Namera za prodajo zemljišča 495/9 k. o. 2345 Zakriž

Občina Cerkno na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) – v nadaljevanju ZSPDSLS-1, objavlja Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo zemljišča.

Priponka:

Namera za prodajo zemljišča 495/9 k. o. 2345 Zakriž (.pdf datoteka)