Obvezen ukrep prekuhavanja vode

Uporabnike priključene na vodovod v Zakojci, Zakrižu, Počah, Otaležu, Lazcu in Plužnjah obveščamo, da je zaradi izrednih razmer oz. preteklih intenzivnih padavin in posledično povišane motnosti potrebno vodo v prehrambene namene do preklica predhodno prekuhati. Voda naj vre 3 minute, ostane naj v isti posodi, v kateri smo jo prekuhali. Hranimo jo na hladnem, za pitje jo uporabljamo 24 ur. Vodo pred prekuhavanjem zbistrimo z usedanjem in nato filtriramo skozi več plasti čiste, najbolje prelikane tkanine ali skozi čist papirnat filter.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Motena vodooskrba – Zakojca in Lazec (17. 7. 2023)

Uporabnike priključene na vodovod v Zakojci in Lazcu obveščamo, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v ponedeljek 17. julija 2023 med 7. in 13. uro motena oz. prekinjena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Motena vodooskrba – Zakojca (28. – 29. 7. 2023)

Uporabnike priključene na vodovod v Zakojci obveščamo, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v sredo 28. in četrtek 29. junija 2023 med 7. in 12. uro motena oz. prekinjena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Motena vodooskrba – Planina (22. 6. 2023)

Uporabnike priključene na vodovod v Planini obveščamo, da bo zaradi del na vodovodnem omrežju v četrtek 22. junija 2023 med 8. in 11. uro motena oz. prekinjena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Prekuhavanje vode na sistemih v upravljanju Občine Cerkno (14. 6. 2023)

Ukrep obveznega prekuhavanja vode pred uporabo v prehranske namene do preklica še vedno velja na naslednjih vodooskrbnih sistemih v upravljanju občine: Trebenče, Jesenica, Orehek in Kojca.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

NAVODILA
Povzetek priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje RS

Potem ko voda zavre, priporočamo, naj vre 3 minute. Zaradi možnosti naknadnega onesnaženja prekuhane vode je najbolje, da ostane v isti posodi, v kateri smo jo prekuhali. Hranimo jo v hladilniku. Tako pripravljeno jo za pitje uporabljamo 24 ur.

Če je voda motna, moramo pred prekuhavanjem odstraniti večino delcev. To dosežemo z usedanjem in nato filtracijo skozi več plasti čiste, najbolje prelikane tkanine ali skozi čist papirnat filter (pivnik, filter za kavo).

V primeru izrednih razmer, kot so obilno deževje, okvara dezinfekcijske postaje, okvare in dela na omrežju, ipd. se ukrep obveznega prekuhavanja razglasi tudi na sistemih, kjer je urejena priprava vode oz. dezinfekcija, saj se takrat poveča možnost mikrobiološkega onesnaženja.

Motena vodooskrba – Cerkno (13. 6. 2023)

Uporabnike v ulicah Pot v Strano, Močnikova ulica, Vojkova ulica, Gorenjska cesta in Gozdarska pot obveščamo, da bo zaradi del na vodovodnem omrežju v torek 13. junija 2023 med 7. in 13. uro motena oz. prekinjena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Motena vodooskrba – Otalež (7. 6. 2023)

Uporabnike priključene na vodovod v Otaležu obveščamo, da bo zaradi del na vodovodnem omrežju v sredo 7. junija 2023 med 8. in 12. uro motena oz. prekinjena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Nove cene komunalnih storitev

Občinski svet Občine Cerkno je dne 18. 5. 2023 potrdil nove cene komunalnih storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki so izračunane na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/2019) in veljajo od 1. 6. 2023.

Prilogi:

Cenik odvajanja in čiščenja odpadne vode 2023 (.pdf datoteka)
Cenik oskrbe s pitno vodo 2023 (.pdf datoteka)

Letni program kulture v Občini Cerkno za leto 2023

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) ter 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB1 s spremembami) je Občinski svet Občine Cerkno na svoji 7. redni seji dne 18. 5. 2023 sprejel LETNI PROGRAM KULTURE V OBČINI CERKNO ZA LETO 2023.

Letni program za kulturo Občine Cerkno za leto 2023 (.pdf datoteka)

Letni program športa v Občini Cerkno za leto 2023

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) ter 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18-ZNOrg, 82/20 in 3/22-ZDeb) je Občinski svet Občine Cerkno na svoji 7. redni seji dne 18. 5. 2023 sprejel LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI CERKNO ZA LETO 2023.

Letni program za šport Občine Cerkno za leto 2023 (.pdf datoteka)