Letni program športa v Občini Cerkno za leto 2024

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20) ter 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18-ZNOrg, 82/20 in 3/22-ZDeb) je Občinski svet Občine Cerkno na svoji 12. redni seji, dne 21. 3. 2024 sprejel LETNI PROGRAM ŠPORTA ZA LETO 2024.

Letni program športa v Občini Cerkno za leto 2024 (.pdf datoteka)