Letni program kulture v Občini Cerkno za leto 2024

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20) ter 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP) je Občinski svet Občine Cerkno na svoji 12. redni seji, dne 21. 3. 2024 sprejel LETNI PROGRAM KULTURE ZA LETO 2024.

Letni program kulture v Občini Cerkno za leto 2024 (.pdf datoteka)