Natečaj To sn dama

Občina Cerkno v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi objavlja

Natečaj TO SN DAMA za izbor najbolj urejenega naselja, vasi, zaselka ali ulice v občini Cerkno v letu 2024.

Namen natečaja je spodbujanje urejanja objektov in okolice, kar bo prispevalo k lepšemu in privlačnejšemu okolju.

Cilj natečaja je izboljšati kakovost življenja prebivalcev občine in obiskovalcev, prispevati k trajnostnemu razvoju v urejenem in zdravem bivalnem okolju, poskrbeti za večjo turistično privlačnost naših krajev ter za učinkovitejšo promocijo Občine Cerkno.

Natečaj spodbuja sodelovanje in povezovanje prebivalstva pri varovanju, ohranjanju in urejanju okolice, naravnih vrednot in kulturne dediščine.

Tri najbolje ocenjene prijave bo Občina Cerkno nagradila z darilnim bonom za nakup materiala in sadik za ureditev okolice v vrednosti: 1. mesto 1000 €, 2. mesto 500 € in 3. mesto 250 €.

Udeleženci natečaja so lahko vsi občani Občine Cerkno (povezani v natečajne skupine), vse vasi, naselja, zaselki in ulice. Prijavijo jih lahko krajevne skupnosti, ki zastopajo posamezne vasi, naselja, zaselke in ulice.

Priponke:

Natečaj To sn dama – vabilo (.pdf datoteka)
Natečaj To sn dama – obrazec za prijavo (.pdf datoteka)
Natečaj To sn dama – obrazložitev kriterijev za ocenjevanje (.pdf datoteka)