Izredna denarna socialna pomoč za občane

Občane Občine Cerkno, prizadete v zadnjih vremenskih ujmah, s Centra za socialno delo Severna Primorska obveščajo, da imajo po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih možnost koriščenja izredne denarne socialne pomoči za izredne stroške, nastale zaradi naravne nesreče.

Glede pogojev uveljavljanja in dokazljivosti namenske porabe sredstev se obrnite na krajevno pristojno Enoto Idrija, Vojkova 4a, Idrija oziroma na telefonsko številko 05 37 34 600.

Zahtevek za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka

Na podlagi 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2, v nadaljevanju ZPNačrt) vlagamo Zahtevek za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka.

Zahtevek za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka (.pdf datoteka)

Partizanska bolnica Franja do nadaljnjega zaradi posledic neurja zaprta

Neurje je veliko škodo povzročilo tudi v Partizanski bolnici Franja, ki je kot kulturni spomenik državnega pomena vpisana na Unescov poskusni seznam svetovne dediščine in je nosilka Znaka evropske dediščine. Uničene so tri barake, elektrarna, kuhinja, rentgen, še ena je poškodovana, večina je bila poplavljenih, poškodovan je glavni vstop v sotesko.

Stanje na terenu so si takoj po ujmi na terenu ogledali sodelavci Mestnega muzeja Idrija, v katerem upravljajo z območjem. Le dva dni po ujmi se je v Franji mudil državni sekretar na ministrstvu za obrambo Rudi Medved, 18. julija pa tudi ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko. Oba sta zagotovila celovito sanacijo in finančno pomoč pristojnih ministrstev.

Franja do nadaljnjega ostaja zaprta, saj bodo morali pristojni v sodelovanju z muzejem in občinama pripraviti sanacijski načrt in določiti potrebne sanacijske ukrepe. Po besedah direktorja Mestnega muzeja Idrija dr. Miha Kosmača pa je letošnja turistična sezona v Franji zaradi velikega obsega škode, ki je ne bo mogoče odpraviti v kratkem času, že izgubljena.

Obvestilo o zapori ceste Novaki–Cerkno

Zaradi nedavnega neurja, v katerem je bilo poškodovano vozišče, je še vedno za ves promet zaprta CESTA RT-912, Novaki–Cerkno. Odsek državne ceste bo zaradi sanacije cestišča zaprt do nadaljnjega. Obvoz je po lokalnih cestah.

Obvezen ukrep prekuhavanja vode

Uporabnike priključene na vodovod v Zakojci, Zakrižu, Počah, Otaležu, Lazcu in Plužnjah obveščamo, da je zaradi izrednih razmer oz. preteklih intenzivnih padavin in posledično povišane motnosti potrebno vodo v prehrambene namene do preklica predhodno prekuhati. Voda naj vre 3 minute, ostane naj v isti posodi, v kateri smo jo prekuhali. Hranimo jo na hladnem, za pitje jo uporabljamo 24 ur. Vodo pred prekuhavanjem zbistrimo z usedanjem in nato filtriramo skozi več plasti čiste, najbolje prelikane tkanine ali skozi čist papirnat filter.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Motena vodooskrba – Zakojca in Lazec (17. 7. 2023)

Uporabnike priključene na vodovod v Zakojci in Lazcu obveščamo, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v ponedeljek 17. julija 2023 med 7. in 13. uro motena oz. prekinjena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Motena vodooskrba – Zakojca (28. – 29. 7. 2023)

Uporabnike priključene na vodovod v Zakojci obveščamo, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v sredo 28. in četrtek 29. junija 2023 med 7. in 12. uro motena oz. prekinjena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Motena vodooskrba – Planina (22. 6. 2023)

Uporabnike priključene na vodovod v Planini obveščamo, da bo zaradi del na vodovodnem omrežju v četrtek 22. junija 2023 med 8. in 11. uro motena oz. prekinjena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Prekuhavanje vode na sistemih v upravljanju Občine Cerkno (14. 6. 2023)

Ukrep obveznega prekuhavanja vode pred uporabo v prehranske namene do preklica še vedno velja na naslednjih vodooskrbnih sistemih v upravljanju občine: Trebenče, Jesenica, Orehek in Kojca.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

NAVODILA
Povzetek priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje RS

Potem ko voda zavre, priporočamo, naj vre 3 minute. Zaradi možnosti naknadnega onesnaženja prekuhane vode je najbolje, da ostane v isti posodi, v kateri smo jo prekuhali. Hranimo jo v hladilniku. Tako pripravljeno jo za pitje uporabljamo 24 ur.

Če je voda motna, moramo pred prekuhavanjem odstraniti večino delcev. To dosežemo z usedanjem in nato filtracijo skozi več plasti čiste, najbolje prelikane tkanine ali skozi čist papirnat filter (pivnik, filter za kavo).

V primeru izrednih razmer, kot so obilno deževje, okvara dezinfekcijske postaje, okvare in dela na omrežju, ipd. se ukrep obveznega prekuhavanja razglasi tudi na sistemih, kjer je urejena priprava vode oz. dezinfekcija, saj se takrat poveča možnost mikrobiološkega onesnaženja.

Motena vodooskrba – Cerkno (13. 6. 2023)

Uporabnike v ulicah Pot v Strano, Močnikova ulica, Vojkova ulica, Gorenjska cesta in Gozdarska pot obveščamo, da bo zaradi del na vodovodnem omrežju v torek 13. junija 2023 med 7. in 13. uro motena oz. prekinjena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje.

Zahvaljujemo se za razumevanje.