Ureditve na območju Teniških igrišč in bodočega Športnega parka Cerkno

Obveščamo vas, da je Občina Cerkno pred dobrim mesecem postala lastnica zemljišča, na katerem se nahaja obstoječe teniško igrišče. Zavedali smo se, da je igrišče v zanemarjenem stanju ter da zanj ob izvedbi ni bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, zato smo že pred prenosom zemljišča na Občino Cerkno sprožili postopke za njegovo ureditev. Tako smo v mesecu marcu naročili idejno zasnovo celotnega območja z zaželenimi prostočasnimi in športnimi aktivnostmi na tem območju, stekli pa so tudi že postopki za pridobitev stavbne pravice in uporabnega dovoljenja. Idejno zasnovo, ki smo jo prejeli 27. 3. 2024 in vizualizacijo območja ter popis del in oceno investicije nam je pripravilo podjetje Taurus IQ d.o.o.

Zapuščeno stanje na Teniškem igrišču (februar 2024)

V mesecu maju smo iskali izvajalca za čiščenje območja teniških igrišč. Izvajalcu je naročena izvedba čiščenja mulja z teniških igrišč, obsekavanje žive meje, košnja okolice in delna odstranitev zaščitnih mrež. Opisana vzdrževalna dela bodo predvidoma dokončana do konca junija 2024. S tem pa bo igrišče spet na voljo za delno uporabo vsem občanom.

V okviru obnove v prihodnjih letih je predviden prenovljen in posodobljen športni park v skladu s sodobnimi standardi. Poleg tega bomo uredili tudi okolico igrišča, da bo prostor še bolj privlačen za druženje in rekreacijo.

Ker je ocena investicije precej visoka, bomo financiranje poskušali pridobiti na javnih razpisih za športno infrastrukturo. Za prvi del izvedbe (košarkarsko igrišče) smo se 31. 5. 2024 že prijavili na javni razpis MGTŠ.

O poteku obnove vas bomo sproti obveščali na povezavi Gradbeni projekti. Vabimo vas, da nam sporočite svoje mnenje in predloge glede ureditve igrišča. To lahko storite preko elektronske pošte na obcina@cerkno.si.

Hvala za razumevanje.