Objava poročila o izvajanju letnega programa za kulturo v letu 2022

Predloženo poročilo za leto 2022 je poročilo o realizaciji letnega programa za kulturo v občini. Je nadaljevanje že ustaljenega poročanja o izvajanju štiriletnega Lokalnega programa za kulturo v občini Cerkno za obdobje 2015-2018.

Poročilo o o izvajanju letnega programa za kulturo v letu 2022 (.pdf datoteka)


Objava poročila o izvajanju letnega programa za mladino v letu 2022

Predloženo poročilo za leto 2022 je poročilo o realizaciji letnega programa na področju mladine v občini Cerkno. Njegova pravna podlaga je štiriletni Lokalni program za mlade v občini Cerkno za obdobje 2021-2025, ki je tudi podlaga občinskemu svetu za sprejem izvedbenih načrtov v skladu s sprejetim občinskim proračunom.

Poročilo o o izvajanju letnega programa za mladino v letu 2022 (.pdf datoteka)

Preklic ukrepa prekuhavanja vode – Lazec

Uporabnike priključene na vodovod v Lazcu obveščamo, da so laboratorijske preiskave potrdile zdravstveno ustreznost pitne vode, zato je ni več potrebno prekuhati.

Zahvaljujemo se razumevanje.

Preklic ukrepa prekuhavanja vode

Uporabnike priključene na vodovod v Zakojci, Zakrižu, Planini, Otaležu, Plužnjah in Spodnjih Ravnah obveščamo, da so laboratorijske preiskave potrdile zdravstveno ustreznost pitne vode, zato je ni več potrebno prekuhati.

Obvezen ukrep prekuhavanja vode do preklica ostaja v veljavi na vodovodu Lazec.

Zahvaljujemo se razumevanje.

Seznam upravičencev za subvencioniranje stroškov najetih stanovanjskih kreditov

Občina Cerkno na podlagi Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Občine Cerkno in Javnega razpisa za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Občine Cerkno v letu 2023, objavlja Seznam upravičencev za subvencioniranje stroškov najetih stanovanjskih kreditov.

Seznam upravičencev za subvencioniranje stroškov najetih stanovanjskih kreditov (.pdf datoteka)

Motena vodooskrba – Mostaniška cesta, Platiševa ulica

Uporabnike na Mostaniški cesti in Platiševi ulici od stare Ete navzgor obveščamo, da bo zaradi del na vodovodnem omrežju v ponedeljek 21. avgusta 2023 med 9. in 12. uro motena oz. prekinjena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Dokončna prednostna lista za neprofitna stanovanja

Občina Cerkno na podlagi Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem in Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini Cerkno, objavlja DOKONČNO PREDNOSTNO LISTO za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini Cerkno.

Dokončna prednostna lista za dodelitev neprofitnih stanovanj (.pdf datoteka)

Motena vodooskrba – Otalež (10. avgusta 2023)

Uporabnike priključene na vodovod v Otaležu obveščamo, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v četrtek 10. avgusta 2023 med 7. in 14. uro motena oz. prekinjena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Obvezen ukrep prekuhavanja vode

Uporabnike priključene na vodovod v Planini, Spodnjih Ravnah, Zakojci, Zakrižu, Otaležu, Lazcu in Plužnjah obveščamo, da je zaradi preteklih intenzivnih padavin in posledično povišane motnosti, potrebno vodo v prehrambene namene do preklica predhodno prekuhati. Voda naj vre 3 minute, ostane naj v isti posodi, v kateri smo jo prekuhali. Hranimo jo na hladnem, za pitje jo uporabljamo 24 ur. Vodo pred prekuhavanjem zbistrimo z usedanjem in nato filtriramo skozi več plasti čiste, najbolje prelikane tkanine ali skozi čist papirnat filter.

Ukrep velja do preklica. Zahvaljujemo se za razumevanje.

Obvezen ukrep prekuhavanja vode

Uporabnike priključene na vodovod v Zakojci, Zakrižu, Otaležu, Lazcu in Plužnjah obveščamo, da je zaradi preteklih intenzivnih padavin in posledično povišane motnosti potrebno vodo v prehrambene namene do preklica predhodno prekuhati. Voda naj vre 3 minute, ostane naj v isti posodi, v kateri smo jo prekuhali. Hranimo jo na hladnem, za pitje jo uporabljamo 24 ur. Vodo pred prekuhavanjem zbistrimo z usedanjem in nato filtriramo skozi več plasti čiste, najbolje prelikane tkanine ali skozi čist papirnat filter.

Zahvaljujemo se za razumevanje.