Izjava za javnost: 11. oddelek – Odločitev o neustanavljanju

Občina Cerkno obvešča, da zaradi objektivnih razlogov, kot so: premajhno število otrok za oblikovanje polnega oddelka, dolgi roki za dobavo nujno potrebne opreme, predviden kratek rok delovanja dislociranega oddelka in težja kadrovska organizacija dela, 11. oddelka Vrtca Peter Klepec pri Osnovni šoli Cerkno v šolskem letu 2023/2024 ne bo ustanavljala.

Vsi starši, katerih otroci so na čakalnem seznamu za vstop v vrtec lahko na Občino Cerkno oddajo vlogo za subvencioniranje varstva otrok.

Želja Občine Cerkno je, da bi bilo število otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva, vsako leto manjše. Za to se bomo skupaj z vodstvom Vrtca Peter Klepec trudili vsako leto, hkrati pa dalje peljali vse potrebne postopke za izgradnjo novega, večjega vrtca.

Hvala za razumevanje.

Gašper Uršič, župan