Letni program kulture v Občini Cerkno za leto 2024

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20) ter 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP) je Občinski svet Občine Cerkno na svoji 12. redni seji, dne 21. 3. 2024 sprejel LETNI PROGRAM KULTURE ZA LETO 2024.

Letni program kulture v Občini Cerkno za leto 2024 (.pdf datoteka)

Letni program mladine v Občini Cerkno za leto 2024

Na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20) in Lokalnega programa za mlade Občine Cerkno za obdobje 2021-2025 je Občinski svet Občine Cerkno na svoji 12. redni seji, dne 21. 3. 2024 sprejel LETNI PROGRAM NA PODROČJU MLADINE ZA LETO 2024.

Letni program na področju mladine v Občini Cerkno za leto 2024 (.pdf datoteka)

Letni program športa v Občini Cerkno za leto 2024

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20) ter 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18-ZNOrg, 82/20 in 3/22-ZDeb) je Občinski svet Občine Cerkno na svoji 12. redni seji, dne 21. 3. 2024 sprejel LETNI PROGRAM ŠPORTA ZA LETO 2024.

Letni program športa v Občini Cerkno za leto 2024 (.pdf datoteka)

Prekuhavanje vode na sistemih v upravljanju Občine Cerkno (14. 3. 2024)

Ukrep obveznega prekuhavanja vode pred uporabo v prehranske namene do preklica še vedno velja na naslednjih vodooskrbnih sistemih v upravljanju občine: Trebenče, Jesenica, Orehek in Kojca.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

NAVODILA
Povzetek priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje RS

Potem ko voda zavre, priporočamo, naj vre 3 minute. Zaradi možnosti naknadnega onesnaženja prekuhane vode je najbolje, da ostane v isti posodi, v kateri smo jo prekuhali. Hranimo jo v hladilniku. Tako pripravljeno jo za pitje uporabljamo 24 ur.

Če je voda motna, moramo pred prekuhavanjem odstraniti večino delcev. To dosežemo z usedanjem in nato filtracijo skozi več plasti čiste, najbolje prelikane tkanine ali skozi čist papirnat filter (pivnik, filter za kavo).

V primeru izrednih razmer, kot so obilno deževje, okvara dezinfekcijske postaje, okvare in dela na omrežju, ipd. se ukrep obveznega prekuhavanja razglasi tudi na sistemih, kjer je urejena priprava vode oz. dezinfekcija, saj se takrat poveča možnost mikrobiološkega onesnaženja.

Motena vodooskrba – Zgornje Jazne (14. 3. 2024)

Uporabnike v Zgornjih Jaznah obveščamo, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v četrtek 14. marca 2024 med 8. in 14. uro motena oz. prekinjena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Motena vodooskrba – Planina (7. 3. 2024)

Uporabnike v Planini obveščamo, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v četrtek 7. marca 2024 med 8. in 14. uro motena oz. prekinjena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Motena vodooskrba – Čeplez (29. 2. 2024)

Uporabnike v Čeplezu obveščamo, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v četrtek 29. februarja 2024 med 8. in 14. uro motena oz. prekinjena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Motena vodooskrba – Trebenče (12. 2. 2024)

Uporabnike v Trebenčah obveščamo, da bo zaradi del na vodovodnem omrežju v ponedeljek 12. februarja 2024 med 9. in 13. uro motena oz. prekinjena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Prijava sprememb podatkov za NUSZ za leto 2024

Občina Cerkno poziva vse zavezance za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  – NUSZ, da do 28. februarja 2024 na Občino Cerkno sporočijo spremembe, ki vplivajo na odmero NUSZ v letu 2024.

Spremembe so največkrat povezane s:

– spremembo zavezanca,
– spremembo lastništva po darilnih pogodbah ali sklepu o dedovanju.

Prav tako je potrebno na občino oddati tudi vlogo z dokazili za oprostitev plačila NUSZ za leto 2024.

Spremembo oz. prijavo nam sporočite:

– pisno na naslov Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, ali
– jo oddate v tajništvu Občine Cerkno.

Obrazec za sporočanje sprememb in Vlogo za oprostitev plačila NUSZ sta dostopna na spletni strani občine Cerkno https://www.cerkno.si ter v tajništvu občine.

Za dodatne informacije ter pojasnila se obrnite na tel. št. 05 37 34 647.

Če zavezanci nastalih sprememb ne boste sporočili, bomo za odmero uporabili podatke, s katerimi razpolaga občina.

Preklic ukrepa prekuhavanja vode – Bukovo

Uporabnike priključene na vodovod Bukovo obveščamo, da je kontrolni vzorec, po odpravi napake na dezinfekcijski napravi, potrdil zdravstveno ustreznost pitne vode, tako da je ni več potrebno prekuhati.