Ravnanje z živili, ki so prišla v stik s poplavno vodo

Priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) RS prebivalcem, ki so imeli poplavljena živila

Pregled in izbor živil

  • Živila, ki so prišla v stik s poplavno vodo, zavržemo.
  • Vsa živila pregledamo, če morda ne vsebujejo tujkov (koščkov stekla, drobcev drugih poškodovanih predmetov …). Živila, ki vsebujejo tujke, zavržemo.
  • Vsebino iz poškodovanih vreč, ki ni bila v stiku s poplavno vodo, preložimo v nove vreče, ki jih skladiščimo ločeno od nepoškodovanih in jih prednostno porabimo.
  • Zavreči je treba pločevinaste konzerve z živili, ki so kakorkoli poškodovane, npr. so napihnjene, predrte, zarjavele, brez označb in živila v poškodovani, razpokani, polomljeni stekleni embalaži.
  • Živila v originalno zaprti, nepoškodovani pločevinasti ali stekleni embalaži, ki je prišla v stik s poplavno vodo, so najverjetneje varna. Če je le mogoče, zunanjost embalaže pred uporabo očistimo in jo v celoti operemo. Če je mogoče površino embalaže tudi razkužimo z ustreznim razkužilom po navodilih proizvajalca. Pazimo, da razkužilo ne pride v stik z živilom.
  • Živila, ki so bila izpostavljena kemičnemu onesnaženju, zavržemo. Na splošno velja, da kemičnih snovi ne moremo sprati z živil (npr. naftnih derivatov …).

Živila v hladilnikih in zamrzovalnikih

  • Če hladilniki in zamrzovalniki niso bili poplavljeni in do izpada električne energije ni prišlo, lahko v njih shranjena živila uporabimo.
  • Hladilnike in zamrzovalnike odpiramo le, kadar je to nujno potrebno.

Glede ravnanja z zelenjavo z vrtov, ki so bili poplavljeni, NIJZ v splošnem svetuje sledeče:

  • v kolikor je bila zelenjava poplavljena zgolj s padavinsko vodo, naj jo občani pred uporabo dobro operejo pod tekočo pitno vodo;
  • v kolikor je zelenjava prišla v stik z meteorno poplavno vodo, poplavno vodo razlitih vodotokov oziroma poplavno vodo z drugih površin in objektov, pa je potencialno onesnažena in ni varna za uživanje, zato svetujemo, da tako zelenjavo občani zavržejo.

Občani naj bodo pri odločanju o uporabi zelenjave z vrtov dodatno pozorni še na morebitne vire onesnaženja v njihovi okolici (npr. možnost fekalnega onesnaženja, možnost zatekanja kemikalij ipd.).

Tehnološka navodila za kmetovalce na poplavljenih območjih (.pdf datoteka)
Varnost živil v izrednih razmerah (.pdf datoteka)