Obvestilo o izdaji odločb NUSZ za leto 2024

Obveščamo vas, da so bile v četrtek 13.06.2024 odpremljene odločbe o odmeri NUSZ za leto 2024 za fizične in pravne osebe (vročene na portal e-Davki).

Obveznost iz naslova NUSZ, v primeru, ko se slednja poravna v dveh obrokih,  zapade v plačilo na sledeči način:

  1. obrok:  29.07.2024
  2. obrok:  28.10.2024

Obveznost iz naslova NUSZ, v primeru, ko se slednja poravna v štirih obrokih,  zapade v plačilo na sledeči način:

  1. obrok: 29.07.2024
  2. obrok: 28.08.2024
  3. obrok: 28.10.2024
  4. obrok: 26.11.2024