni dobi več ne obraste. Prav tako so imetniki dolžni opraviti redna opazovanja zemljišč do konca septembra.

Kot navajajo na spletni strani https://www.gov.si/teme/ambrozija-lat-ambrosia/, je za njeno odstranjevanje na voljo več postopkov:

  • ročno puljenje in  prekopavanje ( v tem primeru  se moramo predhodno zaščiti z rokavicami , v primeru cvetenja pa
  • tudi z ustrezno zaščitno masko);
  • košnja ali mulčenje na višino 2 cm tik pred cvetenjem (kombinirati s prekopavanjem ali ožiganjem in/ali herbicidi);
  • večkratna košnja in vsejavanje trave;
  • površine z večletno vegetacijo kosimo ali ožigamo enkrat letno, preden se vegetacija strne;
  • kombinacija mehanske in kemične ukrepe.

Skladno s 5. členom Odredbe je odstranitev škodljive rastline strošek imetnika zemljišča. Nadzor nad spoštovanjem odredbe izvajajo fitosanitarni inšpektorji RS, ki lahko kot skrajni ukrep nespoštovanja odredbe izrečejo tudi denarno kazen. Prijavo pristojni inšpekciji lahko podate preko povezave https://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/inspekcijski-postopki/prijava-hrana.html

Kar lahko naredimo sami  je, da če opazimo lokacije z ambrosio, lahko s pomočjo spletnega portala Invazivke:  https://invazivke.si/ vnesemo lokacijo. Rastlino fotografiramo in novo lokacijo vnesemo s pomočjo uporabe aplikacije Invazivke. Tudi če nismo povsem prepričani o vrsti rastline, oddajmo fotografijo, saj le-to pred objavo preverijo strokovnjaki. Spletna aplikacija Invazivke je namreč del javnega elektronskega informacijskega sistema za zbiranje podatkov o invazivnih tujerodnih vrstah. Vključuje namizno, spletno in mobilno aplikacijo, in povezuje več obstoječih informacijskih sistemov, ki že zbirajo podatke o ITV v Sloveniji.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Idrija in Cerkno

Četrtki pod dežnikom – DPM Cerkno

Društvo prijateljev mladine Cerkno vas vabi vsak četrtek ob 18. uri pred CŠOD v okviru dogodka “Četrtki pod dežnikom”.

Varno v poletje

(Ljubljana, 22. junij 2023) Jutri je zadnji šolski dan, nato pa vse šolarje čakajo poletne počitnice. Obeta se vroč prazničen konec tedna, s plohami in nevihtami v petek. Močno bo povečana gostota prometa, tudi zaradi del na cesti in večjega tranzita, opozarja Agencija za varnost prometa. V primeru zastojev vselej ustvarimo reševalni pas! Visoke temperature, zastoji in spremembe voznih razmer zaradi neviht ali toče vplivajo na vozne sposobnosti. Vse to od udeležencev v prometu zahteva večjo previdnost in defenzivno vožnjo. Počitniška brezskrbnost naj se ne odraža v prometu – prometna pravila in razmere na cesti naj vozniki dosledno upoštevajo in bodo vselej še posebej pozorni na najbolj ranljive udeležence na cesti – pešce, kolesarje, voznike e-skirojev, mopediste in motoriste. Pazite na najmlajše, da bodo v prometu varni, vedno jih pravilno namestite v otroške zadrževalne sisteme, poskrbite za dosledno pripenjanje. V parkiranem in zaprtem vozilu nikdar ne puščajte nikogar, saj lahko hitro pride do toplotnega udara, za kar so še bolj dovzetni otroci, starejši in kronični bolniki! Pri zunanji temperaturi 32 stopinj C je v vozilu po 20 minutah že 49 stopinj C. Na kolesu, skiroju, e-skiroju ali rolkah naj otroci svoje glave vedno opremijo z zaščitno čelado, ki jo Agencija za varnost prometa priporoča tudi po 18. letu.

Pred odhodom na pot

Pot dobro organizirajte in načrtujete, preverite delovanje vašega vozila, za kar lahko poskrbite s preventivnim pregledom v servisni delavnici. Preverite stanje na cestah in morebitne cestne zapore. Naredite si načrt potovanja in preverite veljavnost dokumentov. Prtljaga naj bo v vozilo zložena pravilno in varno pritrjena, težjo kosi naj bodo na dnu, za zadnjo klopjo. Prtljago ustrezno pritrdimo oziroma zavarujemo, da ob morebitnem trku ne poleti z mesta. Naletna teža mobilnega telefona, ki tehta 200 gramov, je pri trku vozila s hitrostjo 50 km/h, kar 5-6 kilogramov. Če nas med trkom zadane, lahko utrpimo resne poškodbe. Ustrezno pospravljeni predmeti med vožnjo so tako za varnost voznika in potnikov nujni. Zagotovite dobro preglednost skozi vsa okna in ogledala. Ker bo vozilo zaradi prtljage dodatno obteženo, pred odhodom preverite ustreznost tlaka v pnevmatikah. Poskrbite za zadostne količine vode za vse potnike v vozilu. Preverite pravilno in dosledno pripetost vseh potnikov in uporabo otroških zadrževalnih sistemov.

Ko ste za volanom, naj bo vožnja vaša glavna skrb

Vožnja je zahtevno opravilo, zato se povsem osredotočite nanjo. Osredotočenost na vožnjo pomeni slediti trem preprostim, a nujnim pravilom:

  • Roke na volanu.
  • Pogled na cesti.
  • Misli in koncentracija pri vožnji in spremljanju razmer na cesti in ob njej.

Med vožnjo bodite strpni, prilagodite hitrost vožnje razmeram na cesti in ravnajte defenzivno, vzdržujte ustrezno varnostno razdaljoNe uporabljate mobilnega telefona in vozite trezni! Med daljšo vožnjo naj vozniki poskrbijo za redne postanke, približno na vsaki dve uri. V primeru, da je na potovanju več oseb z veljavnim vozniškim dovoljenjem, naj si ti vožnjo »razdelijo«, s tem tudi zmanjšajo tveganje za vožnjo pod vplivom utrujenosti ali zaspanosti.

Če se med vožnjo pojavijo znaki utrujenosti in zaspanosti, kot so zehanje, pogosto mežikanje, občutek potrebe počitka ali izgube pozornosti, se je potrebno v najkrajšem možnem času na varnem mestu ustaviti ter poskrbeti za ustrezno psihofizično stanje. V parkiranem in zaprtem vozilu nikdar ne puščajte nikogar, saj lahko hitro pride do toplotnega udara! Temperature v avtomobilu, ki stoji,  izjemno hitro naraščajo. Že pri zunanji temperaturi 22 stopinj C temperatura v vozilu naraste na 47 stopinj C v le eni uri. Če je zunaj 32 stopinj C, je v vozilu po 20 minutah že 49 stopinj C. Višje zunanje temperature in daljši čas stanja na soncu seveda pomenijo še višje temperature v zaprtem vozilu. Zato vselej, preden odidete na pot, četudi je kratka, vozilo dobro prezračite in ohladite.

Za večjo varnost na cestah v poletnih mesecih je Agencija za varnost prometa izdala brošuro Nasveti za vožnjo poleti.

Videovsebine Varno v poletje:
Pravilno nalaganje prtljage: https://youtu.be/Zk8BZNcysho
Varno prehitevanje kolesarjev: https://youtu.be/NP0sBWc-tsE
Varno na kolo: https://youtu.be/UGqqspLeB_s
Varno z motorjem: https://youtu.be/uwIBM7yk2KI
Varno z e-skirojem: https://youtu.be/-T-EVH5VZaM
Nastavljanje klimatske naprave med vožnjo: https://youtu.be/CrS87JVFuAA
Fantomski zastoji in reševalni pas: https://youtu.be/j_kJcAfv-88
Primerna obutev med vožnjo: https://youtu.be/uIfz54_pflk

Želimo vam srečno in varno udeležbo v prometu, šolarjem pa vesele in varne poletne počitnice!