LAS s CILjem v programskem obdobju 2014-2020 – S sodelovanjem in inovativnostjo do boljše kakovosti življenja

Z vami delimo brošuro, ki je nastala ob zaključku programskega obdobja 2014-2020. V brošuri najdete 44 projektov: projekte iz dveh javnih pozivov, projekte LAS in projekte sodelovanja LAS.

LAS s CILjem je lokalno partnerstvo na območju občin Cerkno, Idrija in Logatec, ustanovljeno po pristopu »od spodaj navzgor« z namenom uresničevanja potreb lokalnega okolja in ciljev, Strategije lokalnega razvoja 2014-2020 (SLR).

Tematska področja ukrepanja, ki so bila identificirana kot ključni izzivi pri zasledovanju ciljev Evropske unije in reševanju lokalnih razvojnih potreb, so: ustvarjanje delovnih mest, razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave, večja vključenost žensk, mladih in drugih ranljivih skupin.

LAS je za uresničevanje ciljev financiran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Skupaj je bilo v programskem obdobju 2014-2020 izvedenih 44 projektov (projekti iz dveh javnih pozivov, projekti LAS in projekti sodelovanja LAS).

Brošura se nahaja tukaj.