Objava poročila o izvajanju letnega programa za šport v letu 2023

Občinski svet Občine Cerkno je v letu 2018 sprejel Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Cerkno (Uradni list RS, št. 23/18 in 51/21).

18. 5. 2023 je bil sprejet Letni program športa v občini Cerkno za leto 2023, v katerem so bila opredeljena področja sofinanciranja. V priponki objavljamo Poročilo o izvajanju Letnega programa športa v občini Cerkno v letu 2023.

Poročilo o o izvajanju letnega programa za šport v letu 2023 (.pdf datoteka)