Namera za sklenitev neposredne pogodbe – parcela 806-9 k.o. Planina

Občina Cerkno na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) – v nadaljevanju ZSPDSLS-1, objavlja Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo zemljišča s parcelno številko 806/9 (površina 46 m2), k. o. 2343 Planina.

Priponka:

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo zemljišča – zemljišče s parcelno številko 806/9 (površina 46 m2), k. o. 2343 Planina (.pdf datoteka)