Ukinitev volišča Labinje

Obveščamo vas, da je Okrajna volilna komisija Idrija ukinila volišče v Labinjah 00111006 – LABINJE- mlekarna Labinje, Labinje 10, 5282 Cerkno ter ga priključila volišču 00111002 – CERKNO OŠ Cerkno (stranski vhod), Bevkova ulica 26, 5282 Cerkno.