Zbor občanov KS Otalež

Na podlagi 67. člena Statuta Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020).

SKLICUJEM ZBOR OBČANOV KS OTALEŽ

Zbor občanov KS OTALEŽ bo potekal v soboto 2. decembra 2023 ob 17:00 v dvorani Gasilskega doma PGD PLUŽNJE.        

Predlagam naslednji dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
  2. Predstavitev aktivnosti na javni cestni infrastrukturi
  3. Pobude in vprašanja

ŽUPAN:

Gašper Uršič