Prva javna razprava na temo vizije in ciljev Občinske celostne prometne strategije Občine Cerkno

V Občini Cerkno bomo zasnovali novo Občinsko celostno prometno strategijo (v nadaljevanju OCPS) s katero bo občina izboljšala načrtovanje prometne infrastrukture ter odprla več prostora za trajnostno mobilnost.

Vabljeni v torek, 11. 6. 2024, ob 17. uri v Večnamenski center Cerkno (Bevkova 22).

Predstavili vam bomo namen OCPS ter predlog vizije in ciljev oblikovanih v okviru širše delovne skupine.
Zavedamo se, da je kakovostno in učinkovito oblikovanje strategije rezultat skupnega dela. Vaše mnenje in izkušnje pa zagotovo predstavljajo nepogrešljiv del procesa, zato vas vabimo k udeležbi in sodelovanju.

Vljudno vabljeni!

Občina Cerkno in pripravljavca OCPS: Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. in LOCUS d.o.o.