Izredna denarna socialna pomoč za občane

Občane Občine Cerkno, prizadete v zadnjih vremenskih ujmah, s Centra za socialno delo Severna Primorska obveščajo, da imajo po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih možnost koriščenja izredne denarne socialne pomoči za izredne stroške, nastale zaradi naravne nesreče.

Glede pogojev uveljavljanja in dokazljivosti namenske porabe sredstev se obrnite na krajevno pristojno Enoto Idrija, Vojkova 4a, Idrija oziroma na telefonsko številko 05 37 34 600.