Označba porekla blaga “Idrijska čipka”

Pridobitev dovoljenja za uporabo geografske označbe »IDRIJSKA ČIPKA«

Postopek ocenjevanja čipk, ki klekljaricam omogoča pridobitev pravice do označbe porekla blaga »Idrijska čipka«, bo potekal v marcu 2023.

Odbor za označbo porekla idrijske čipke vabi klekljarice, da čipke in vlogo za oddajo čipk v oceno predložijo do konca februarja 2022, osebno ali po pošti na naslov: Čipkarska šola Idrija, Prelovčeva 2, 5280 Idrija.

Ocenjevanje bo potekalo v skladu s pravili ocenjevanja, ki so objavljena v priročniku »Idrijska čipka geografska označba«. V njem so objavljeni tudi vzorci, po katerih je potrebno sklekljati čipke, ki se predložijo v oceno. Več informacij o postopku in vloga za oddajo čipk v oceno je dostopnih na spletni strani https://www.festivalidrijskecipke.si/geografska-oznacba-idrijska-cipka/pridobitev-dovoljenja/ , preko e-poštnega naslova metka@cipkarskasola.si ali na tel. št. 05 37 34 572. Vlogo lahko dvignete tudi osebno na sedežu Čipkarske šole Idrija.

Vabljeni na krvodajalske akcije

RKS OZ Idrija vas vljudno vabi na krvodajalske akcije, ki bodo potekale v mladinskem centru, Ul. IX. Korpusa 17 v Idriji od ponedeljka, 23. januarja, do srede, 25. januarja 2023.

Postavitev jeklenih športnih poligonov za vadbo na prostem – lokacija

Občina Cerkno je prejela obvestilo o možnosti postavitve jeklenih športnih poligonov za vadbo na prostem, ki jih bo Olimpijski komite – Združenje športnih zvez v sodelovanju s Skupino SIJ doniral lokalnim skupnostim. Občina Cerkno zato išče lokacijo, ki bi bila primerna za postavitev takega poligona.

V kolikor imate kakršenkoli predlog, željo ali pobudo glede lokacije, vas vabimo, da nam do 29.1.2023 to sporočite na elektronski naslov: mojca.gros@cerkno.si

Lokacija mora biti velika min. 9x9m, v lasti Občine Cerkno, javno dobro ali pa mora biti pridobljeno soglasje lastnika za postavitev na njegovem zemljišču.

Pojasnilo o revizorskem poročilu

Računsko sodišče je v sklopu svojega rednega dela opravljalo revizijo poslovanja naključnih občin. Med njimi je bilo poslovanje Občine Cerkno za leto 2020. Ugotovljene so bile določene postopkovne pomanjkljivosti, ki so bile v času revizije večinoma odpravljene. Pomanjkljivosti niso imele nobenih finančnih posledic.

Ostale nepravilnosti bodo odpravljene v roku določenem s strani računskega sodišča.

Natečaj za izbor receptov za jedi iz mesa in mleka drobnice

Društvo rejcev drobnice Idrija – Cerkno objavlja natečaj za izbor receptov za jedi iz mesa in mleka drobnice na območju LAS s CILjem.

Namen natečaja je opozoriti na produkte in jedi iz mesa in mleka drobnice. Pomembni akterji za ohranjanje in razvoj kulinarične ponudbe na tem področju ste rejci drobnice, gospodinje in nosilci različnih gostinskih obratov.

Cilj je spodbuditi vključevanje produktov drobnice na jedilnike tako doma kot v različnih gostinskih obratih. K sodelovanju ste vabljeni kulinarični navdušenci, ki radi ustvarjate in vam meso in mleko drobnice predstavlja tudi kulinarični izziv.

Natečaj je razpisan za območje LAS s CILjem (območje občin Cerkno, Idrija, Logatec), v okviru projekta Dobimo se na tržnici 4, ki je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske sklada za regionalni razvoj.

Rok za oddajo receptov je do ponedeljka, 20. februarja.

Vabljeni k sodelovanju.

Jure Podobnik, predsednik Društva rejcev drobnice Idrija – Cerkno

Priloge:

Vabilo (.pdf datoteka)
Prijavni obrazec (.docx datoteka)
Prijavni obrazec (.pdf datoteka)