Izjava za javnost: Dodatna pojasnila 11. oddelek – Odločitev o neustanavljanju

Spoštovani občani, dragi starši,

prejšnji teden ma smo na občini izdali sporočilo za javnost, v katerem smo vas in medije obvestili, da zaradi objektivnih razlogov v šolskem letu 2023/2024 ne bomo zmogli ustanoviti 11. oddelka v našem vrtcu. Zaradi številnih odzivov in dodatnih vprašanj, ki smo jih prejeli z vaše strani, v nadaljevanju podajamo še dodatne informacije in podrobneje orisujemo razvoj vseh dogodkov, ki so, žal, vodile do te odločitve.

Ko smo v začetku letošnjega leta s strani vodstva vrtca prejeli informacijo glede povečanega števila vlog za sprejem otrok prvega starostnega obdobja, zaradi česar naj bi nekateri starši v šolskem letu 2023/2024 ostali brez potrebnega varstva svojih otrok, smo na občini nemudoma pristopili k iskanju možnih rešitev. Prvi sestanek na to temo se je odvil 2. februarja letos, na njem pa smo se z vodstvom vrtca dogovorili, da se bo dodaten prostor za otroke poskušalo zagotoviti s preureditvijo podstrešja vrtca. Koordinacijo in izpeljavo projekta so tako v celoti prevzeli v vrtcu, po pridobitvi ponudbe pa bi na občini preverili, ali je projekt mogoče umestiti v proračun.

Občinski svetniki so nato 18. maja letos soglasno sprejeli amandma k proračunu, s katerim so za rešitev prostorske stiske v vrtcu namenili 70.000 evrov.

Vodstvo zavoda je po dogovoru z Občino Cerkno naročilo zasnovo, ki pa je, kot se je izkazalo kasneje, v nasprotju s predpisi ni izdelal arhitekt in ni bila arhitekturno obdelana, temveč je bil končni izdelek zgolj grafično obdelan interier z vizualizacijo. Na podlagi te zasnove so znotraj zavoda pridobili ponudbe za izvedbo del na podstrešju. Ker obstoječa zakonodaja od nas zahteva, da se mora za vsak projekt, vreden več kot 80.000 evrov, izvesti javni razpis, načrt, ki ga je pridobilo vodstvo vrtca, pa je vrednost projekta ocenil na kar 120.000 evrov, smo zavod s tem seznanili in jim razložili, da se brez javnega razpisa takega naročila ne da izvesti. Koliko časa od začetka do konca izvedbe v naši državi zahtevajo javni razpisi in koliko dokumentacije je za to potrebno izdelati, pa je zagotovo marsikomu dobro poznano.

Ker je bila končna ugotovitev, da ureditev podstrešja v vrtcu ne bo prinesla dovoljšnih igralnih površin, ki jih moramo zagotoviti v okviru obstoječih normativov, smo se na občini odločili, da sami prevzamemo koordinacijo projekta in čim hitreje najdemo alternativno rešitev, ki bi bila, predvsem časovno, najbolj optimalna.

V izjemno kratkem času smo nato na občini našli možnost, da 11. oddelek začasno vzpostavimo v prostorih župnišča. Dogovorili smo se za stroškovno izjemno ugoden najem prostora, pridobili smo uporabno dovoljenje in ponudbo za prevoz hrane, pripravili smo zasnovo celotne ureditve. A ker so tudi te aktivnosti zahtevale svoj čas, so si v tem času nekateri starši že zagotovili varstvo otrok drugje, naleteli pa smo tudi na druge ovire, med drugim na dolge dobavne roke notranje opreme ter pridobitev gradbenega dovoljenja za nadstrešek nad zunanjimi površinami, ki bi ga potrebovali če bi hoteli v celoti zadostiti zahtevam iz pravilnika, kar pa je pogoj za soglasje zavoda.

Glede na vse navedeno smo na občini, žal, morali sprejeli odločitev, da do konca letošnjega koledarskega leta ne bo mogoče ustanoviti 11. oddelka vrtca v dislocirani enoti. Žal je bilo v prvih mesecih leta, ko bi bilo potrebno storiti največ, marsikaj zamujenega, na občini pa zatečenega stanja, ki ga nismo povzročili sami, v nadaljevanju kljub trudu  nismo mogli pravočasno in uspešno popraviti, za kar se vsem staršem in otrokom, ki ste v tem šolskem letu ostali ali ste še vedno brez varstva, opravičujemo in tudi sprejmemo objektivno odgovornost.

Za konec želimo poudariti, da na občini nadaljujemo z aktivnostmi, ki zasledujejo naslednje cilje:

  • zagotoviti varstvo vseh vpisanih otrok in ne samo tistih vpisanih otrok, ki so ostali brez vrtca,
  • urediti podstrešje vrtca, v kolikor bo to mogoče in v skladu z normativi, ki jih predpisuje država ter z odprtim tlorisom in izključno za namen površin za otroke in nujnimi servisnimi prostori,
  • izgradnjo novega vrtca.

Veseli nas, da smo zemljišče za nov vrtec že odkupili, izvedene so tudi že geomehanske raziskave. Trenutno smo v pripravi dokumentacije za javni natečaj, ki ga po zakonu moramo izvesti.

Prijazen pozdrav,

župan Gašper Uršič z ekipo