Motena vodooskrba – Otalež (10. 8. 2023)

Uporabnike priključene na vodovod v Otaležu obveščamo, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v četrtek 10. avgusta 2023 med 7. in 14. uro motena oz. prekinjena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Obvezen ukrep prekuhavanja vode

Uporabnike priključene na vodovod v Planini, Spodnjih Ravnah, Zakojci, Zakrižu, Otaležu, Lazcu in Plužnjah obveščamo, da je zaradi preteklih intenzivnih padavin in posledično povišane motnosti, potrebno vodo v prehrambene namene do preklica predhodno prekuhati. Voda naj vre 3 minute, ostane naj v isti posodi, v kateri smo jo prekuhali. Hranimo jo na hladnem, za pitje jo uporabljamo 24 ur. Vodo pred prekuhavanjem zbistrimo z usedanjem in nato filtriramo skozi več plasti čiste, najbolje prelikane tkanine ali skozi čist papirnat filter.

Ukrep velja do preklica. Zahvaljujemo se za razumevanje.

Obvezen ukrep prekuhavanja vode

Uporabnike priključene na vodovod v Zakojci, Zakrižu, Otaležu, Lazcu in Plužnjah obveščamo, da je zaradi preteklih intenzivnih padavin in posledično povišane motnosti potrebno vodo v prehrambene namene do preklica predhodno prekuhati. Voda naj vre 3 minute, ostane naj v isti posodi, v kateri smo jo prekuhali. Hranimo jo na hladnem, za pitje jo uporabljamo 24 ur. Vodo pred prekuhavanjem zbistrimo z usedanjem in nato filtriramo skozi več plasti čiste, najbolje prelikane tkanine ali skozi čist papirnat filter.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Motena vodooskrba – Lazec (3. 8. 2023)

Uporabnike priključene na vodovod v Lazcu obveščamo, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v četrtek 3. avgusta 2023 med 7. in 13. uro motena oz. prekinjena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Motena vodooskrba – Zakojca (3. 8. 2023)

Uporabnike priključene na vodovod v Zakojci obveščamo, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v četrtek 3. avgusta 2023 med 7. in 13. uro motena oz. prekinjena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Preklic ukrepa prekuhavanja vode (28. 7. 2023)

Uporabnike priključene na vodovod v Zakojci, Zakrižu, Počah, Otaležu, Lazcu in Plužnjah obveščamo, da so laboratorijske analize potrdile zdravstveno ustreznost pitne vode, zato je ni več potrebno prekuhati.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Opozorilo pred močnimi neurji

Po neurju, ki je naše kraje zajelo včeraj in spet danes zjutraj, skozi ves dan (torek, 25. julij) velja oranžno opozorilo, ki ga je izdala Agencija RS za okolje (ARSO), zato opozarjamo k čim večji previdnosti.

Priporočamo, da sproti spremljate opozorila in radarsko sliko ter omejite dejavnosti na prostem v tistem času, ko bo vremensko dogajanje najbolj burno. Ob napovedanem neurju z močnim vetrom in točo ne načrtujte oziroma ne izvajajte dejavnosti na prostem. Priporočamo, da se izogibate zunanjih površin, vodnih virov, visokih zgradb, dreves, kovinskih predmetov. Ne uporabljajte stacionarnih telefonov ali drugih električnih naprav.
Ostanite v zaprtih prostorih. Zaprite okna, vrata in naoknice ter spustite rolete in žaluzije. Priporočljivo je izklopiti električne naprave.

Ob napovedanem neurju umaknite premično premoženje iz prostorov, ki jih lahko zalije voda. Zavarujte ali umaknite predmete, ki jih lahko odnese veter, poplavi voda ali poškoduje toča. Med točo ne poskušajte zavarovati oziroma umikati vozil ali zaščititi pridelkov na vrtu, saj vas toča lahko poškoduje.

Če živite v bližini vodotokov, spremljate spreminjanje njihove vodnatosti in bodite pripravljeni, če pride do poplave. Na zemeljskim plazovom izpostavljenih območjih bodite pozorni na plazenje terena. Geološki zavod Slovenije namreč obvešča, da bo v noči na sredo (26. julij) zaradi napovedanih povečanih padavin in velike namočenosti tal povečana verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov.

Spremljajte aktualno vremensko napoved in radarsko sliko padavin:
https://meteo.arso.gov.si/met/sl/weather/fproduct/text/
https://meteo.arso.gov.si/met/sl/weather/observ/radar/

Če potrebujete pomoč, je na voljo klicna številka 112.

Ravnanje z živili, ki so prišla v stik s poplavno vodo

Priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) RS prebivalcem, ki so imeli poplavljena živila

Pregled in izbor živil

  • Živila, ki so prišla v stik s poplavno vodo, zavržemo.
  • Vsa živila pregledamo, če morda ne vsebujejo tujkov (koščkov stekla, drobcev drugih poškodovanih predmetov …). Živila, ki vsebujejo tujke, zavržemo.
  • Vsebino iz poškodovanih vreč, ki ni bila v stiku s poplavno vodo, preložimo v nove vreče, ki jih skladiščimo ločeno od nepoškodovanih in jih prednostno porabimo.
  • Zavreči je treba pločevinaste konzerve z živili, ki so kakorkoli poškodovane, npr. so napihnjene, predrte, zarjavele, brez označb in živila v poškodovani, razpokani, polomljeni stekleni embalaži.
  • Živila v originalno zaprti, nepoškodovani pločevinasti ali stekleni embalaži, ki je prišla v stik s poplavno vodo, so najverjetneje varna. Če je le mogoče, zunanjost embalaže pred uporabo očistimo in jo v celoti operemo. Če je mogoče površino embalaže tudi razkužimo z ustreznim razkužilom po navodilih proizvajalca. Pazimo, da razkužilo ne pride v stik z živilom.
  • Živila, ki so bila izpostavljena kemičnemu onesnaženju, zavržemo. Na splošno velja, da kemičnih snovi ne moremo sprati z živil (npr. naftnih derivatov …).

Živila v hladilnikih in zamrzovalnikih

  • Če hladilniki in zamrzovalniki niso bili poplavljeni in do izpada električne energije ni prišlo, lahko v njih shranjena živila uporabimo.
  • Hladilnike in zamrzovalnike odpiramo le, kadar je to nujno potrebno.

Glede ravnanja z zelenjavo z vrtov, ki so bili poplavljeni, NIJZ v splošnem svetuje sledeče:

  • v kolikor je bila zelenjava poplavljena zgolj s padavinsko vodo, naj jo občani pred uporabo dobro operejo pod tekočo pitno vodo;
  • v kolikor je zelenjava prišla v stik z meteorno poplavno vodo, poplavno vodo razlitih vodotokov oziroma poplavno vodo z drugih površin in objektov, pa je potencialno onesnažena in ni varna za uživanje, zato svetujemo, da tako zelenjavo občani zavržejo.

Občani naj bodo pri odločanju o uporabi zelenjave z vrtov dodatno pozorni še na morebitne vire onesnaženja v njihovi okolici (npr. možnost fekalnega onesnaženja, možnost zatekanja kemikalij ipd.).

Tehnološka navodila za kmetovalce na poplavljenih območjih (.pdf datoteka)
Varnost živil v izrednih razmerah (.pdf datoteka)

Izredna denarna socialna pomoč za občane

Občane Občine Cerkno, prizadete v zadnjih vremenskih ujmah, s Centra za socialno delo Severna Primorska obveščajo, da imajo po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih možnost koriščenja izredne denarne socialne pomoči za izredne stroške, nastale zaradi naravne nesreče.

Glede pogojev uveljavljanja in dokazljivosti namenske porabe sredstev se obrnite na krajevno pristojno Enoto Idrija, Vojkova 4a, Idrija oziroma na telefonsko številko 05 37 34 600.

Zahtevek za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka

Na podlagi 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2, v nadaljevanju ZPNačrt) vlagamo Zahtevek za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka.

Zahtevek za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka (.pdf datoteka)