Javno naznanilo o javni razgrnitvi osnutka tehnične posodobitve občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno

Občina Cerkno obvešča vse občane in zainteresirano javnost, da javno razgrinja osnutek Tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta občine Cerkno, ki jo je izdelalo podjetje LOCUS d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale.

Javna razgrnitev bo potekala v času vključno od petka 17. 5. 2024 do vključno ponedeljka 3. 6. 2024.

Gradivo je  objavljeno spodaj. Zaradi lažjega pregleda bo grafični del objavljen tudi na spletni strani Prostorski informacijski sistem občin – PISO na povezavi:

https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=cerkno

Morebitna vprašanja vezana na razumevanje gradiva in podajanje pripomb je možno zastaviti v elektronski obliki na elektronski naslov Občine Cerkno (obcina@cerkno.si – v rubriki »Zadeva« navesti ključne besede »Javna razgrnitev TP OPN – vprašanja«). Odgovore na zastavljena vprašanja bo pripravljavec oziroma izdelovalec akta podal v najkrajšem možnem času.

Posameznikom, ki iz upravičenih razlogov ne bodo mogli dostopati do spleta, bomo dodatna pojasnila, v času javne razgrnitve nudili preko telefona in sicer v času uradnih ur, na telefonski številki 05 373 46 43.

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani na naslov Občine (Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno) ali elektronski naslov Občine Cerkno (obcina@cerkno.si v rubriki »Zadeva« navesti ključne besede »Javna razgrnitev TP OPN – pripombe«) posredujejo pisne pripombe, mnenja in predloge k razgrnjenemu osnutku TP OPN Cerkno.

Rok za pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

Občina bo preučila pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine. Stališča bodo objavljena le z navedbo parcelne številke in katastrske občine in ne z osebnimi podatki.