Letni program mladine v Občini Cerkno za leto 2024

Na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20) in Lokalnega programa za mlade Občine Cerkno za obdobje 2021-2025 je Občinski svet Občine Cerkno na svoji 12. redni seji, dne 21. 3. 2024 sprejel LETNI PROGRAM NA PODROČJU MLADINE ZA LETO 2024.

Letni program na področju mladine v Občini Cerkno za leto 2024 (.pdf datoteka)